FORGOT YOUR DETAILS?

Mannenvereniging

Alle mannen worden hierbij uitgenodigd om eens in de 14 dagen op donderdagavond, van 19.30 tot 21.30, bijeen te komen in zaal 2 van Kerkheem. Onder leiding van voorzitter Gradus van Beek en de overige bestuursleden, verdiepen we ons in Gods Woord om daarin de weg naar de Heere Jezus te vinden, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als handleiding maken we gebruik van de Bijbelstudies van het maandblad “De Hervormde Vaan”. Het orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Heere geve ons een gezegend seizoen. Dat het alles zal mogen zijn tot Zijn eer en tot heil voor ons. We zien uit naar de ontmoeting met onze oude en ook nieuwe leden. Een ieder is hartelijk welkom, en kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Voor meer informatie: dhr. G. van Beek, Hoofdweg 224, telefoon 572238

sep
27
do
Mannenvereniging
sep 27 @ 19:45 – 21:45

Het nieuwe vergaderseizoen van de mannenvereniging staat op het punt van beginnen. Op donderdag 27 september hopen we voor eerst bij elkaar te komen dit seizoen. De Bijbelstudie komt uit het oude testament. Het boek van de Psalmen staat komende maanden centraal bij de overdenkingen. De eerste avond wordt de Bijbelstudie behandeld uit het aprilnummer van de Hervormde Vaan. De overdenking komt van de hand van dominee Molenaar. De tekst boven het stuk luidt: God in het midden.
Het bestuur ziet ernaar uit veel leden te mogen begroeten op 27 september. We hopen tevens een leerzaam en gezellig vergaderseizoen te hebben met zijn allen. Ook niet-leden zijn van harte welkom om een avond bij te wonen, en zo mogelijk lid te worden. We beginnen om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in Kerkheem.

TOP