FORGOT YOUR DETAILS?

8.1 Vrouwenvereniging

Algemene informatie

Op de verenigingsavonden zijn we als vrouwen uit de gemeente bezig rond de geopende Bijbel. We gebruiken daarbij de Bijbelstudies van de Hervormde Vrouwenbond ‘Vrouw tot Vrouw’. Dit jaar is het thema “Het Koninkrijk van God” en gaan we op zoek naar de Bijbelse lijn van het Koninkrijk van God. Ds. J.W. Verboom heeft de Bijbelstudies geschreven.

Voor wie
Een leeftijdsgrens kennen we niet en u bent van harte welkom. Het belangrijkste is dat we samenkomen als vrouwen van de gemeente om samen te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen en daarover na te denken. Zo leren we ook elkaar steeds beter kennen en kunnen we van elkaar leren.

Wanneer
Donderdagavond om de 14 dagen van 19:45 uur tot 21.30 uur. De eerste verenigingsavond zal zijn op 30 september a.s.

Waar
Kerkheem. Vanaf 19.30 staat de deur open.

Contributie
De contributie voor de vereniging bedraagt € 32,50 per jaar. Dit kunt u overmaken op rekeningnummer: NL95RABO0337578036 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente, H. v. Egdom-v.d. Meent, Ederveen o.v.v. Lidmaatschap vrouwenvereniging 2021-2022 met daarbij uw naam en adres.

Door wie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Evelien Zwijnenburg, tel. 571178 of bij Jenny Nap, tel. 573424.

Het e-mailadres van de vereniging is dekandelaar1989@gmail.com

De samenkomsten staan vermeld in onderstaande agenda:

TOP