FORGOT YOUR DETAILS?

9.6 Zendingscommissie

Het doel van de zendingscommissie is het stimuleren van het zendingsbewustzijn van jongeren en ouderen in de gemeente. Zij tracht dit te verwezenlijken door:

  • Het geven van advies aan de kerkenraad aangaande de zending in het buitenland.
  • Het houden van zendingsavonden en het werven van leden voor de GZB.
  • Het inzamelen van gelden voor de zending.
  • Het geven van informatie over het werk van de zending aan de gemeente.

De leden zijn:
Gijs Hardeman (voorzitter), Buurtdwarsweg 4 Ederveen, voorzitter Tel. 0318-573227
Herman Franken, Oudendijk 39 Ederveen Tel. 06-23567641
Henrike Jansen, Nieuweweg 28 Ederveen Tel. 06-11500003

Voor de dagboekjes "Een handvol Koren" kunt u terecht bij:
Mevrouw D. Evers-Bos, Sneeuwbesstraat 9 Ederveen Tel. 0318-572602
Mevrouw G. Lourens, Hoofdweg 164 Ederveen Tel. 0318-571208

Hart voor de Roma
Als gemeente zijn we verbonden aan de familie Schurink uit Genemuiden, die in juli 2018 via de GZB is uitgezonden naar Slowakije om daar te werken onder de Roma. Als deelgemeente ondersteunen wij de familie Schurink met een maandelijkse bijdrage. Daarnaast zal de zendingscommissie contacten onderhouden met de Thuisfrontcommissie in Genemuiden en de gemeente met regelmaat van informatie voorzien. Heeft u een vraag over het project stuur dan een E-mail naar  : hartvoorroma@gmail.com

Nieuws Hart voor de Roma

TOP