FORGOT YOUR DETAILS?

4.3c Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden ze uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten zijn: 6 oktober 2019 en 1 maart 2020.

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

sep
20
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
sep 20 @ 09:30
Prop. A.N.J. Scheer – Huizen
sep 20 @ 18:30
sep
22
di
Uitgifte collectebonnen
sep 22 @ 18:45 – 19:45

De collectebonnen worden uitgegeven in zaal 1 van “Kerkheem” van 18.45 uur tot 19.45 uur.

De eerstvolgende uitgiftedatum is 22 september 2020. Daarnaast zijn collectebonnen te bestellen via de website: www.hervormdederveen.nl.

sep
26
za
Sing-out
sep 26 @ 20:00

Zaterdag 26 september zal er einde van de middag weer een Sing Out georganiseerd worden.

In combinatie met start winterwerk kijken we of we voorafgaand aan deze Sing Out nog een gemeenteactiviteit voor jong en oud kunnen organiseren.

Het zou mooi zijn als we elkaar als gemeente in de buitenlucht en in een ontspannen sfeer (maar wel corona-proof) kunnen ontmoeten!

Nadere informatie volgt z.s.m. via de kerk-app, website en wanneer nodig bij de afkondigingen.

sep
27
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen | Opening winterwerk
sep 27 @ 09:30
Ds. A.J. Mensink – Elburg
sep 27 @ 18:30
sep
29
di
Mannenvereniging
sep 29 @ 19:45 – 21:45

De mannenvereniging pakt de draad ook weer op, nadat we afgelopen seizoen abrupt moesten afbreken door corona. De eerste vergadering staat gepland voor dinsdagavond 29 september. Wel gaat het nodige veranderen om te kunnen voldoen aan de corona-richtlijnen van de overheid. We gaan komend seizoen vergaderen in De Brug en komen op dinsdagavond bij elkaar in plaats van donderdagavond. In De Brug is voldoende ruimte om met de volledige groep bijeen te komen, op 1,5 meter afstand van elkaar. Op donderdag is De Brug al bezet. Het bestuur heeft ook besloten om voorlopig niet te zingen tijdens de vergaderingen, om het risico van een besmetting nog verder te verkleinen. Tevens vergaderen we alleen plenair, niet in groepjes. We hopen dat deze maatregelen niet langer dan een seizoen nodig zijn en we daarna weer op donderdag bijeen kunnen komen. Maar om ‘veilig’ bij elkaar te komen in coronatijd zijn deze maatregelen nodig.

Er verandert meer. Dominee Prins is bereid gevonden de mannenvereniging voor te zitten. Wat dit voor de avonden betekent, wil het bestuur tijdens de eerste vergadering toelichten.

Op D.V. 29 september is dus de eerste vergaderavond. We starten zoals gebruikelijk om 19.45 uur. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. De Bijbelstudie is uit nummer 4 van de Hervormde vaan, het aprilnummer. Centraal staat het tekstgedeelte uit 1 Johannes 1, vers 1-4. De strijdbare Johannes, heeft dominee Belder boven zijn verklaring geschreven.

Het bestuur hoopt veel leden te mogen begroeten deze eerste vergaderavond. Als er nog vragen zijn over de gemaakte keuzes of de maatregelen met betrekking tot corona, aarzel niet om deze te stellen aan een van de bestuursleden.

sep
30
wo
Toerustingskring
sep 30 @ 20:00 – 21:30

Zo de Heere geeft zullen we ook het komende seizoen samenkomen op de Toerustingskring, wanneer daar voldoende deelnemers zijn. We zullen zoeken naar een wijze waarop we dit zo goed en veilig mogelijk gestalte kunnen geven.

Het eerste deel van het seizoen willen we in ieder geval stilstaan bij de betekenis van de tabernakel, zoals daarover o.a. geschreven staat in Exodus 35-40.

Het was voor mij mogelijk om een maquette van de Tabernakel te lenen, die de komende maanden een plaats zal krijgen in de consistorie.

Door middel van deze maquette hopen we onderwijs te krijgen over haar betekenis voor Israël en voor ons vandaag. Bestudering van de tabernakel is een boeiende en inspirerende bezigheid, waardoor het evangelie van Gods genade en Jezus Christus voor ons zichtbaar wordt gemaakt in deze tent van ontmoeting met al haar attributen.

 

De eerste keer waarop we samenkomen is woensdag 30 september, aanvang 20.00 uur. Nodig is wel dat u zich vooraf aanmeldt bij mij in verband met de corona-maatregelen, graag vóór 20 september. Dit kan, het liefst via emailadres dsabloemendal@solcon.nl.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan we plaats hebben, zoeken we naar mogelijkheden, maar het zal wellicht dit jaar anders gaan dan we gewend zijn. Uiteraard blijft staan: iedereen hartelijk welkom!

okt
4
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
okt 4 @ 09:30
Ds. A. Bloemendal – Ederveen | Dienst met andersbegaafden
okt 4 @ 18:30

TOP