FORGOT YOUR DETAILS?

5.1 Algemene informatie (catechese)

Op zondag 30 september openen we het winterwerk in de morgendienst. De sluiting zal zijn op zondag 31 maart 2019, eveneens tijdens de morgendienst.

Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 25 maart 2019 wordt in ‘Kerkheem’ catechese gegeven aan de jongeren van onze gemeente. Het is nodig dat zij de Bijbel leren verstaan en de belijdenis en de geschiedenis  van de Kerk leren kennen en, door Gods genade, mogen komen tot de openbare geloofsbelijdenis. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd om trouw  de catechese te bezoeken en de ouders wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid. Ja -zeggen bij de Doop van onze kinderen heeft als consequentie dat wij hen stimuleren de catechese te bezoeken en hen liefdevol begeleiden bij hun zoektocht naar een persoonlijk antwoord op hun doop.

De indeling voor het seizoen 2018-2019 van de tijden en groepen is als volgt:

Dag Groep Tijd Leiding Mentor
Maandagmiddag Basiscatechese groep 7 15.45 M. Capellen -
Maandagmiddag Speciale catechese 11-16 jr 16.30 C. Budding -
Maandagavond Mentorcatechese 12-13 jr 18.30 C. Budding Arie van Vliet, Henriëtte Vlastuin
Maandagavond Mentorcatechese 14-15 jr 19.30 C. Budding Liesbeth van de Lagemaat, Mieke Beek, Ria van Dijk
Maandagavond Bezemgroep catechese Alle leeftijden 20.30 C. Budding -
Maandagavond Verdiepingscatechese 16+ jr 20.00 Ds. Bloemendal -
Dinsdagmiddag Basiscatechese groep 8 15.45 E. Meijer -
Dinsdagavond Catechese 16-17 jr
19.30 Ds. Bloemendal -
Dinsdagavond Belijdeniscatechese 20.30 Ds. Bloemendal -

Als catecheet en mentoren vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken bij de catechese. Daarom nodigen wij één keer in de twee jaar de ouders van de 12/13 jarigen uit om de eerste les van het seizoen mee te maken.  We leggen dan de werkwijze van de mentorcatechese uit en denken na hoe we als ouders en jongeren met elkaar in gesprek kunnen komen over geloofszaken. Om dit gesprek verder te stimuleren is er aan het eind van elke les een vraag voor thuis. Ouders kunnen deze vraag ook via de mail thuis krijgen.

Dit seizoen is er geen ouderavond.

Het kan voorkomen dat jongeren, om wat voor reden dan ook, niet naar catechisatie kunnen op de voor hen vastgestelde tijd. Daarom is er op maandagavond om 20.30 uur een ‘bezemgroep’ voor alle leeftijden.

Hier wordt hetzelfde boekje van ‘Leer en Leef’ gebruikt als bij de 14/15 jarigen. Als de groep groter is wordt daar ook mentorcatechese gegeven.

TOP