FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Kerstpost! — Helpt u mee het jeugdwerk te ondersteunen?

  De laatste jaren worden steeds meer kerstkaarten op andere wijze verzonden dan per post. Maar is het niet veel persoonlijker om een mooie handgeschreven wens en groet via een echte kaart te versturen? Voor de ontvanger zijn het kleine cadeautjes die op de mat vallen. Een teken van waardering, van vriendschap en een blijk van...
 • in Actuele informatie

  Catechese (Medad Capellen en Evert Meijer stellen zich voor)

  Het catechisatieseizoen is in volle gang. Wij zijn dankbaar dat de catechisaties trouw worden bezocht door onze jongeren. Op de basiscatechese zijn dit seizoen twee nieuwe catecheten van start gegaan: Medad Capellen (groep 7) en Evert Meijer (groep 8). Verderop in deze kerkbode stellen zij zich aan u voor. Op de basiscatechese wordt dit seizoen...
 • in Actuele informatie

  Ouderenmiddag

  Woensdag 19 december hopen we op de ouderenmiddag het kerstfeest te vieren. Het begint gewoon om half drie en na afloop gebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd. Het Ouderenkoor wil weer voor ons zingen en ook de kinderen van school zijn weer present. We hopen op een gezellige en gezegende middag. Broeder C. Budding hoopt de...
 • in Actuele informatie

  Advent Sing in met Gospelkoor Ha Kol Tsa Ier en William Wixley

  Gospelkoor Ha Kol Tsa Ier nodigt u en jou van harte uit voor onze Advent Singin op zaterdag 8 december. Op deze avond zullen wij als koor een aantal nummers voor jullie zingen, maar zullen er ook veel nummers samen met het publiek worden gezongen o.l.v. William Wixley, Ha Kol Tsa Ier en band. Zo...
 • in Actuele informatie

  Zendingscommissie/Hart voor Roma.

  Gebed en zending gaan hand in hand. De GZB publiceert 4 keer per jaar een gebedskalender. In de maand november kent deze kalender een aantal dagen waarop gebedspunten zijn opgenomen voor Slowakije/Hart voor Roma. De gebedskalender kunt u inzien op https://www.gzb.nl/doe-mee/bid-mee In het GZB blad Alle Volken stond in het september nummer een artik...
 • in Actuele informatie

  Dagboek Een handvol koren

  Elke dag in dit dagboekje biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen, die bij jongerenwerk betrokken zijn. Een mooi aspect is, dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het...
 • in Actuele informatie

  Mars voor het leven 2018

  Op 8 december a.s. hoopt de stichting Schreeuw om leven weer de ‘Mars voor het Leven’ te organiseren. Een wandeltocht door het centrum van Den Haag om de samenleving erop te wijzen dat nog velen staan voor de beschermwaardigheid van al het (zeer jonge) leven. Er is in dit kerkblad al meer over geschreven. Vorig...
 • in Actuele informatie

  Dankdag – Julianaschool

  Op woensdag 7 november a.s. is het dankdag voor gewas en arbeid. Ook deze keer gaan we met alle kinderen van de Julianaschool naar de kerk. In deze dienst zal onze eigen predikant ds. A. Bloemendal voorgaan. Ouders en andere gemeenteleden zijn ook van harte welkom in deze dienst. De dienst begint om 8.45 uur....
 • in Actuele informatie

  Catechisaties

  In verband met dankdag zal er komende week geen catechisatie zijn. De groep belijdeniscatechisanten verwachten we wel op de afgesproken tijd op dinsdagavond. De jongeren zien we graag allemaal weer op D.V. 12 en 13 november....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

TOP