FORGOT YOUR DETAILS?

5.4 Speciale catechese

Sinds een aantal jaren is er een catechesegroep voor jongeren van ± 11 -16 jaar, die onderwijs volgen buiten het reguliere onderwijs. Zij missen vaak teveel in de grote groep en daarom is het belangrijk dat er voor hen ook een plekje is binnen de catechese. De groep bestaat uit ongeveer 3 jongeren.

In deze groep wordt ook de methode: “Met de Bijbel aan de slag “ van Jelle Nutma gebruikt, waar nodig aangevuld met eigen materiaal.

De les begint met het zingen van een psalm en gebed. Aan de hand van het thema wordt er een Bijbelverhaal verteld en een verwerking gemaakt. Daarna wordt de les afgesloten met gebed. Natuurlijk wordt er ook aandacht gegeven aan de persoonlijke vragen van de jongeren en proberen we in gesprek te raken over de betekenis van de Bijbelse waarheden.

 

Als u denkt dat uw kind binnen deze groep past neemt u dan gerust contact op met dhr. C. Budding.

TOP