FORGOT YOUR DETAILS?

10.5 De Lofstem

Met deze naam bedoelen wij, dat we willen zingen ter ere van Hem Die de mensen een stem heeft gegeven. Wie zou dat niet willen: met zijn of haar stem zingen en daarmee Hem prijzen in het lied? Schroom niet en kom eens een paar avonden kijken, luisteren en zingen bij het kinderkoor of het gemengde koor.

Kinderkoor ”Hosanna”:

Dirigent van het kinderkoor is Wilna Sierksma. De kinderen repeteren op maandagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur in de kelder van het dorpshuis aan de Schras. Kinderen van 5 tot 14 jaar zijn van harte welkom.

Gemengd Koor ”De Lofstem”:

Dit koor staat tevens onder leiding van Evert van de Veen. De repetities zijn op woensdagavond van 19.40 uur tot 21.45 uur in De Brug aan de Schoolstraat.

Nieuwe leden, vanaf 16 jaar, zijn van harte welkom!

Voor informatie kunt u/jij bellen naar Mw. H.G. Ploeg-Bunk tel.: 0318-613432.

Het postadres is: Geertrui ten Ham Schampsteeg 1 6718 VD Ede.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.delofstemederveen.nl.

Ons email adres is: ellie@delofstemederveen.nl

TOP