FORGOT YOUR DETAILS?

Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden de Anders Begaafden uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten voor Anders Begaafden zijn:
1 oktober 2017
4 maart 2018
7 oktober 2018

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs  als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

TOP