FORGOT YOUR DETAILS?

4.3a Heilige doop

De Heilige Doop wordt in de regel om de twee maanden bediend, bij voorkeur in een morgendienst. Daaraan voorafgaand is er gelegenheid tot doopaangifte in de consistoriekamer. Deze doopaangifte wordt bij voorkeur op een maandag- of dinsdagavond gehouden, ongeveer veertien dagen voor de doopbediening, aanvang 19.30 uur. Graag uw trouwboekje meebrengen.

Dit moment van doopaangifte betekent niet meer dat er een langdurig inhoudelijk gesprek over de betekenis van de doop plaatsvindt, dit zal gebeuren tijdens een doopcatechese die op een ander tijdstip gehouden zal worden. Zie voor meer informatie hierover bij ‘doopcatechese’.

Vóór de doopzondag ontvangen de doopouders wel een pastoraal bezoek van de wijkouderling en bezoekbroeder, waarop uiteraard verder wordt doorgesproken over de inhoudelijke zaken aangaande de heilige doop.

TOP