FORGOT YOUR DETAILS?

10.7 Met hart en stem

Eind augustus 1995 is er een ouderenkoor opgericht. Het bestaat uit 45 leden. Er worden psalmen en geestelijke liederen gezongen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Elke maandagmiddag wordt er van 14.15–16.15 uur gezongen. Dan zijn we gezellig bezig onder leiding van dirigent Roelof Middendorp. Aanmelden kan iedere maandagmiddag tijdens repetities of bij de dhr. A. Mostert, tel. 0318-482029.

TOP