FORGOT YOUR DETAILS?

3.2 Kerkbode

Al het gemeentenieuws, zoals preekbeurten, mededelingen betreffende Heilige Doop en Heilig Avondmaal, verenigingswerk, overlijdensberichten, jubilea e.d. vindt u om de veertien dagen (soms drie weken) in het regionale kerkblad “De Vijf Gemeenten”. Dit blad wordt gedrukt bij Drukkerij AMV bv, Kauwenhoven 5, 6741 PW Lunteren, tel. 484074. Kopij voor het gemeentenieuws wordt verzorgd door Willemien van Brummelen tel. 573010 en als zij verhinderd is, vervangt Linda Berends.

De kopij kan per email verzonden worden naar: kerkbode@hervormdederveen.nl  Inleveren kan uiterlijk tot vrijdag 20:00 voorafgaande aan de week waarin een nieuw nummer verschijnt. Advertenties en familieberichten kunt u rechtstreeks inzenden of opgeven aan de drukker. Voor adreswijzigingen, opgeven of stopzetten van abonnementen zie de algemene colofon van het kerkblad.

 

Lezersservice
Voor adreswijzigingen, opgeven of stopzetten van abonnementen (liefst schriftelijk of per e-mail)
Mw. A. van den Brink-van den Berg
Waterschans 9, 3905 XR Veenendaal
5gemeenten@solcon.nl

TOP