FORGOT YOUR DETAILS?

Geschiedenis

Onze gemeente is sinds 1943 zelfstandig. Daarvoor hoorde ze bij Ede en voor een deel bij Renswoude. In 1884 kregen we een eigen voorganger. Dat was de bekende Hendricus Roelofsen, die godsdienstonderwijzer was. Jarenlang werden er kerkdiensten gehouden in de school aan de Schras. Vanwege ruimtegebrek moest, na verloop van tijd, naar een groter onderkomen worden uitgezien. Een comité werd in het leven geroepen om de bouw van een kerk voor te bereiden. Deze genomen moeite werd rijk ‘beloond’. Want in 1889 kon de kerk in gebruik worden genomen. De kerkzaal is in 2012 volledig gerenoveerd en in september 2012 weer in gebruik genomen.

Toen het kerkgebouw aan de Schras te klein werd, zijn er veel initiatieven geweest om een nieuw en groter kerkgebouw te kunnen realiseren, dat op woensdag 15 februari 1956 aan de Hoofdweg in gebruik werd genomen. Ds. C. Treure bediende tijdens de ingebruikneming het Woord uit Psalm 132 de verzen 13-16.

Want de Heere heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: “Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen; haar nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen. En haar priesters zal Ik met heil bekleden en haar gunstgenoten zullen zeer juichen”.

De kerkzaal is in 2012 volledig gerenoveerd en in september 2012 weer in gebruik genomen.

Na H. Roelofsen (1884-1895) werd het Woord bediend door C.W.H. Eigeman (1895-1913), D.E. de Bruijn (1913-1941) en na de verzelfstandiging van onze gemeente door ds. A.J. de Jong (1943-1948), ds. W. Bieshaar (1948-1950) en ds. C. Treure (1950-1958). In de ambtsperiode van laatstgenoemde, dat was in 1956, maakte het kerkgebouw aan de Schras plaats voor een nieuw onderkomen aan de Hoofdweg. Daar mocht na ds. C. Treure, het Woord worden bediend door ds. K. Schipper (1959-1964), ds. J.C. de Bie (1964-1969), ds. J.D. van Roest (1972-1978), ds. G.H. Abma (1979-1983), ds. J. van Oostende (1984-1989), ds. Joh. Post (1989-1994), ds. K.C. Kos (1996-2005), ds. J. Prins (2007-2014) en ds. A. Bloemendal (2016-heden).

Tot op heden mogen we in datzelfde bedehuis, tweemaal per zondag, als gemeente samenkomen. Wij spreken de wens uit dat dit zo mag blijven tot in lengte van jaren.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Ons huidige kerkgebouw telt circa 570 zitplaatsen en is voorzien van een klokkentoren waarin een klok (750 kg.) hangt met het opschrift “Trooster” aan de ene kant en aan de andere kant: “In smarten en rouwe, in strijd of in gevaar, meld ik u Gods trouwe; uw hulpe is daar”.

Het orgel, dat zich achter in de kerk bevindt, is gebouwd door de firma C. Verwijs te Amsterdam, volgens een opgesteld plan en onder toezicht van de heer Feike Asma. In 1995 is het gerestaureerd en gewijzigd door de firma J.J. Elbertsen en Zn. te Soest.

De restauratie is in 2012 vervolgd en voltooid door firma Pels & Van Leeuwen.

De huidige dispositie is als volgt:

Hoofdwerk  Nevenwerk
1.       Praestant 8’ 8.   Roerfluit 8’
2.       Holpijp 8’ 9.   Salicionaal 8’
3.       Octaaf 4’ 10. Praestant 4’
4.       Roerfluit 4’ 11. Gemshoorn 4’
5.       Praestantquint 2 2/3’ 12. Roerfluit 2 2/3’
6.       Super Octaaf 2’ 13. Speelfluit 2’
7.       Mixtuur 4-6 sterk 14. Sesquialtera 2-3 sterk
15. Trompet 8’
Pedaal Koppelingen
16. Subbas 16’ 21. Nevenwerk – Hoofdwerk
17. Bourdon 8’ 22. Nevenwerk – Pedaal
18. Praestant 8’ 23. Hoofdwerk – Pedaal
19. Fagot 16’
20. Octaaf 4’ Speelhulpen
24. Tremulant – Hoofdwerk
25. Tremulant – Nevenwerk
TOP