FORGOT YOUR DETAILS?

1.1 Wie zijn wij?

Welkom op onze website. Op vakantie in onze omgeving of op bezoek bij vrienden of familie en u bent op zoek naar een kerkdienst? Of bent u zomaar verdwaald op onze website? In alle gevallen: van harte welkom!

Wij zijn een Hervormde gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Staande in een lange traditie willen wij ons gemeente  gestalte geven in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Van belang zijn daarom ook de belijdenisgeschriften van de kerk. We weten ons verbonden met de wereldwijde kerk. Onze gemeente telt op dit moment ongeveer 1300 leden. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland behoort onze Hervormde gemeente tot de classis Veluwe (www.pknclassisveluwe.nl). Hierin hebben afgevaardigden uit de gemeenten zitting. Ze heeft als taak aan het leven en werken in haar gebied leiding te geven en dat te bevorderen. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de waarneming van het dienstwerk als één van de gemeenten binnen de classis vacant is.

Kerkdiensten
Er worden op zondag twee kerkdiensten gehouden; ´s morgens om 9:30 uur en ´s avonds om 18:30 uur. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid, voor iedereen die gelooft. Ook op de verschillende kerkelijke feestdagen zijn er diensten.

Tijdens de verschillende diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling. Bij de ingangen liggen Bijbels die gebruikt kunnen worden voor degene die daar niet zelf over beschikt. Tijdens de morgendienst is er oppas mogelijk voor kinderen in de crechezaal voor de allerkleinsten of in de Brug.

Voor oud en jong
Gedurende het winterseizoen, van september tot eind maart, zijn er allerlei activiteiten voor ouderen en jongeren. Zo is er bijvoorbeeld op maandag- en dinsdagavond wekelijks catechisatie. Ongeveer eens per drie weken zijn er verschillende Bijbelkringen. Op verschillende doordeweekse avonden zijn er clubavonden van de jeugd. Verder is er regelmatig een gemeenteavond. Daarnaast zijn er nog verscheidende andere activiteiten. Zie daarvoor deze website. Bij alle activiteiten staat de Bijbel centraal. Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Jaarlijkse activiteiten
Behalve de normale activiteiten zijn er ook enkele evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. In september is er de startdag, in juni de kerkpleinmarkt.

TOP