FORGOT YOUR DETAILS?

11.7 Jongerenpastoraat

Gelukkig mogen we ons als gemeente rijk gezegend weten met jongeren die trouw de diensten bezoeken en doordeweeks actief betrokken zijn in het kerkelijk leven. Daarbij is het van groot belang dat onze jongeren zich gehoord voelen en dat er een plek is waar ze heen kunnen met al hun vragen. Dat kunnen vragen zijn over God, de Bijbel en de kerk. Maar dat kunnen ook diepe levensvragen zijn, waarbij ze misschien worstelen met hun identiteit, negatieve gevoelen of spanningen binnen het gezien waarin ze opgroeien.
Daarom willen wij jou, als jongere, een veilige plek bieden. De gemeente moet veilig zijn. Een plek waar je in vertrouwen een gesprek kunt voeren, zonder dat je het gevoel hebt be- of veroordeeld te worden. Loop je met zulke vragen? Neem dan gerust contact op met onze pastoraal werker br. Maurits Bos. Je kunt hem bellen of appen onder nummer: 06-11891219 of mailen naar maurits_bos@hotmail.com Boven alles hopen we dat je als jongere ervaart wat het is om in een christelijke gemeente geboren te zijn en/of op te groeien. Dat in de gemeente een openheid ervaart waar je letterlijk al je vragen kunt delen en zo de trouwe Hand van de Heere God mag ervaren. Hij geeft mensen die om je heen willen staan en jou willen leiden naar de Heere Jezus. Bij Hem kun je altijd terecht! 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Pastoraal werker Br. Maurits Bos

TOP