FORGOT YOUR DETAILS?

Toerustingskring

Deze kring is bedoeld voor alle gemeenteleden die op zoek zijn naar verdieping in de kennis van het Woord van God. Deze kring is voor hen die (kortgeleden) belijdenis van hun geloof aflegden, maar ook voor andere gemeenteleden. Elke jongvolwassene (tot en met 40 jaar) nodigen we van harte uit om deel te nemen aan deze kring om samen te onderzoeken wat de Bijbel ons te zeggen heeft voor ons dagelijks leven. In het afgelopen jaar hebben we samen het de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen bestudeert. We kijken dankbaar terug op de goede gesprekken die we met elkaar mochten hebben. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we met elkaar welk Bijbelboek we gaan bespreken. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!  De Toerustingskring komt bijeen in Kerkheem, op woensdagavond van 20.30 uur – 22.00 uur.

Dit seizoen hoopt Br. C. Budding deze kring weer te leiden.

TOP