FORGOT YOUR DETAILS?

8.1 Vrouwenvereniging

Algemene informatie
Op de verenigingsavonden zijn we als vrouwen uit de gemeente bezig rond de geopende Bijbel. We gebruiken daarbij de Bijbelstudies uit het blad de Hervormde Vrouw. Dit jaar is het thema “Hou(d)vast!” en laten we ons leiden door de brieven van Paulus aan Timotheus.

Voor wie
Een leeftijdsgrens kennen we niet en u bent van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Wanneer
Donderdagavond om de 14 dagen van 19.45 uur tot 21.45 uur. De eerste verenigingsavond zal zijn op 3 oktober.

Waar
Kerkheem

Contributie
De contributie voor de vereniging bedraagt € 30,00 per jaar. Dit kunt u overmaken op rekeningnummer: NL95RABO0337578036 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente, H. v. Egdom-v.d. Meent, Ederveen o.v.v. Lidmaatschap vrouwenvereniging 2018-2019 met daarbij uw naam en adres.

Door wie
Voor meer informatie kunt u terecht bij I. Bloemendal, tel. 571323 of bij J. Nap, tel. 573424.

Het e-mailadres van de vereniging is dekandelaar1989@gmail.com

De samenkomsten staan vermeld in onderstaande agenda:

TOP