FORGOT YOUR DETAILS?

5.1 Algemene informatie (catechese)

Op zondag 29 september 2019 openen we het winterwerk in de morgendienst. De sluiting zal zijn op zondag 5 april 2020, eveneens tijdens de morgendienst.

Vanaf 30 september 2019 tot en met 2 april 2020 wordt in ‘Kerkheem’ catechese gegeven aan de jongeren van onze gemeente. Het is nodig dat zij de Bijbel leren verstaan en de belijdenis en de geschiedenis  van de Kerk leren kennen en, door Gods genade, mogen komen tot de openbare geloofsbelijdenis. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd om trouw  de catechese te bezoeken en de ouders wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid. Ja -zeggen bij de Doop van onze kinderen heeft als consequentie dat wij hen stimuleren de catechese te bezoeken en hen liefdevol begeleiden bij hun zoektocht naar een persoonlijk antwoord op hun doop.

De indeling voor het seizoen 2019 - 2020 van de tijden en groepen is als volgt:

Dag Groep Tijd Leiding Mentor
Ma-mi. Basiscatechese groep 7 15.45 C. Budding -
Ma-mi. Speciale catechese 11-16 jr 16.30 C. Budding -
Ma-av. Mentorcatechese 12-13 jr 18.30 C. Budding Arie van Vliet, Henriëtte Vlastuin
Ma-av. Mentorcatechese 14-15 jr 19.30 C. Budding Liesbeth van de Lagemaat, Mieke Beek, Ria van Dijk
Ma-av. Bezemgroep catechese Alle leeftijden 20.30 C. Budding -
Ma-av. Verdiepingscatechese 18+ (om de week) 20.00 Ds. Bloemendal -
Di-av. Catechese 16-17 jaar 18.30 Ds. Bloemendal -
Di-av. Belijdeniscatechese 20.30 Ds. Bloemendal -
Do-mi. Basiscatechese groep 8 15.45 Medad Capellen -

Als catecheet en mentoren vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken bij de catechese. Daarom nodigen wij één keer in de twee jaar de ouders van de 12/13 jarigen uit om de eerste les van het seizoen mee te maken.  We leggen dan de werkwijze van de mentorcatechese uit en denken na hoe we als ouders en jongeren met elkaar in gesprek kunnen komen over geloofszaken. Om dit gesprek verder te stimuleren is er aan het eind van elke les een vraag voor thuis. Ouders kunnen deze vraag ook via de mail thuis krijgen.

De ouderavond van komend seizoen wordt gehouden op 30 september 2019 om 18:30.

Het kan voorkomen dat jongeren, om wat voor reden dan ook, niet naar catechisatie kunnen op de voor hen vastgestelde tijd. Daarom is er op maandagavond om 20.30 uur een ‘bezemgroep’ voor alle leeftijden.

Hier wordt hetzelfde boekje van ‘Leer en Leef’ gebruikt als bij de 14/15 jarigen. Als de groep groter is wordt daar ook mentorcatechese gegeven.

TOP