FORGOT YOUR DETAILS?

9.7 NBG

Er is in Ederveen ook een afdeling van het Nederlands Bijbelgenootschap. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Mevr. D. Evers-Bos, Sneeuwbesstraat 9                                                      tel. 572602
Mevr. G. Lourens, Hoofdweg 164                                                                 tel. 571208

TOP