FORGOT YOUR DETAILS?

4.6 Kerkradio

Gemeenteleden die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken, en geen computer hebben  komen in aanmerking voor een kerkradio (Lukasontvanger). Er dient wel een internetaansluiting aanwezig te zijn. De kerkradio valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Contactpersoon voor aansluitingen en het gebruik is de heer A. Fokker, tel. 572142. Een keer per jaar komen er één van de broeders van het college van kerkrentmeesters en een diaken bij u langs om te informeren of de aansluiting goed functioneert, en het aanwezige collectebusje leegmaken. U kunt ook het collectegeld eventueel overmaken op bankrekening: NL95 FVLB 0225 3281 43 t.n.v. kerkradio Hervormde Gemeente. De opbrengst is bestemd voor de diaconie en het kerkbeheer.

TOP