FORGOT YOUR DETAILS?

Psycho-pastorale zorg

De aardse gebrokenheid treft ieders bestaan. Soms raakt deze gebrokenheid door ingrijpende gebeurtenissen heel pijnlijk ons leven. Dit kan eenzaamheid, machteloosheid, pijn, verdriet, bitterheid geven. Mede hierdoor ontstaat veel geestelijke nood. Tijdens de pastorale bezoeken in de gemeente heeft de kerkenraad dit geproefd. Daarom is het initiatief genomen om hierin een helpende hand te bieden. Wat kan het troostvol zijn als er iemand komt, die van uit het Evangelie kan luisteren en eventueel een weg wijzen uit deze nood. Een aantal gemeenteleden heeft daartoe de opleiding Psycho-Pastorale-Toerusting gevolgd. Zij zijn beschikbaar om u of jou hierin bij te staan. U kunt deze hulp inroepen via de predikant, de pastoraal werker of de wijkouderling. De predikant coördineert de hulpvraag en geeft deze door aan een psycho-pastoraal-werker. U begrijpt dat de gesprekken tussen de hulpvrager en de psycho-pastoraal-werker vertrouwelijk zijn. Daarom benadrukken we dat de psycho-pastoraal-werkers het besprokene alleen voor zichzelf houden. Daartoe hebben zij bij hun aanstelling de belofte van geheimhouding voor de kerkenraad afgelegd. We hopen dat de gemeenteleden die deze hulp nodig hebben, deze zullen aanvragen (Bel: 0318571323). Laten we samen bidden om wijsheid en kracht voor de psycho-pastoraal-werkers. Dit alles mogen we biddend doen vanuit de oproep, die staat in Galaten 6 : 2 “Draagt elkaars lasten, en vervult alzo de wet van Christus!”

TOP