FORGOT YOUR DETAILS?

8.1 Vrouwenvereniging

Algemene informatie

Op de verenigingsavonden zijn we als vrouwen uit de gemeente bezig rond de geopende Bijbel. We gebruiken daarbij de Bijbelstudies uit het blad de Hervormde Vrouw. Dit jaar is het thema “Wees wijs!” en laten we ons leiden door het Bijbelboek Prediker. Tijdens de Bijbelstudies komen allerlei thema’s aan de orde. We gaan samen op reis door dit Bijbelboek en zullen ontdekken dat de thema’s ons leven binnenkomen.

Voor wie
Een leeftijdsgrens kennen we niet en u bent van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Wanneer
Donderdagavond om de 14 dagen van 20.00 uur tot 21.30 uur. De eerste verenigingsavond zal zijn op 1 oktober a.s..

Waar
Kerkzaal. Vanaf 19.45 staat de deur open. Graag via de ingang van ’t Kerkheem binnenkomen.

Contributie
De contributie voor de vereniging bedraagt € 32,50 per jaar. Dit kunt u overmaken op rekeningnummer: NL95RABO0337578036 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente, H. v. Egdom-v.d. Meent, Ederveen o.v.v. Lidmaatschap vrouwenvereniging 2020-2021 met daarbij uw naam en adres.

Door wie
Voor meer informatie kunt u terecht bij I. Bloemendal, tel. 571323 of bij J. Nap, tel. 573424.

Het e-mailadres van de vereniging is dekandelaar1989@gmail.com

 

De samenkomsten staan vermeld in onderstaande agenda:

TOP