FORGOT YOUR DETAILS?

4.3c Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden ze uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten zijn: 4 oktober 2020 en 7 maart 2021.

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

 

aug
8
zo
Prop. A.N.J. Scheer – Huizen
aug 8 @ 09:30
Ds. G. Herwig – Nunspeet
aug 8 @ 18:30
aug
15
zo
Ds. K.C. Kos – Lunteren
aug 15 @ 09:30
Ds. C. Budding – Goudswaard
aug 15 @ 18:30
aug
22
zo
Ds. A. Vonk-Noordegraaf – Uddel | Bediening Heilige Doop
aug 22 @ 09:30
Ds. P.M. ‘t Hof – Huizen
aug 22 @ 18:30
aug
23
ma
VakantieBijbelWeek
aug 23 – aug 26 hele dag

Dankbaar en blij zijn we als leiding dat er dit jaar weer “gewoon” een Vakantie Bijbel Week is. In de zomer van 2020 hebben we helaas moeten besluiten de kinderen een jaar niet te ontmoeten in de tent en De Brug, maar dit jaar is dat gelukkig anders. Want wat hebben we de kinderen en elkaar als leiding gemist! Toch zal er wel één en ander anders zijn dan de afgelopen jaren, maar de basis (God, kinderen, spellen en veel gezelligheid) blijft gelukkig hetzelfde.
De VBW wordt dit jaar gehouden van 23 t/m 26 augustus. Het thema van de VBW 2021 is: Hallo, contact!?!

Nieuwe locatie
Allereerst is de Vakantie Bijbel Week dit jaar eenmalig op een andere locatie. Namelijk aan de Nieuweweg 58 bij de familie Dijkstra. Namens de hele VBW leiding nogmaals dank voor jullie gastvrijheid en meedenken. De reden van de tijdelijke verhuizing is de verbouwing rondom de kerk en school. Hierdoor kunnen we dit jaar niet terecht op de plek die jullie van ons gewend zijn.

Ochtendprogramma
Net als in de andere jaren is er op maandag- tot en met donderdagochtend een programma voor de kinderen. Alle kinderen zullen de ochtend gezamenlijk in een tent beginnen. Na de dagopening is er een apart programma voor VBW Jong (groep 1 t/m 4) en VBW Oud (vanaf groep 5). De dagen beginnen om 09:30 uur en we sluiten om 11:45 uur af. Uitzondering hierop is de donderdag. Dan sluiten we de week af met patat en sluiten we om 13:00 uur af.

Avondprogramma
Helaas ziet het avondprogramma van de VBW er dit jaar wel wat anders uit dan de afgelopen jaren. Vanwege de coronamaatregelen en -situatie zal er dit jaar geen Beachvolleybaltoernooi en Afsluitavond zijn. Uiteraard gaan we er voor dat beiden in 2022 weer onderdeel van het programma uit maken!
Maar hoe ziet het programma er dan wel uit? Op maandag- en dinsdagavond vanaf 19:00 uur zijn er de Tieneravonden. Deze avonden zijn voor de tieners vanaf 12 jaar. Hiervoor worden nog speciale uitnodigingen de deur uit gedaan, met daarop locatie en thema van de avonden.

Afsluitingsdienst
Op zondagochtend 29 augustus is er in de kerk een speciale dienst om de VBW week af te sluiten. In de dienst zal er speciale aandacht zijn voor het thema van de Vakantie Bijbel Week en wordt ook het themalied gezongen.

Goede doel
Tijdens de VBW doen zowel de leiding als de kinderen hun best zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar is het goede doel het nieuwe Jongerenhuis tegenover de kerk. Hier wonen jongeren vanaf 18 jaar die begeleid worden tot zelfstandigheid.

We kijken er naar uit de kinderen eind augustus weer te ontmoeten in de tenten!
De VBW leiding

sep
5
zo
Ds. A. Bloemendal – Barneveld | Voorbereiding Heilig Avondmaal
sep 5 @ 09:30
Ds. P.J. Den Admirant – Apeldoorn
sep 5 @ 18:30
sep
12
zo
Ds. A. Stijf – Ede | Heilig Avondmaal
sep 12 @ 09:30

TOP