FORGOT YOUR DETAILS?

3.3 Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevr. Jacobien Kamp-Methorst, Hoofdweg 188, tel. 0318-304267. Zij is de verbindende schakel tussen onze gemeente en het ledenregistratiesysteem (LRP) van de landelijke kerk. ledenadministratie@hervormdederveen.nl

TOP