FORGOT YOUR DETAILS?

1.2 Kerkenraad

Klik op een van onderstaande items voor meer informatie.

Het college bestaat uit 17 personen: 1 predikant, 9 ouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderlingen – kerkrentmeester.

Predikant

Ds. A. Bloemendal
Hoofdweg 83
6744 WH  Ederveen
Tel.: 0318-571323
E-mail: dsabloemendal@solcon.nl

Ouderling – scriba

G. Boon
Buurtweg 56
6744 PR  Ederveen
Tel.: 06-51402488
E-mail: scriba@hervormdederveen.nl

Pastoraal werker

M. Bos
Nachtegaalweg 34
3774 PG Kootwijkerbroek
Mob.: 06-11891219
E-mail: maurits_bos@hotmail.com

Ouderlingen

J. Bos
Meikade 7a
6744 TA  Ederveen
Tel.: 0318-574770
E-mail: bosjan_1@kpnmail.nl

J. van Brummelen
Renswoudseweg 13
6744 WE  Ederveen
Tel.: 0318-572950
E-mail: jvanbrummelen@gmail.com

W. van Eck
Munnikebeekhof 15
6744 WW Ederveen
Tel.: 0318-556415
E-mail: wimvaneck1961@gmail.com

G. Hardeman
Buurtdwarsweg 4
6744 PS  Ederveen
Tel.: 0318-573227
E-mail: hardeman_gijs@hotmail.com

W. van Heerdt
Hortensiastraat 43
6744 AA  Ederveen
Tel.: 0318-573004
E-mail: wvanheerdt@gmail.com

G. R. van Roekel
Hoofdweg 194
6744 WR  Ederveen
Tel.: 0318-573992
E-mail: rudyvanroekel@gmail.com

T.J. Bakker
Schoolstraat 8
6744 WS  Ederveen
Tel.: 0318-302264
E-mail: trompjanbakker@hotmail.com

J.W. Berkhof
Spiraeastraat 33
6744 AT  Ederveen
Tel.: 0318-574106
E-mail: berkhof@kpnplanet.nl

Diakenen

R. van Bruchem
Hoofdweg 139
6744 WH Ederveen
Tel.: 0318-573922
E-mail: rvanbruchem@ziggo.nl

H.B. Dijkstra
Nieuweweg 58
6744 PM  Ederveen
Tel.: 0318-302692
E-mail: henk@lagerdijk.nl

H. Franken
Oudendijk 39
6744 PT  Ederveen
Tel.: 06-23567641
E-mail: hermanfranken@caiway.net

B. van de Lagemaat
Oud Erfseweg 2
6741 PC  Lunteren
Tel.: 0318-574070
E-mail: bert@bouwbedrijflagemaat.nl

B. van de Vendel
Krommeweg 2
6741 NK  Lunteren
Tel.: 0318-572992
E-mail: bertvandevendel@hetnet.nl

Ouderlingen – kerkrentmeesters

G.J. van de Heetkamp
Spiraeastraat 19
6744 AT  Ederveen
Tel.: 0318-571687
E-mail: gjvandeheetkamp@upcmail.nl

J. Muller
Hootsenstraat 32
6744 AJ Ederveen
Tel.: 0318-301701
E-mail: Jaccomuller.1991@hotmail.com

Preses (voorzitter) van de kerkenraad: Ds. A. Bloemendal
Assessor (tweede voorzitter van de kerkenraad): diaken H. B. Dijkstra
Scriba: ouderling G. Boon
Jeugdpastoraat en jeugdwerk  jeugdouderling T.J. Bakker
Jeugddiaconaat: jeugddiaken H.B. Dijkstra
Evangelisatie: ev. – ouderling G. R. van Roekel

De kerkenraad als geheel heeft tot taak de dienst van Woord en Sacrament te onderhouden, opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven aan haar opbouw en dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De predikant heeft als meest geëigende taak de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten, het Catechetisch onderwijs, de Pastorale zorg over de gemeente en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente.

De ouderlingen hebben de zorg dat alles in de gemeente met orde verloopt. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de Sacramenten. Bovendien zijn ze met de predikant belast met het opzicht over de gemeente en zijn hem behulpzaam in het pastoraat.

De ouderlingen - kerkrentmeester dragen met de kerkrentmeesters - niet ambtsdrager en de leden van de commissie van bijstand in het bijzonder zorg voor de gebouwen, de predikantsplaats en de kerkelijke medewerkers. De gemeente brengt daarvoor gelden bijeen in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, de gewone- en extra collecten, giften en legaten.

Pastoraal werker
Br. M. Bos is pastoraal werker in onze gemeente. Hij is werkzaam in het pastoraat. In overleg met de predikant bezoekt hij de zieken thuis en in de ziekenhuizen, en andere gemeenteleden die pastorale zorg nodig hebben. Verder bezoekt hij de jarigen van 75 tot en met 82 jaar.

Bezoekbroeders
Elk van de wijkouderlingen wordt bij het afleggen van zijn bezoeken bijgestaan door een bezoekbroeder. Zij hebben in de kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd en we hopen dat zij net als de ouderlingen welkom zijn in uw huizen en uw vertrouwen zullen krijgen.

Evangelisatiebezoekbroeders en zusters:
In het kader van de pastorale bearbeiding van de gemeente zijn onderstaande gemeenteleden, samen met de evangelisatie-ouderling, de wijkouderlingen behulpzaam:

De heer H. Nap, Forsythiastraat 14 (Tel. 0318-573424)
De heer J. Nijburg, Krommeweg 1A (Tel. 0318-573411)

Mevrouw T. Blotenburg, Nieuweweg 80 (Tel. 0318-573963)
Mevrouw H. v Brummelen, Buurtweg 7 (Tel. 0318-573570)

De heer C. van Dooren, Luntersekade 39A (Tel. 0318-571243)
De heer T.W. van Zee, Hortensiastraat 12 (Tel. 0318-572706)

De ouderlingen en bezoekbroeders leggen elk jaar van september tot en met mei bezoeken af bij de gemeenteleden thuis. Zij doen dat wekelijks, bij voorkeur in het begin van de week, na een telefonische- of mondelinge afspraak. Indien nodig staan de diakenen en ouderlingen - kerkrentmeester hun medebroeders bij. De ouderlingen en bezoekbroeders bezoeken het hele gezin. De kinderen tellen volledig mee. Hun deelname aan de gesprekken verhoogt de waarde van het onderlinge contact. Kan de kerkenraad op uw en jouw aller medewerking rekenen bij het huisbezoek? Voor een goede bearbeiding is de gemeente in de volgende wijken verdeeld:

Wijk 1

Ouderling: J.W. Berkhof
Bezoekbroeder: vacant

Hoofdweg
Smidstraat
Spinnebosweg
Schoolstraat
Alsmede alle buitenadressen in Veenendaal en de Klomp

 

Wijk 2

Ouderling: G. Hardeman
Bezoekbroeder: J. van Vlastuin

Seringstraat
Ribesstraat
Brinklanderweg
Munnikeweg
Veenweg
Luntersekade
Bruinehorst
Bruinehorstweg
Bruinhorsterpad
Smalsteeg
De Venen
Fliertseweg
Krommeweg
Klomperweg, Lunteren
Oude Erfseweg
Schansweg
Zwetselaarseweg
Kruisbeekweg
De Zicht

 

Wijk 3

Ouderling: J. van Brummelen
Bezoekbroeder: W. Gerritse

Nieuweweg
Poelweg
Meikade
Zecksteeg
Doesburgerdijk
Schampsteeg
Alsmede alle buitenadressen in Lunteren en Ede

 

Wijk 4

Ouderling: W. van Eck
Bezoekbroeder: J.D. van Heerdt

Azaleastraat
Clematisstraat
Jasmijnstraat
Forsythiastraat
Spiraeastraat
Goudenregenstraat
Hootsenplein
Hootsenstraat
Van Wamelenweg

 

Wijk 5

Ouderling: J. Bos
Bezoekbroeder: M. Brunekreeft

Oudendijk
Buurtweg
Buurtdwarsweg
Scheivoor
Renswoudseweg
Onderweg
Oude Heuvel
Hortensiastraat

 

Wijk 6

Ouderling: W. van Heerdt
Bezoekbroeder: R. Bos

Veldjesgraaf
Veldjeshof
Veenaak
Rietstraat
Tripstraat
Legakker
Steekijzer
Schras
Leesonweg
Leesonhof
Sneeuwbesstraat

TOP