FORGOT YOUR DETAILS?

Mannenvereniging

Alle mannen worden hierbij uitgenodigd om eens in de 14 dagen op donderdagavond, van 19.30 tot 21.30, bijeen te komen in zaal 2 van Kerkheem. Onder leiding van voorzitter Gradus van Beek en de overige bestuursleden, verdiepen we ons in Gods Woord om daarin de weg naar de Heere Jezus te vinden, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als handleiding maken we gebruik van de Bijbelstudies van het maandblad “De Hervormde Vaan”. Het orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Heere geve ons een gezegend seizoen. Dat het alles zal mogen zijn tot Zijn eer en tot heil voor ons. We zien uit naar de ontmoeting met onze oude en ook nieuwe leden. Een ieder is hartelijk welkom, en kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Voor meer informatie: dhr. G. van Beek, Hoofdweg 224, telefoon 572238

jan
24
do
Mannenvereniging
jan 24 @ 19:45 – 21:45

De tweede vergaderavond van dit kalenderjaar staat Psalm 90 centraal, de oudejaars-Psalm. De mannenvereniging hoopt 24 januari weer bij elkaar te komen om dit Bijbelgedeelte te behandelen. De uitleg van dominee Molenaar staat in het december-nummer van de Hervormde Vaan. De titel boven de uitleg luid ‘God de Verborgene’
Het bestuur hoopt deze avond weer veel mannen te begroeten om samen deze mooie Psalm te behandelen. De avond start om 19.45 uur. Een kwartier eerder staat de koffie klaar. Een ieder is weer van harte welkom.

TOP