FORGOT YOUR DETAILS?

4.3c Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden ze uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten zijn: 7 oktober 2018, 3 maart 2019.

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

feb
23
za
Inzamelen rommelmarkt
feb 23 @ 10:00 – 11:00

De komende weken heeft u weer de gelegenheid spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Telkens tussen 10.00 en 11.00 uur bij familie Boonzaaijer, Munnikenweg 5 in Ederveen. Het is niet de bedoeling dat u buiten deze tijdstippen om spullen brengt. Dat kan alleen in overleg met Joop van Egdom, tel. 572507

feb
24
zo
Ds. W.F. Jochemsen – Noordeloos
feb 24 @ 09:30
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
feb 24 @ 18:30
feb
25
ma
Huisbijbelkring (Maandag)
feb 25 @ 20:30

Maandag 25 februari is er weer kringavond. Deze avond gaan we verder met hoofdstuk 4: De verborgenheid van het Koninkrijk, Matth 6:1-18. We denken na over geven, bidden en vasten.
Deze avond is bij Bert en Nanja van de Vendel, Krommeweg 2, en begint om 20.30 uur.
U/jij bent ook van harte welkom om een keer te komen op de maandagavond.

feb
27
wo
Ouderencontactmiddag
feb 27 @ 14:30

Woensdag 27 februari is er weer ouderenmiddag.
Zoals we gewend zijn wordt er eerst een meditatie gehouden, dit keer door ds. Bloemendal. Na de pauze komt er een wijkzuster van Opella, zij zal ons informatie geven over gezondheidszorg.
Zoals gewoonlijk half drie.
We hopen op een goede opkomst.

Toerustingskring
feb 27 @ 20:30 – 22:00

D.V. woensdag 27 februariwillen we elkaar weer ontmoeten op de toerustingskring en bespreken we een gedeelte uit hoofdstuk 7 van het boekje van Klapwijk: Poëzie en wijsheidsboeken.
We gaan ons vooral richten op de Psalmen. Welke schatten kunnen we daarin opgraven en welke bijzondere betekenis hebben de Psalmen voor ons.
Wil je je voorbereiden, lees de pagina’s 100 tot en met 104 uit het boek. Maar natuurlijk kun je ook gewoon de Psalmen vast doorlezen.
Graag tot ziens om 20.00 uur in Kerkheem.

feb
28
do
Bijbelgebedskring (Donderdag)
feb 28 @ 20:00

Op donderdag 21 februari is er Bijbelkring bij de Fam. van Roekel, Meikade 49.
Om 20.00 uur is er koffie. Hoofdstuk 7 van het studie boekje over de Bergrede is aan de beurt.
U bent van harte welkom.
We proberen om 22.00 uur af te sluiten.

mrt
3
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen | Voorbereiding Heilig Avondmaal
mrt 3 @ 09:30
Dhr. A.M.K. Peters – Ederveen | Anders-begaafden
mrt 3 @ 18:30
mrt
4
ma
Bidden voor de jeugd
mrt 4 @ 11:00 – 12:00

Elke eerste maandagmorgen van de maand komen we samen om te bidden voor de jeugd. Fijn en heel bemoedigend dat we steeds kinderen, jongeren en gezinnen mogen leggen in Gods handen. Hij wil immers dat we voor elkaar bidden, dat we zo om elkaar heen staan in tijden van vreugde en verdriet. Zo bidden we ook voor de scholen in ons dorp.
De volgende keren dat we samen willen komen is gepland op maandag 4 februari en 4 maart om 11.00 uur op de zolder van Kerkheem. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden.
Elisabeth Gerritse en Ineke Bloemendal

TOP