FORGOT YOUR DETAILS?

Zondagschool 't Mosterdzaadje

Iedere zondagmiddag is er van 14.00-15.00 uur zondagsschool voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar. Wat doen we dan op zo’n  uur? We beginnen altijd met gebed en het zingen van enkele liedjes en een psalm. Daarna luisteren naar een Bijbelverhaal en vervolgens sluiten we af met het maken van een werkje of het doen van een spel. Natuurlijk is er tijdens de zondagsschool ook gelegenheid voor de kinderen om vragen te stellen over het verhaal of samen te praten over iets anders uit de Bijbel! Waarom is zondagsschool zo belangrijk?

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus de (kleine) kinderen tot Zich roept. Want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God (Lukas  18:16). De zondagsschool is een zinvol zondagmiddaguurtje, waar we op kinderlijk niveau met de Bijbel bezig zijn! Op deze manier leren de kinderen Hem (steeds meer) kennen. Als ouders heeft u hierin een belangrijke taak.

We mogen en moeten het Woord doorgeven aan onze kinderen. Bij de doop van uw kind heeft u immers beloofd, om uw kind naar de Bijbel te onderwijzen en te laten onderwijzen. Graag zien wij daarom uw kind(eren) vanaf D.V. de eerste zondag van september in Kerkheem!

Laat ze gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen. Alle kinderen zijn van harte welkom op de zondagsschool! Foto’s zijn te vinden op: www.hervormdederveen.nl/foto-albums

Heeft u nog vragen? Bel gerust! Jamie van Doorn (0612217043).

TOP