FORGOT YOUR DETAILS?

1.3 Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeester vormen samen met één kerkrentmeester het college van kerkrentmeesters. Dit college werkt zeer nauw samen met de commissie van bijstand. De twee ouderlingen-kerkrentmeester hebben zitting in de kerkenraad.

Ouderlingen-kerkrentmeester zijn:
J. Muller, Hootsenstraat 32, Ederveen, tel. 301701 en
G.J. van de Heetkamp, Spiraeastraat 19, tel. 571687.

Kerkrentmeester is:
G.J. van Dijk, Hoofdweg 133, tel. 589723 / 06-19768559

Het mailadres van de kerkrentmeesters is: kerkrentmeester@hervormdederveen.nl,
en het mailadres van de penningmeester is: penningmeester@hervormdederveen.nl

De leden van de commissie van bijstand zijn:
J. de Lange Veldjesgraaf 41 tel. 573173
A.K. van Ginkel Poelweg 36 tel. 302314
G. van Geerenstein
G. Methorst
L. Honkoop

Onderlinge taakverdeling:
G.J van de Heetkamp, voorzitter
J. Muller, secretaris
G.J. van Dijk, penningmeester

Het adres van het college van kerkrentmeesters is: Hoofdweg 85, 6744 WH Ederveen

Bankrelatie: SKG Gouda, rek. nr. NL37 RABO 0373 7077 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Ederveen.

Bij bijzondere diensten wordt de organist via de koster geregeld.

De kerk is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 574004.

TOP