FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene informatie

Op zondag 30 september openen we het winterwerk in de morgendienst. De sluiting zal zijn op zondag 31 maart 2019, eveneens tijdens de morgendienst.

Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 26 maart 2019 wordt in Kerkheem en de Brug catechese gegeven aan de jongeren van onze gemeente. Het is nodig dat zij de Bijbel leren verstaan en de belijdenis en geschiedenis van de Kerk leren kennen en door Gods genade, mogen komen tot de openbare geloofsbelijdenis. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd om trouw de catechese te bezoeken en de ouders wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid. Ja-zeggen bij de Doop van onze kinderen heeft zijn consequenties. Laten wij onze jongeren stimuleren de catechese te bezoeken en hen daarin liefdevol te begeleiden.

De indeling voor het seizoen 2018-2019 van de tijden en groepen is als volgt:

Dag Groep Tijd Leiding Mentor
Maandagmiddag Basiscatechese groep 7 15.45 M. Capellen -
Maandagmiddag Speciale catechese 11-16 jr 16.30 C. Budding -
Maandagavond Mentorcatechese 12-13 jr 18.30 C. Budding Arie van Vliet, Henriëtte Vlastuin
Maandagavond Mentorcatechese 14-15 jr 19.30 C. Budding Liesbeth van de Lagemaat, Mieke Beek, Ria van Dijk
Maandagavond Bezemgroep catechese Alle leeftijden 20.30 C. Budding -
Maandagavond Verdiepingscatechese 16+ jr 20.00 Ds. Bloemendal -
Dinsdagmiddag Basiscatechese groep 8 15.45 E. Meijer -
Dinsdagavond Catechese 16-17 jr
19.30 Ds. Bloemendal -
Dinsdagavond Belijdeniscatechese 20.30 Ds. Bloemendal -

Als catecheet en mentoren hebben wij het afgelopen jaar nagedacht over de vraag hoe wij ouders kunnen betrekken bij de catechese. Wellicht heeft u het zich weleens afgevraagd hoe het er op de catechisatie aan toe gaat. Daarom nodigen wij u uit om de eerste keer met uw kind mee te komen. Wij willen dan samen na denken hoe we als jongere en ouders met elkaar in gesprek kunnen komen als het gaat om geloofszaken. Komt u ook? Wij hopen dat elke ouder met zijn of haar kind meekomt! Plaats genoeg!

Deze ouderavond is eens per 2 jaar. Dit jaar geen ouderavond, dit zal d.v. volgend jaar weer zijn.

TOP