FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Diaconale jongerenreis

  Hallo allemaal, Inmiddels hebben we de meesten van jullie persoonlijk gesproken. Maar… We staan voor een raadsel! Er waren heel veel jongeren echt geïnteresseerd, maar de definitieve aanmeldingen blijven nogal achter. Dit is heel jammer! Nog één keer kort de insteek: Je krijgt een unieke kans op een indrukwekkende reis. De definitieve bestemm...
 • in Actuele informatie

  Actie Kerkbalans 2018

  In de ochtenddienst van zondag 21 januari starten we de actie kerkbalans 2018 gestart. Het thema dit jaar is “Geef voor je kerk”. Op deze zondag ligt er bij de uitgang van de kerk ook een factsheet klaar. We hopen u hiermee meer inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van de kerk. En...
 • in Actuele informatie

  Bidden voor de jeugd

  Onze kinderen en jongeren groeien op in een wereld met ongekende mogelijkheden. De wereld ligt voor hen open. Maar hoe leren ze te onderscheiden wat goed en fout is? Hoe bereiden we ze op de samenleving voor? Hoe kunnen we gestalte geven aan onze doopbelofte om onze kinderen te onderwijzen en te helpen onderwijzen? We...
 • in Actuele informatie

  Aanvang dienst 1e kerstdag

  Het aanvangstijdstip van de ochtenddiensten op 1e feestdagen is al enige jaren gepland om 9.15 uur vanwege het zingen van liederen voor de dienst. Aangezien dit – vooral op 1e paasdag en 1e pinksterdag – nog wel eens voor onduidelijkheid zorgde heeft de kerkenraad besloten deze diensten ook op het normale tijdstip van 9.30 uur...
 • in Actuele informatie

  Koffie drinken nieuwjaarsdag

  Maandag 1 januari is er na de ochtenddienst weer gelegenheid elkaar te ontmoeten en een gezegend nieuwjaar toe te wensen. Dit vindt plaats in kerkheem waar koffie en thee geschonken zal worden. Van harte aanbevolen....
 • in Actuele informatie

  Catechisaties

  Het zal duidelijk zijn dat er tijdens de kerstvakantie geen catechisaties worden gehouden. Graag zien we alle jongeren weer terug op maandag 8 en dinsdag 9 januari. Rust even lekker uit....
 • in Actuele informatie

  Kerstvakantie zondagsschool

  Op 24 en 31 december is er geen zondagsschool. 26 December is het kinderkerstfeest in de kerk! Voor nu een fijne vakantie allemaal en wij hopen jullie allemaal in het nieuwe jaar weer te zien. Zondag 7 januari hopen we weer te starten! Robert, Joanne, Ciska, Jamie, Loes, Tineke en Janita...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

TOP