FORGOT YOUR DETAILS?

8.2 Mannenvereniging

Alle mannen worden hierbij uitgenodigd om eens in de 14 dagen op donderdagavond, van 19.30 tot 21.30, bijeen te komen in zaal 2 van Kerkheem. Onder leiding van voorzitter Gradus van Beek en de overige bestuursleden, verdiepen we ons in Gods Woord om daarin de weg naar de Heere Jezus te vinden, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 5: 39: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen”. Als handleiding maken we gebruik van de Bijbelstudies van het maandblad “De Hervormde Vaan”. Het orgaan van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De Heere geve ons een gezegend seizoen. Dat het alles zal mogen zijn tot Zijn eer en tot heil voor ons. We zien uit naar de ontmoeting met onze oude en ook nieuwe leden. Een ieder is hartelijk welkom, en kom gerust eens vrijblijvend kijken.

Voor meer informatie: dhr. G. van Beek, Hoofdweg 224, telefoon 572238

mrt
2
di
Mannenvereniging
mrt 2 @ 19:45 – 21:45

De mannenvereniging hoopt dinsdagavond 8 december weer bij elkaar te komen. Als de coronaregels het toelaten, is dit de laatste vergadering van dit kalenderjaar. De Bijbelstudie gaat over 1 Johannes 3, vers 14-24. De uitleg van dominee Belder is te vinden in het oktobernummer van de Hervormde vaan. Boven de uitleg staat ‘Betrachten en bewaren’. De avond start zoals gebruikelijk om 19.45 uur. De locatie is vermoedelijk Kerkheem. Het bestuur hoopt op een goede opkomst en een leerzame avond met zijn allen.

mrt
16
di
Mannenvereniging
mrt 16 @ 19:45 – 21:45

De mannenvereniging hoopt dinsdagavond 8 december weer bij elkaar te komen. Als de coronaregels het toelaten, is dit de laatste vergadering van dit kalenderjaar. De Bijbelstudie gaat over 1 Johannes 3, vers 14-24. De uitleg van dominee Belder is te vinden in het oktobernummer van de Hervormde vaan. Boven de uitleg staat ‘Betrachten en bewaren’. De avond start zoals gebruikelijk om 19.45 uur. De locatie is vermoedelijk Kerkheem. Het bestuur hoopt op een goede opkomst en een leerzame avond met zijn allen.

TOP