FORGOT YOUR DETAILS?

Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeester vormen samen met één kerkrentmeester het college van kerkrentmeesters. Dit college werkt zeer nauw samen met de commissie van bijstand. De twee ouderlingen-kerkrentmeester hebben zitting in de kerkenraad.

Ouderlingen-kerkrentmeester zijn:
J. Muller, Bakkeveen 29, Ede, tel. 301701 en
G.J. van de Heetkamp, Spiraeastraat 19, tel. 571687.

Kerkrentmeester is: G.J. van Dijk, Hoofdweg 133, tel. 589723.

Het mailadres van de kerkrentmeesters is: kerkrentmeesters@hervormdederveen.nl

De leden van de commissie van bijstand zijn:
J. de Lange Brinklanderweg 22 tel. 573173
A.K. van Ginkel Poelweg 36 tel. 302314
H. v. Roekel Spiraeastraat 29 tel. 573237

Onderlinge taakverdeling:
G.J van de Heetkamp, voorzitter
J. Muller, secretaris
G.J. van Dijk, penningmeester

Het adres van het college van kerkrentmeesters is: Hoofdweg 85, 6744 WH Ederveen

Bankrelatie: SKG Gouda, rek. nr. NL95 FVLB 0225 3281 43 t.n.v. Hervormde Gemeente Ederveen.

 

Bij bijzondere diensten wordt de organist via de koster geregeld.

De kerk is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 574004.

TOP