FORGOT YOUR DETAILS?

Mannenvereniging

Alle mannenbroeders worden hierbij uitgenodigd om eens in de 14 dagen op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 bijeen te komen in zaal 2 van Kerkheem. Onder leiding van onze voorzitter (momenteel vacant), verdiepen we ons in Gods Woord om daarin de weg naar de Heere Jezus te vinden, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als handleiding maken we gebruik van de Bijbelstudies van het maandblad “De Hervormde Vaan”. Het orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Heere geve ons een gezegend seizoen. Dat het alles zal mogen zijn tot Zijn eer en tot heil voor ons. We zien uit naar de ontmoeting met onze oude en ook nieuwe leden. Een ieder is hartelijk welkom, en kom gerust eens vrijblijvend kijken. Voor meer informatie: dhr. G. van Beek, Hoofdweg 224, telefoon 572238.

16 november*: Ds. A. Bloemendal, ‘Bidden met Mozes’, Maranathakerk Veenendaal.
25 januari*: Ds. A. P. Voets, ‘Gods Vaderlijke kastijding’, Maranathakerk Scherpenzeel.
22 maart*: Ds. L. Hak, ‘De Zaligsprekingen’, Hervormde kerk, Ijzendoorn.

De samenkomsten in Kerkheem staan vermeld in de onderstaande agenda:

nov
2
do
Mannenvereniging
nov 2 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

nov
16
do
Mannenvereniging
nov 16 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

nov
30
do
Mannenvereniging
nov 30 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

dec
14
do
Mannenvereniging
dec 14 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

jan
11
do
Mannenvereniging
jan 11 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

jan
25
do
Mannenvereniging
jan 25 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

feb
8
do
Mannenvereniging
feb 8 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

feb
22
do
Mannenvereniging
feb 22 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

mrt
8
do
Mannenvereniging
mrt 8 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

mrt
22
do
Mannenvereniging
mrt 22 @ 19:45 – 21:45

Een nieuw seizoen van de mannenvereniging staat weer voor de deur. De eerste vergadering is op donderdag 28 september. De Bijbelstudie is te vinden in het maartnummer van het ledenblad de Hervormde Vaan. Thema is ‘de Psalm van Habakuk’, waarbij het derde hoofdstuk uit het Bijbelboek Habakuk wordt behandeld.
Deze avond neemt dominee Voets afscheid als voorzitter van de mannenvereniging. Hij is gestopt als pastoraal medewerker in Ederveen. Het bestuur zal deze avond toelichten hoe het vertrek van de voorzitter wordt opgevangen.
Het ledental groeit van de mannenvereniging. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit de eerste vergaderavond bij te wonen. Tevens zijn nieuwe leden hartelijk welkom om deze avond bij te wonen en te ontdekken hoe Bijbelstudie en gezelligheid hand-in-hand gaan tijdens de vergaderingen.

TOP