FORGOT YOUR DETAILS?

11.9 De Herberg

Al weer geruime tijd is er een missionair diaconaal centrum ”De Herberg”, gevestigd in Oosterbeek. Het is bedoeld voor gemeenteleden die in moeilijke omstandigheden verkeren. Dit kan te maken hebben met rouwverwerking, huwelijksproblemen, spanningen in relaties of langdurige werkloosheid. In ”De Herberg” kunnen ze even (ten hoogste zes weken) afstand nemen van de thuissituatie om tot rust te komen. Voor verwijzing naar dit centrum kunt u contact opnemen met de predikant.

TOP