FORGOT YOUR DETAILS?

4.3c Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden ze uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten zijn: 6 oktober 2019 en 1 maart 2020.

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

apr
2
do
Bijbelstudiekring voor vrouwen (De Kandelaar)
apr 2 @ 19:45 – 21:45

We hebben op 12 december samen met de mannen in ‘De Brug’ de geboorte van Jezus mogen gedenken. We hebben gelezen, gezongen en het `breaking news` gehoord vanuit Lukas 2. Het gebak hebben we eerlijk verdeeld onder elkaar daar er een grote opkomst was. Het was een fijne avond met elkaar.

Nu mogen we elkaar weer op 9 januari zien  Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, wees welkom.

We hebben deze avond de Bijbelstudie uit 1 Timotheüs 5:1-6 en 2a. Het gaat over maatwerk in de gemeente, dit is heel toepasbaar voor ons allemaal.

Zet ook gelijk 23 januari in je agenda want dan is er weer een vriendinnen avond. Je mag je vriendin meenemen maar natuurlijk mag het ook je zus of je moeder of je buurvrouw zijn.

Deze avond heeft als thema: Tevreden de loopbaan lopen (1 Timotheüs 6:2b-21)

De koffie staat om 19.30 uur klaar en start om 19.45 uur.

Ben je nog niet eerder geweest en wil je graag eens komen kijken? Welkom!

Groet van de werkgroep: Ineke, Tiny, Hennie, Jenny, Jacobine, Marlies en Evelien

 

Verenigingsavond Data
1e verenigingsavond 03-10-19
2e verenigingsavond 17-10-19
3e verenigingsavond 31-10-19
4e verenigingsavond 14-11-19
5e verenigingsavond 28-11-19
6e verenigingsavond 12-12-19 Kerstviering
7e verenigingsavond 09-01-20
8e verenigingsavond 23-01-20
9e verenigingsavond 06-02-20
10e verenigingsavond 20-02-20
11e verenigingsavond 05-03-20
12e verenigingsavond 19-03-20
13e verenigingsavond 02-04-20 Paasviering
Mannenvereniging
apr 2 @ 19:45 – 21:45

Volgens de agenda is de laatste vergadering van dit seizoen op 2 april. Door de corona-perikelen is onzeker of de vergadering doorgaat. Een thema staat ook nog niet vast. Het bestuur laat binnenkort per mail weten wat het plan is voor deze avond.

apr
5
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
apr 5 @ 09:30
Ds. E. de Mots – Rijssen
apr 5 @ 18:30
apr
6
ma
Schoonmaken kerk en gebouwen
apr 6 @ 09:00 – 12:00

Op maandagmorgen 6 april en dinsdagmorgen 7 april willen we weer gaan schoonmaken. We beginnen om 9 uur en stoppen om 12 uur. Wil je weer zelf emmer en doeken meebrengen?

Jammer genoeg komen er steeds minder dames opdagen, dat is toch niet de bedoeling? Graag even doorgeven op welke ochtend u komt.

Dit mag u doormailen naar koster@hervormdederveen.nl of even tegen ons zeggen.

Groeten Angelique en Ans

Bidden voor de jeugd
apr 6 @ 11:00 – 12:00

Nu de vakantieperiode weer voorbij is, willen we weer beginnen met onze momenten van gebed, waarin we bidden voor de jeugd. Onze kinderen en jongeren in de gemeente en in ons dorp hebben onze liefde, aandacht en gebed hard nodig. Er komt veel op ons allen af. Hoe beschermen we onze kinderen voor afval? Hoe worden ze sterk in de Heere? Daarom is het zeer bemoedigend dat we al twee jaar lang samen bidden voor onze jonge mensen.
We willen het seizoen openen op maandag 7 oktober a.s. We komen samen bij Elisabeth Gerritse, Hootsenstraat 15 om 11.00 uur. Iedereen is uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten voor gebed. Heeft u kleine kinderen? Zij mogen er gewoon bij zijn. We proberen dit gebedsmoment voor 12.00 uur af te sluiten, zodat schoolgaande kinderen opgehaald kunnen worden.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u gebedspunten doorgeven via: elisabethgerritse@solcon.nl.
Het komend jaar komen we samen op D.V. 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli.

U bent van harte welkom!
Elisabeth Gerritse en Ineke Bloemendal

apr
7
di
Schoonmaken kerk en gebouwen
apr 7 @ 09:00 – 12:00

Op maandagmorgen 6 april en dinsdagmorgen 7 april willen we weer gaan schoonmaken. We beginnen om 9 uur en stoppen om 12 uur. Wil je weer zelf emmer en doeken meebrengen?

Jammer genoeg komen er steeds minder dames opdagen, dat is toch niet de bedoeling? Graag even doorgeven op welke ochtend u komt.

Dit mag u doormailen naar koster@hervormdederveen.nl of even tegen ons zeggen.

Groeten Angelique en Ans

Stiltemomenten lijdensweek
apr 7 @ 19:30 – 20:00

Algemene informatie
Jaarlijks worden er in de week voor Pasen stiltemomenten georganiseerd. Juist in deze week willen wij ons persoonlijk en als gemeente richten op de Heere Jezus Christus en in stilte Zijn woorden ontvangen. Tijdens deze momenten wordt een gedeelte uit het Lijdensevangelie overdacht en beluisterd.

Voor wie
Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen.

Wanneer
In de week voor Pasen, de ‘Stille Week’.

Waar
In de kerk.

Door wie
Contactpersoon werkgroep: Rudy van Roekel (rudyvanroekel@gmail.com).

apr
8
wo
Vrouwenontmoetingsochtend
apr 8 @ 09:45

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh. 15: 8)
U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. (2 Kor. 3:2)
Woensdag 18 maart is er een vrouwenontmoetingsochtend. Deze keer gaat de Bijbelstudie over discipelschap en getuige zijn. Als je bent wedergeboren, word je opgeroepen tot navolging van Jezus Christus. Zoals ook de discipelen in de Bijbel Jezus volgden, dicht bij Hem wilden zijn, van Hem leerden en op Hem wilden gaan lijken. Het is Gods bedoeling dat wij leven tot eer van Zijn Naam. Als we zo leven dat onze daden, woorden en gedachten Hem verheerlijken, dan zijn we een levende getuige van wat de Heere in ons leven heeft gedaan.
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee klaar. Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar.
Van harte welkom!

apr
9
do
Stiltemomenten lijdensweek
apr 9 @ 19:30 – 20:00

Algemene informatie
Jaarlijks worden er in de week voor Pasen stiltemomenten georganiseerd. Juist in deze week willen wij ons persoonlijk en als gemeente richten op de Heere Jezus Christus en in stilte Zijn woorden ontvangen. Tijdens deze momenten wordt een gedeelte uit het Lijdensevangelie overdacht en beluisterd.

Voor wie
Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen.

Wanneer
In de week voor Pasen, de ‘Stille Week’.

Waar
In de kerk.

Door wie
Contactpersoon werkgroep: Rudy van Roekel (rudyvanroekel@gmail.com).

TOP