FORGOT YOUR DETAILS?

Gebedsuren

In onze gemeente zijn twee gebedsgroepen. Er komen dan gemeenteleden bij elkaar om na een opening of een korte Bijbelstudie met elkaar God te danken en te bidden voor elkaar, de noden in de gemeente en in de wereld. Zo willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om elkaar en anderen in het gebed op te dragen. God wil gebeden worden. Hij is ook een hoorder van het gebed. Het is belangrijk om biddend met elkaar bezig te zijn in de dingen van het geloof, zoals dat onder meer in Hand. 4 en 12 wordt vermeld. Daar is de gemeente eendrachtig in gedurig gebed tot God bijeen om alles wat de gemeenteleden bezig hield, voor Hem neer te leggen.

Hebt u of jullie een gebedspunt, dan kan dat aan ons worden doorgeven.

Eén gebedsgroep wordt één keer in de twee weken gehouden op zaterdagmorgen van 08.30 tot 09.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar de dhr. T. W. van Zee, tel.: 572706. De andere groep komt één keer in de twee weken op donderdagavond bij elkaar van 19.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie over deze groep kunt u bellen naar de fam. Bos, tel.: 574770. De plaatsen waar de gebedsgroepen bij elkaar komen en de tijden zullen via het kerkblad bekend gemaakt worden.

TOP