FORGOT YOUR DETAILS?

8.3 Vrouwenontmoetingsochtend

Algemene informatie
Op de vrouwenontmoetingsochtend zijn we met Gods woord bezig op een open en vertrouwelijke manier. We praten aan de hand van een bijbelstudie door over wat het onderwerp voor ons betekend in ons dagelijks en geloofsleven. Het materiaal wat we gebruiken wordt met zorg uitgezocht. De ochtend is een open ochtend. U bent vrij om te komen, er zit geen verplichtend karakter aan vast. 1x per seizoen proberen we een spreker te regelen.

Voor wie
Voor vrouwen, jong en oud. Neem gerust een buurvrouw, vriendin, zus, etc mee

Wanneer
De ochtend begint met een koffie-inloop van 9.30u tot 9.45u. We ronden meestal rond 11.45u af. Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar. Dit seizoen zijn de data: 25 september, 30 oktober, 27 november, 15 januari, 12 februari, 18 maart en 8 april.

Waar
Kerkheem

Contributie
Wij vragen geen contributie. Wel staan er potjes op tafel voor een vrijwillige bijdrage. Dit wordt gebruikt voor de onkosten. De onkosten bestaan uit het algemeen uit de aanschaf van kaarten die we versturen, de vergoeding voor een spreker en eventuele extraatjes

Door wie
Annet Dijkstra, Ellen de Lange, Gerlinde Tollenaar, Evelien de Koning , Heidi van Brummelen, Rika van Maanen

apr
8
wo
Vrouwenontmoetingsochtend
apr 8 @ 09:45

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh. 15: 8)
U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. (2 Kor. 3:2)
Woensdag 18 maart is er een vrouwenontmoetingsochtend. Deze keer gaat de Bijbelstudie over discipelschap en getuige zijn. Als je bent wedergeboren, word je opgeroepen tot navolging van Jezus Christus. Zoals ook de discipelen in de Bijbel Jezus volgden, dicht bij Hem wilden zijn, van Hem leerden en op Hem wilden gaan lijken. Het is Gods bedoeling dat wij leven tot eer van Zijn Naam. Als we zo leven dat onze daden, woorden en gedachten Hem verheerlijken, dan zijn we een levende getuige van wat de Heere in ons leven heeft gedaan.
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee klaar. Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar.
Van harte welkom!

TOP