FORGOT YOUR DETAILS?

4.3c Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden ze uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten zijn: 6 oktober 2019 en 1 maart 2020.

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

jan
21
di
Dameskrans
jan 21 @ 20:00 – 22:00

Onze krans komt één keer per twee weken bijeen op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Kerkheem zaal 1. Er wordt gebreid, genaaid, geborduurd, enz.; allemaal voor de kerk. Vele kleintjes maken één grote. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Mw. E. van de Weerd -Lourens (tel. 572112) of Mw. H. Veldhuizen – Hendriksen (tel. 572758).

jan
23
do
Bijbelstudiekring voor vrouwen (De Kandelaar)
jan 23 @ 19:45 – 21:45

We hebben op 12 december samen met de mannen in ‘De Brug’ de geboorte van Jezus mogen gedenken. We hebben gelezen, gezongen en het `breaking news` gehoord vanuit Lukas 2. Het gebak hebben we eerlijk verdeeld onder elkaar daar er een grote opkomst was. Het was een fijne avond met elkaar.

Nu mogen we elkaar weer op 9 januari zien  Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, wees welkom.

We hebben deze avond de Bijbelstudie uit 1 Timotheüs 5:1-6 en 2a. Het gaat over maatwerk in de gemeente, dit is heel toepasbaar voor ons allemaal.

Zet ook gelijk 23 januari in je agenda want dan is er weer een vriendinnen avond. Je mag je vriendin meenemen maar natuurlijk mag het ook je zus of je moeder of je buurvrouw zijn.

Deze avond heeft als thema: Tevreden de loopbaan lopen (1 Timotheüs 6:2b-21)

De koffie staat om 19.30 uur klaar en start om 19.45 uur.

Ben je nog niet eerder geweest en wil je graag eens komen kijken? Welkom!

Groet van de werkgroep: Ineke, Tiny, Hennie, Jenny, Jacobine, Marlies en Evelien

 

Verenigingsavond Data
1e verenigingsavond 03-10-19
2e verenigingsavond 17-10-19
3e verenigingsavond 31-10-19
4e verenigingsavond 14-11-19
5e verenigingsavond 28-11-19
6e verenigingsavond 12-12-19 Kerstviering
7e verenigingsavond 09-01-20
8e verenigingsavond 23-01-20
9e verenigingsavond 06-02-20
10e verenigingsavond 20-02-20
11e verenigingsavond 05-03-20
12e verenigingsavond 19-03-20
13e verenigingsavond 02-04-20 Paasviering
Mannenvereniging
jan 23 @ 19:45 – 21:45

De eerstvolgende vergadering van de mannenvereniging staat gepland voor donderdag 23 januari. Deze avond is er echter een streekvergadering in Veenendaal. Daar willen gezamenlijk heen als vereniging. Dr. M. van Campen houdt een lezing met als thema ‘signalen van de eindtijd’. Een interessante spreker met een actueel thema. De avond is in gebouw Maranatha en start om 19.45 uur. Voor de mannen die samen met de auto naar Veenendaal willen, is 19.15 uur het verzamelmoment, en wel bij Kerkheem.

jan
26
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
jan 26 @ 09:30
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
jan 26 @ 18:30
jan
27
ma
Huisbijbelkring (Maandag)
jan 27 @ 20:30

Op maandag 13 januari hopen we weer bij elkaar te komen en willen verder gaan met het boek ‘Geestelijke groei’. Deze avond is het onderwerp zondebelijdenis, hoofdstuk 2, blz. 25.

Waarom is het belangrijk dat wij onze zonden voor God belijden en telkens weer om vergeving vragen?

Deze avond beginnen we om 20.30 uur en we zijn welkom bij Bert en Nanja van de Vendel, Krommeweg 2.

Als u/jij erbij wilt zijn deze avond, van harte welkom om naar deze kringavond te komen.

jan
28
di
Uitgifte collectebonnen
jan 28 @ 18:45 – 19:45

De collectebonnen worden uitgegeven in zaal 1 van “Kerkheem” van 18.45 uur tot 19.45 uur.
Daarnaast zijn collectebonnen te bestellen via de website: www.hervormdederveen.nl.

jan
29
wo
Ouderenmiddag
jan 29 @ 14:30

Woensdagmiddag 27 november is er weer ouderenmiddag.

Na de pauze hebben we dhr. B. de Ronde uit Woudenberg bereid gevonden om bij ons te komen. Dhr. De Ronde is in veel landen geweest als reisleider, vooral in Israël. Hij heeft ons vast veel te vertellen en ook laat hij zien van zijn reizen. Zoals altijd beginnen we om half drie.

Woensdag 18 december hopen we met elkaar stil te staan bij het wonder van de komst van onze Heere Jezus. We doen dit aan de hand van het kerstdeclamatorium “…verheerlijkende en prijzende God”.

Ds Bloemendal verzorgt een meditatie en ons ouderenkoor verleent weer medewerking bij de zang. Kinderen van de Julianaschool komen ons vooraf verrassen met een bezoekje en we sluiten af met de traditionele maaltijd.

Toerustingskring
jan 29 @ 20:00 – 21:30

D.V. woensdag 15 januari is het weer tijd voor de Toerustingskring. We zijn gekomen wij hoofdstuk 5 uit het boekje ‘Volhouden’. In dit hoofdstuk worden we geconfronteerd met beproevingen in het geloof, zoals Abraham er mee te maken kreeg, maar ook wij.

We lezen bij dit hoofdstuk: Het risico van afhaken is levensgroot. Zeker als het geloof getest wordt, als we aan een examen onderworpen worden. En dat gebeurt. Gelovigen worden beproefd. Dat is niet uitzonderlijk. Dat is volkomen normaal. Dat hoort bij het echt geloven. De vraag is: hoe gaan we daar als gelovigen mee om?

Iedereen weer hartelijk welkom rond de klok van acht uur in zaal 1 van Kerkheem.

De Toerustingskring is een kring waarop we de Bijbel bestuderen, met elkaar vragen stellen en bespreken en proberen het ook gezellig te maken.
In het verleden stond deze kring open voor gemeenteleden van 0 tot 40 jaar. Vanaf het nieuwe seizoen kent de kring geen definitieve leeftijdsgrens en zijn de veertigers en/of vijftigers ook welkom.
Hoewel de Bijbel centraal staat op deze kring, maken we tevens gebruik van een boekje. Voor komend seizoen is dat het boekje met de titel: ‘Volhouden, inspirerende voorbeelden van discipelschap’.

We lezen op de achterflap van dat boekje: Gaan geloven is allesbehalve vanzelfsprekend. Hierin volharden nog minder, zeker in een tijd waarin velen afhaken.
De volgende data zijn vastgelegd voor de Toerustingskring, zo de Heere wil en wij leven:
Voor het jaar 2019: 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober , 20 november, 4 december. Voor het jaar 2020: 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 18 maart.
Locatie: Gebouw Kerkheem. De avonden beginnen om 20.00 uur.

Vooraf boekje bestellen? Dat kan bij Herman Franken: hermanfranken@caiway.net of: 06-23567641.

jan
30
do
Bijbelgesprekskring (Donderdag)
jan 30 @ 20:00

Wat gaat de tijd weer snel. Nog een paar weken en dan begint het winterseizoen weer…De voorbereiding hiervan is alweer in volle gang. We mogen ook het komende seizoen elkaar ontmoeten rondom het geopende woord van God. In het verleden was deze kring bedoeld voor iedereen van 40 jaar en ouder. Naar aanleiding van de reacties die wij kregen en in overleg met ds. Bloemendal hebben wij ervoor gekozen om geen definitieve leeftijdsgrens meer in te stellen. Laat iedereen zelf bepalen bij welke leeftijdsgroep hij of zij zich het beste thuis voelt, al blijft de Bijbelgesprekskring in eerste instantie wel bedoeld voor de wat oudere leden van onze gemeente. We nodigen u/jullie voor de eerste keer uit op D.V. 10 oktober om 20.00 uur in Kerkheem. Het is mijn bedoeling om met elkaar gedeelten uit de Romeinenbrief te gaan behandelen. Een fundamentele brief waarbij we ons mogen gaan verdiepen in de kern van het christelijk geloof. We doen dit aan de hand van het boekje van Prof. Dr. H. van de Belt, “Goudkoorts”. Ik hoop op deze avond een heel aantal exemplaren beschikbaar te hebben, zodat we direct van start kunnen gaan. De kosten voor het boekje zijn: €10,00. Het zou fijn zijn als u dit gelijk mee kunt nemen. Ik hoop van harte op een goede opkomst en zie uit naar gezegende avonden! Hierbij nog even de data op een rij, dan zijn die alvast te noteren in de agenda: 2019: 10 oktober, 7 november, 21 november, 5 december, 19 december, 2020: 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, 12 maart, 26 maart. Allemaal hartelijk welkom!
Br. C. Budding

TOP