FORGOT YOUR DETAILS?

8.2 Mannenvereniging

Alle mannen worden hierbij uitgenodigd om eens in de 14 dagen op donderdagavond, van 19.30 tot 21.30, bijeen te komen in zaal 2 van Kerkheem. Onder leiding van voorzitter Gradus van Beek en de overige bestuursleden, verdiepen we ons in Gods Woord om daarin de weg naar de Heere Jezus te vinden, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als handleiding maken we gebruik van de Bijbelstudies van het maandblad “De Hervormde Vaan”. Het orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Heere geve ons een gezegend seizoen. Dat het alles zal mogen zijn tot Zijn eer en tot heil voor ons. We zien uit naar de ontmoeting met onze oude en ook nieuwe leden. Een ieder is hartelijk welkom, en kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Voor meer informatie: dhr. G. van Beek, Hoofdweg 224, telefoon 572238

sep
29
di
Mannenvereniging
sep 29 @ 19:45 – 21:45

De mannenvereniging pakt de draad ook weer op, nadat we afgelopen seizoen abrupt moesten afbreken door corona. De eerste vergadering staat gepland voor dinsdagavond 29 september. Wel gaat het nodige veranderen om te kunnen voldoen aan de corona-richtlijnen van de overheid. We gaan komend seizoen vergaderen in De Brug en komen op dinsdagavond bij elkaar in plaats van donderdagavond. In De Brug is voldoende ruimte om met de volledige groep bijeen te komen, op 1,5 meter afstand van elkaar. Op donderdag is De Brug al bezet. Het bestuur heeft ook besloten om voorlopig niet te zingen tijdens de vergaderingen, om het risico van een besmetting nog verder te verkleinen. Tevens vergaderen we alleen plenair, niet in groepjes. We hopen dat deze maatregelen niet langer dan een seizoen nodig zijn en we daarna weer op donderdag bijeen kunnen komen. Maar om ‘veilig’ bij elkaar te komen in coronatijd zijn deze maatregelen nodig.

Er verandert meer. Dominee Prins is bereid gevonden de mannenvereniging voor te zitten. Wat dit voor de avonden betekent, wil het bestuur tijdens de eerste vergadering toelichten.

Op D.V. 29 september is dus de eerste vergaderavond. We starten zoals gebruikelijk om 19.45 uur. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. De Bijbelstudie is uit nummer 4 van de Hervormde vaan, het aprilnummer. Centraal staat het tekstgedeelte uit 1 Johannes 1, vers 1-4. De strijdbare Johannes, heeft dominee Belder boven zijn verklaring geschreven.

Het bestuur hoopt veel leden te mogen begroeten deze eerste vergaderavond. Als er nog vragen zijn over de gemaakte keuzes of de maatregelen met betrekking tot corona, aarzel niet om deze te stellen aan een van de bestuursleden.

TOP