FORGOT YOUR DETAILS?

Basis catechese

De basiscatechese is bedoeld voor de jongens en meisjes van 10 en 11 jaar. Zij wordt gegeven om de jongens en meisjes vroeg bij de catechese te betrekken. Om zo al jong vertrouwd te raken met het onderwijs van de kerk en een band te krijgen met elkaar en de catecheten. Ook dit jaar gebruiken we de methode: “Met de Bijbel aan de slag” van Jelle Nutma e.a. Een aansprekende methode die kennis laat maken met heel de Bijbel. Met groep 7 zullen we het Oude Testament behandelen en in groep 8 bespreken we de hoofdlijnen van het Nieuwe Testament middels deze methode.  Zo gaan we met de kinderen van groep 7 en 8 heel de Bijbel door!

Door de inhoud van de lessen, proberen we hen op eenvoudige wijze, zicht te geven op de indeling en opbouw van de Bijbel. Het laten zien van de soorten Bijbelboeken, zoals de profetische, historische en overige boeken. Die samen het ene Woord en de ene Boodschap van de HEERE vormen. Verder zijn er ‘ontmoetingen’ met personen en gemeenten uit de Bijbel. Aan de hand daarvan worden kernthema’s op een helder manier duidelijk gemaakt. Thema’s als; vergeving van zonde, geloof, bekering en het leven met de Heere. Tot slot, dient deze kennis te worden verwerkt, zodat de overgang naar de gewone catechese op een soepele wijze verloopt. Op de gewone catechese ligt het accent meer op ‘de Bijbelse leer van zalig worden!’

TOP