FORGOT YOUR DETAILS?

11.4 Bezoek predikant

Als er omstandigheden zijn waarin u bezoek van de predikant (of pastoraal werker, in vacaturetijd) wilt, bijvoorbeeld bij persoonlijke en/of geestelijke nood of bij het zoeken naar oplossingen voor moeilijke problemen, dan kunt u hem dat laten weten. Hij wil graag wat voor u betekenen, voor zover dat in zijn vermogen ligt.

TOP