FORGOT YOUR DETAILS?

ANBI

Jaarrekening Diaconie Hervormde Gemeente Ederveen 2016 (RSIN 824103014)

begroting rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen €11.000 €8.098 €11.529
Bijdragen gemeenteleden €29.250 €30.596 €34.411
Totaal baten €40.250 €38.694 €45.940
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €43.150 €39.623 €47.692
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €1.750 €1.749 €1.761
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €1.100 €568 €700
Totaal lasten €46.000 €41.940 €50.153
Resultaat (baten - lasten) -€5.750 -€3.246 -€4.113

 

 

Jaarrekening Hervormde Gemeente Ederveen 2016 (RSIN 002569498)

begroting rekening rekening
2016 2016 2015
Baten
Opbrengsten uit bezittingen €29.604 €41.335 €25.864
Bijdragen gemeenteleden €182.500 €183.033 €193.771
Subsidies en overige bijdragen van derden €250 €0 €908
Totaal baten €212.354 €224.368 €220.543
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €130.995 €135.321 €112.617
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €4.500 €7.222 €10.044
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €7.250 €11.128 €11.111
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €32.654 €51.877 €47.387
Salarissen (koster, organist e.d.) €24.750 €25.193 €24.460
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €7.070 €7.961 €7.873
Lasten overige eigendommen en inventarissen €2.200 €2.000 €2.000
Totaal lasten €209.419 €240.702 €215.492
Resultaat (baten - lasten) €2.935 -€16.334 €5.051
TOP