FORGOT YOUR DETAILS?

8.2 Mannenvereniging

Alle mannen worden hierbij uitgenodigd om eens in de 14 dagen op donderdagavond, van 19.30 tot 21.30, bijeen te komen in zaal 2 van Kerkheem. Onder leiding van voorzitter Gradus van Beek en de overige bestuursleden, verdiepen we ons in Gods Woord om daarin de weg naar de Heere Jezus te vinden, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als handleiding maken we gebruik van de Bijbelstudies van het maandblad “De Hervormde Vaan”. Het orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Heere geve ons een gezegend seizoen. Dat het alles zal mogen zijn tot Zijn eer en tot heil voor ons. We zien uit naar de ontmoeting met onze oude en ook nieuwe leden. Een ieder is hartelijk welkom, en kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Voor meer informatie: dhr. G. van Beek, Hoofdweg 224, telefoon 572238

dec
10
do
Mannenvereniging
dec 10 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

jan
5
di
Mannenvereniging
jan 5 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

jan
19
di
Mannenvereniging
jan 19 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

feb
2
di
Mannenvereniging
feb 2 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

feb
16
di
Mannenvereniging
feb 16 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

mrt
2
di
Mannenvereniging
mrt 2 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

mrt
16
di
Mannenvereniging
mrt 16 @ 19:45 – 21:45

Door tijdelijke aanscherping van de coronaregels konden we 10 november niet bij elkaar komen. Ten tijde van dit schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaregels in de tweede helft van de maand er uit zien en wat de richtlijnen van de kerkenraad zijn voor het kringwerk. Daarom is de datum van volgende vergadering, 24 november onder voorbehoud. Het kan zijn dat we ook een streep moeten zetten door deze bijeenkomst. In dat geval, wordt u per mail hierover geïnformeerd.

Mochten we elkaar wel kunnen ontmoeten dan willen het Bijbelgedeelte behandelen dat voor 10 november stond gepland. Namelijk 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot vers 13 van hoofdstuk 3 centraal. Boven zijn uitleg schreef dominee Belder ‘De christelijke hoop’. We werken uit het septembernummer van de Hervormde Vaan.

Waar we elkaar treffen, hangt nog even af van de groepsgrootte, maar de verwachting is in Kerkheem. De avond start zoals gewoonlijk om 19.45 uur.

TOP