FORGOT YOUR DETAILS?

Vrouwenvereniging

Op de verenigingsavonden (donderdagavond om de 14 dagen van 19.45 uur tot 21.45 uur) zijn we als vrouwen uit de gemeente bezig rond de geopende Bijbel. We gebruiken daarbij de Bijbelstudies uit het blad de Hervormde Vrouw, die worden geschreven door een predikant. Dit jaar gaat het over Johannes de Doper. Deze Bijbelstudies worden geschreven door ds. J.A.C. Olie.

Een leeftijdsgrens kennen we niet en u bent van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij I. Bloemendal, tel. 571323, inekebloemendal@hotmail.com of bij J. Nap, tel. 573424, h.nap5@upcmail.nl.

Op D.V. 25 januari  2018 zal Rieteke Hoogendoorn komen spreken over haar levenswerk. Zij maakt quilts met Bijbelse onderwerpen.  Op deze manier wil zij iets van de liefde van God doorgeven. Ook heeft zij boeken en kaarten met door haar gemaakte quilts. Iedereen is van harte welkom op deze avond.

De contributie voor de vereniging bedraagt € 30,00 per jaar. Dit kunt u overmaken op rekeningnummer: NL95RABO0337578036 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente, H. v. Egdom-v.d. Meent, Ederveen o.v.v. Lidmaatschap vrouwenvereniging 2017-2018 met daarbij uw naam en adres.

De samenkomsten staan vermeld in onderstaande agenda:

TOP