FORGOT YOUR DETAILS?

4.3c Aangepaste diensten

Twee keer per jaar wordt er een aangepaste dienst voor Anders Begaafden gehouden. Hiervoor worden ze uitgenodigd uit onze eigen gemeente en de omliggende gemeenten. Het is regel dat deze dienst altijd op de eerste zondag in maart en oktober wordt gehouden tijdens de avonddienst. De data voor de aangepaste diensten zijn: 4 oktober 2020 en 7 maart 2021.

We vinden het fijn als we bij elkaar zitten tijdens de dienst. Hiervoor worden vanaf nu twee rijen stoelen gereserveerd. We stellen het op prijs als u hier gehoor aan wilt geven. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken. U bent welkom! We kijken uit naar u!

 

mrt
2
di
Mannenvereniging
mrt 2 @ 19:45 – 21:45

De mannenvereniging hoopt dinsdagavond 8 december weer bij elkaar te komen. Als de coronaregels het toelaten, is dit de laatste vergadering van dit kalenderjaar. De Bijbelstudie gaat over 1 Johannes 3, vers 14-24. De uitleg van dominee Belder is te vinden in het oktobernummer van de Hervormde vaan. Boven de uitleg staat ‘Betrachten en bewaren’. De avond start zoals gebruikelijk om 19.45 uur. De locatie is vermoedelijk Kerkheem. Het bestuur hoopt op een goede opkomst en een leerzame avond met zijn allen.

mrt
4
do
Bijbelstudiekring voor vrouwen (De Kandelaar)
mrt 4 @ 20:00 – 21:30

01-10-20 Bijbelstudie 1
15-10-20 Bijbelstudie 3
29-10-20 Bijbelstudie 4 & Tabernakel
12-11-20 Bijbelstudie 4 & Tabernakel
26-11-20 Bijbelstudie 5
10-12-20 Kerstviering
07-01-21 Bijbelstudie 6
21-01-21 Bijbelstudie 7
04-02-21 Spreker Jan Riemersma
18-02-21 Bijbelstudie 8
04-03-21 Bijbelstudie 9
18-03-21 Paasavond
15-04-21 Bijbelstudie 10

mrt
7
zo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen
mrt 7 @ 09:30
Zondagsschool
mrt 7 @ 14:00 – 15:00
Prop. N.C. v.d. Voet – Veenendaal | Dienst met Anders Begaafden
mrt 7 @ 18:30
mrt
9
di
Dameskrans
mrt 9 @ 20:00 – 22:00

Onze krans komt één keer per twee weken bijeen op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Kerkheem zaal 1. Er wordt gebreid, genaaid, geborduurd, enz.; allemaal voor de kerk. Vele kleintjes maken één grote. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Mw. E. van de Weerd -Lourens (tel. 572112) of Mw. H. Veldhuizen – Hendriksen (tel. 572758).

mrt
10
wo
Ds. A. Bloemendal – Ederveen | Biddag
mrt 10 @ 08:45
Ds. A. Bloemendal – Ederveen | Biddag
mrt 10 @ 19:30
mrt
11
do
Bijbelgesprekskring (Donderdag)
mrt 11 @ 20:00

We zouden 25 februari weer samenkomen, maar dit kan fysiek niet doorgaan. Ik vond het een lastige overweging om wel of niet online door te gaan. Uiteindelijk heb ik besloten dit nog steeds niet te doen.
Niet iedereen is online even vaardig en het zou jammer zijn als sommigen daardoor avonden zouden missen. Bovendien is het online nauwelijks mogelijk om van hart tot hart tot elkaar te spreken, en juist dat is hetgeen wat de kring beoogt. Mocht er animo voor zijn dan ga ik graag na Pasen (als de maatregelen het toelaten) fysiek door met de kring.
Als ik meer informatie heb zal ik dit vermelden in het kerkblad of via de afkondigingen in de kerk.

M. Bos

mrt
13
za
Club Mattanah (Anders Begaafden)
mrt 13 @ 14:30 – 16:30

Het doel van de commissie is om Anders Begaafden op hun niveau te vertellen over Gods woord en hen met elkaar in contact te brengen. Dit doen we door een aantal clubmiddagen te organiseren voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Er zal gedurende het winterseizoen iedere maand een clubmiddag worden gehouden, waarop de anders begaafden, eventueel samen met hun ouders / begeleiders, welkom zijn.

Een clubmiddag ziet er als volgt uit: We beginnen met een verhaal uit de Bijbel. Met behulp van platen op een flanelbord wordt op eenvoudige wijze uit Gods woord verteld. Ook is er veel ruimte voor het zingen van bekende christelijke liederen. Na de koffie is er tijd voor ontspanning en gezelligheid. Vaak wordt er iets creatiefs gedaan. Verder worden de clubleden met hun verjaardag bezocht door twee leden van de commissie.

Gert Blotenburg 0318-573963
Jolanda van Donkelaar 06-13695021
Geertrui ten Ham 0318-573054
Rika van Maanen 0318-574014
Cobie Methorst 0318-572203

Als u vragen heeft neem dan gerust contact op met een van de commissieleden.

TOP