FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene informatie

Op zondag 24 september openen we het winterwerk in de morgendienst. De sluiting zal zijn op zondag 25 maart 2018, eveneens tijdens de morgendienst.

Vanaf 25 september 2017 tot en met 20 maart 2018 wordt in Kerkheem en de Brug catechese gegeven aan de jongeren van onze gemeente. Het is nodig dat zij de Bijbel leren verstaan en de belijdenis en geschiedenis van de Kerk leren kennen en door Gods genade, mogen komen tot de openbare geloofsbelijdenis. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd om trouw de catechese te bezoeken en de ouders wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid. Ja-zeggen bij de Doop van onze kinderen heeft zijn consequenties. Laten wij onze jongeren stimuleren de catechese te bezoeken en hen daarin liefdevol te begeleiden.

De indeling voor het seizoen 2017-2018 van de tijden en groepen is als volgt:

Dag: Groep: Tijd: Leiding: Mentor:
Ma. mi. Basiscatechese groep 7 15.45 C. Budding -
Ma. mi. Speciale catechese 11-16 jr 16.30 C. Budding -
Ma. av. Mentorcatechese 12-13 jr 18.30 C. Budding Arie van Vliet, Ria van Dijk, Henriëtte Vlastuin
Ma. av. Mentorcatechese 14-15 jr 19.30 C. Budding Liesbeth van de Lagemaat, Mieke Beek, Ria van Dijk
Ma. av. Bezemgroep catechese Alle leeftijden 20.30 C. Budding -
Di. mi. Basiscatechese groep 8 15.45 C. Budding -
Di. av. Catechese 16-17 jr 18.30 Ds. Bloemendal -
Di. av. Verdiepingscatechese 18+ jr 19.30 Ds. Bloemendal -
Di. av. Belijdeniscatechese 20.30 Ds. Bloemendal -

Als catecheet en mentoren hebben wij het afgelopen jaar nagedacht over de vraag hoe wij ouders kunnen betrekken bij de catechese. Wellicht heeft u het zich weleens afgevraagd hoe het er op de catechisatie aan toe gaat. Daarom nodigen wij u uit om de eerste keer met uw kind mee te komen. Wij willen dan samen na denken hoe we als jongere en ouders met elkaar in gesprek kunnen komen als het gaat om geloofszaken. Komt u ook? Wij hopen dat elke ouder met zijn of haar kind meekomt! Plaats genoeg! Dit zal zijn op de eerste catechisatieavond van de mentorcatechese. Dus, de ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 12-13 jaar worden op maandag 25 september om 18.30 uur verwacht en de ouders van kinderen in de leeftijd van 14-15 jaar worden om 19.30 uur verwacht. Van harte welkom!

TOP