FORGOT YOUR DETAILS?

8.1 Vrouwenvereniging

Algemene informatie

Op de Verenigingsavonden zijn we als vrouwen uit de gemeente bezig rond de geopende Bijbel. We gebruiken daarbij de Bijbelstudies van de Hervormde vrouwenbond ‘Vrouw tot Vrouw ‘. Dit jaar bespreken we 10 Psalmen waarin verschillende thema’s aan de orde komen. Te denken valt aan rechtvaardigheid en goddeloosheid, gebed, zonde en genade, dankbaarheid en lofprijzing.
De Bijbelstudies zijn geschreven door DS. A. van Zetten.

Voor wie
Een leeftijdsgrens is er niet, u bent allen van harte welkom. Samen zingen, bidden de Bijbel lezen en er over nadenken. Zo kunnen we veel van elkaar leren en hebben we samen fijne en leerzame avonden.

Wanneer
Donderdagavond om de 14 dagen van 19.45 uur tot 21.30 uur De eerste verenigingsavond is 6 oktober a.s.

Waar
Kerkheem. Vanaf 19.30 staat de deur open.

Contributie
De contributie voor de vereniging bedraagt € 32,50 per jaar. Dit kunt u overmaken op rekeningnummer: NL95RABO033757836 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente,
C. Meijerink- Smit Ederveen o.v.v. Lidmaatschap vrouwenvereniging 2022-2023 met daarbij uw naam en adres

Door wie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Evelien Zwijnenburg, tel. 571178 of bij Alie Veldhuizen tel. 0610207784.
Het e-mailadres van de vereniging is: dekandelaar1989@gmail.com

De samenkomsten staan vermeld in onderstaande agenda:

TOP