FORGOT YOUR DETAILS?

Mentorcatechese

Er wordt inmiddels een aantal jaar mentorcatechese gegeven. Dit wordt gedaan bij de volgende groepen: de 12 - 13 jarigen, 14 - 15 jarigen. Om een goed beeld te geven van wat mentorcatechese is, geven we er een beschrijving van. Wij beginnen de avond centraal met de hele groep. Na het zingen van een Psalm en gebed wordt het onderwerp aan de orde gesteld. Dit wordt door middel van een PowerPoint presentatie gedaan. Geprobeerd wordt om aan te sluiten bij de belevingswereld van vandaag. Het centrale deel duurt ongeveer 20 - 25 minuten. Na het centrale gedeelte worden de groepen verdeeld in ongeveer 8-10 catechisanten per groep. Iedere groep heeft een aparte mentor die de leiding heeft binnen zijn of haar groep. Wij gebruiken inmiddels voor het tweede jaar de methode Leer & Leef. Dit is een nieuwe methode die samengesteld is door een aantal predikanten uit de Gereformeerde Bond uit onze kerk. Op de website van de HGJB is het volgende te vinden over deze methode: “Net als Leer Ons Geloven is de nieuwe methode een klassieke methode, in die zin dat ze zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast komen er extra lessen over actuele thema’s als de islam, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie. Daaruit blijkt al dat de methode tegelijkertijd ook een eigentijdse methode is. De leefwereld van tieners wordt helemaal serieus genomen.”

Ook wordt wel eigen materiaal gemaakt om catechisanten meer praktisch aan de slag te laten gaan. Na ongeveer 25 – 30 minuten wordt er binnen de groep afgesloten met dankgebed.

De mentorcatechese in het kort:
- De jongeren volgen gedurende 20 weken elke week één uur catechese
- De groepen zijn verdeeld in een groep 12 en 13 jarigen, een groep 14 en 15 jarigen.
- De catechese wordt gegeven door een catecheet.
- Bij elke groep zijn 2 mentoren.
- Na het plenaire gedeelte gaat de groep in 3 mentorgroepen uiteen.
- De mentorgroepen worden op leeftijd ingedeeld en blijven het gehelen seizoen bestaan in dezelfde samenstelling. Dit om een vertrouwensband met de mentor en de jongeren op te kunnen bouwen.
- In de mentorgroep wordt vaak een werkblad met verschillende werkvormen gemaakt, waarbij de aangeboden stof van het plenaire gedeelte verwerkt wordt.
- Bij iedere les wordt een werkvorm aangeboden om een gesprek op gang te brengen in de groep, waarbij ieders mening en vragen belangrijk zijn.
- In de mentorgroep gaat de Bijbel open en wordt een Bijbelgedeelte besproken wat betrekking heeft op het thema.

Door verschillende werkvormen worden de jongeren uitgedaagd zelf het Bijbelgedeelte te bestuderen en te verwoorden wat het te zeggen heeft met betrekking tot het thema. Wij hopen dit seizoen weer alle jongeren te ontmoeten en samen met hen bezig te zijn met het Woord van God. Daarin lezen we van hoop en redding door de Heere Jezus alleen. Al tijdens de heilige Doop heeft de HEERE laten zien, dat Hij ons behoud op het oog heeft. ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken’ Dat geeft hoop, maar ook verantwoordelijkheid! Ouders, laten we onze kinderen aanmoedigen om trouw met de catechese mee te doen en bidden om de Heilige Geest, Die ook door de Catechese, geloof in de Heere Jezus wil werken en verdiepen. Het geloof waardoor wij en onze kinderen behouden worden en leren leven tot Gods eer.

Datum Leer en Leef deel 2 onderbouw (rood) Bijzonderheden
25-09-‘17 Start-/ouderavond
  2-10-‘17 Les 1 Gods geboden geven een goed leven
  9-10-‘17 Les 2 God heb ik lief
16-10-‘17 Geen catechese Herfstvakantie
23-10-‘17 Info collectedoel
30-10-‘17 Geen catechese Dankdag
  6-11-‘17 Les 4 Engelen en jij
13-11-‘17 Les 5 Is occultisme nep?
20-11-‘17 Les 9 Je lichaam doet ertoe!
27-11-‘17 Les 10 Als je depri bent
  4-12-‘17 Les 11 Het leven is een geschenk
11-12-‘17 Les 12 De dood is een vijand
18-12-‘17 Les 13 Gevoelens bij terrorisme + Les 3 Youssef en Fadilah
25-12-‘17 Geen catechese Kerstvakantie
  1-01-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
  8-01-‘18 Les 14 Praten met God
15-01-‘18 Les 15 Hoe het (niet) moet
22-01-‘18 Les 16 Bidden voor… Gods Koninkrijk
29-01-‘18 Avond met ouderlingen
  5-02-‘18 Les 6 Jezus = God met ons
12-02-‘18 Les 7 Was Jezus een supermens?
19-02-‘18 Les 8 Hij is het helemaal!
26-02-‘18 Geen catechese Voorjaarsvakantie
 5-03 -‘18 Jongeren/ouderen contact
12-03-‘18 Geen catechese Biddag
19-03-‘18 Afsluitingsavond
Datum Leer en Leef deel 1 bovenbouw (groen) Bijzonderheden
25-09-‘17 Start-/ouderavond
  2-10-‘17 Les 1 Hij gaat voorop
  9-10-‘17 Les 2 Vergeving van jouw zonden
16-10-‘17 Geen catechese Herfstvakantie
23-10-‘17 Info collectedoel
30-10-‘17 Geen catechese Dankdag
  6-11-‘17 Les 3 ‘Het spijt me’
13-11-‘17 Les 4 Van twijfel naar vertrouwen
20-11-‘17 Les 5 Volhouden!
27-11-‘17 Les 13 Welke kant gaat het op?
  4-12-‘17 Extra les 13 onderbouw Gevoelens bij terrorisme
11-12-‘17 Les 14 Gods oordeel brengt recht
18-12-‘17 Les 15 De Hemel: Genieten van God!
25-12-‘17 Geen catechese Kerstvakantie
  1-01-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
  8-01-‘18 Les 6 God is in zichzelf liefde
15-01-‘18 Les 7 ‘Hij is altijd bij mij’
22-01-‘18 Les 8 Je wordt niet met geloof geboren
29-01-‘18 Avond met ouderlingen
  5-02-‘18 Les 9 Jouw leven als tuin
12-02-‘18 Les 10 Geen talentenshow
19-02-‘18 Verdieping van één van de vorige lessen/vragen
26-02-‘18 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  5-03-‘18 Jongeren/ouderen contact
12-03-‘18 Geen catechese Biddag
19-03-‘18 Afsluitingsavond
Datum Leer en Leef deel 1 bovenbouw (groen) Bijzonderheden
26-09-‘17 Startavond
  3-10-‘17 Les 1 Hij gaat voorop
10-10-‘17 Les 2 Vergeving van jouw zonden
17-10-‘17 Geen catechese Herfstvakantie
24-10-‘17 Info collectedoel
31-10-‘17 Geen catechese Dankdag
  7-11-‘17 Les 3 ‘Het spijt me’
14-11-‘17 Les 4 Van twijfel naar vertrouwen
21-11-‘17 Les 5 Volhouden!
28-11-‘17 Les 13 Welke kant gaat het op?
  5-12-‘17 Extra les 13 onderbouw Gevoelens bij terrorisme
12-12-‘17 Les 14 Gods oordeel brengt recht
19-12-‘17 Les 15 De Hemel: Genieten van God
26-12-‘17 Geen catechese Kerstvakantie
  2-01-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
  9-01-‘18 Les 6 God is in zichzelf liefde
16-01-‘18 Les 7 ‘Hij is altijd bij mij’
23-01-‘18 Les 8 Je wordt niet met geloof geboren
30-01-‘18 Avond met ouderlingen
  6-02-‘18 Les 9 Jouw leven als tuin
13-02-‘18 Les 10 Geen talentenshow
20-02-‘18 Verdieping van één van de vorige lessen/vragen
27-02-‘18 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  6-03-‘18 Ouderen/jongeren contact
13-03-‘18 Geen catechese Biddag
20-03-‘18 Afsluitingsavond
TOP