FORGOT YOUR DETAILS?

Heilige doop

De Heilige Doop wordt in de regel om de twee maanden bediend, bij voorkeur in een morgendienst. Daaraan voorafgaand is er gelegenheid tot doopaangifte in de consistoriekamer. Deze doopzitting wordt bij voorkeur op een maandag- of dinsdagavond gehouden, ongeveer veertien dagen voor de doopbediening, van 19.30 – 20.30 uur. Graag uw trouwboekje meebrengen.

Vóór de doopzondag ontvangen de doopouders een pastoraal bezoek van de wijkouderling en bezoekbroeder.

De data voor de doopdiensten (data doopzitting tussen haakjes) voor de komende tijd zijn:
27 augustus 2017 (15 augustus)
22 oktober 2017 (9 oktober)
10 december 2017 (27 november)
11 februari 2018 (29 januari)
22 april 2018 (10 april)
24 juni 2018 (12 juni)
19 augustus 2018 (7 augustus)
14 oktober 2018 (1 oktober)
16 december 2018 (3 december)

TOP