FORGOT YOUR DETAILS?

11.5 Ziekenpastoraat

De zieken thuis en in het ziekenhuis worden afwisselend bezocht door de predikant of pastoraal werker. Stelt u een bezoek in het ziekenhuis op prijs, dan wordt u verzocht de predikant daarvan op de hoogte te brengen. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt een berichtje op prijs gesteld. Bij geen gehoor aan de pastorie kunt u de pastoraal werker of scriba inseinen.

TOP