FORGOT YOUR DETAILS?

Emmaus-cursus

De Emmaüs-cursus is een laagdrempelige oriëntatie cursus en biedt iedereen een mogelijkheid om te leren wat het christelijk geloof inhoudt.

De Emmaüs-cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.
Thema's die aan de orde komen, zijn o.a.:
- Bestaat God?
- Hebben we God nodig in ons leven?
- Jezus – Zijn leven, sterven en opstanding.
- Wat doet de Heilige Geest?
- Is er leven na de dood?
- Christen worden.

De Emmaüs-cursus is bestemd voor mensen:
- die meer willen weten van het Christelijk geloof;
- die pas christen zijn geworden;
- die de basis van hun geloof (nog) eens willen doordenken.

Spreekt u dit aan? Dan kunt u aan de nieuwe cursus deelnemen. Deze zal starten september 2018. Het is prima als u iemand meeneemt. Enkele weken voor aanvang van de nieuwe cursus kunt u in de kerkbode en folders die u in de kerk kunt vinden, zien hoe u uzelf kunt aanmelden en op welke data we bijeen komen.

Deze cursus wordt geleid door: Elisabeth Gerritsen, Marco van Brummelen, Evelien de Koning en Rudy van Roekel.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Evelien de Koning Kruisbeekweg 1 Lunteren tel. 06-23368215, mail: evelien@tijsdekoning.nl

Rudy van Roekel Hoofdweg 194 Ederveen tel: 573992, mail: rudyvanroekel@online.nl

TOP