FORGOT YOUR DETAILS?

4.3b Heilig avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in de morgendienst gevierd. In de morgendienst op de zondag vóór de Avondmaalszondag wordt een voorbereidingsdienst gehouden, waarbij het eerste deel van het Avondmaalsformulier wordt gelezen. Daarop volgt een week van voorbereiding.

Een gezamenlijk uur van bezinning, samenzang en gebed vindt plaats op de zaterdag vóór de viering van het Heilig Avondmaal in de kerkzaal, van 19.00 – 20.00 uur.

In de avonddienst op de Avondmaalszondag is er de nabetrachting en dankzegging.

Voor elke viering vindt ‘Censura Morum’ plaats. Gemeenteleden kunnen dan naar de regel van Matthéüs 18: 15-17, bezwaar maken tegen de leer en of het leven van belijdende lidmaten.

TOP