FORGOT YOUR DETAILS?

1.3 Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters
De ouderlingen-kerkrentmeester vormen samen met één kerkrentmeester het college van kerkrentmeesters. Dit college werkt zeer nauw samen met de commissie van bijstand. De twee ouderlingen-kerkrentmeester hebben zitting in de kerkenraad.

Ouderlingen-kerkrentmeester zijn:
J. van Dijk
G.J. van de Heetkamp

Kerkrentmeester is: E. Labordus

Het mailadres van de kerkrentmeesters is: kerkrentmeester@hervormdederveen.nl,
en het mailadres van de penningmeester is: penningmeester@hervormdederveen.nl

De leden van de commissie van bijstand zijn:
T. Westeneng
G. van Geerenstein
G. Methorst
L. Honkoop

Onderlinge taakverdeling:
G.J van de Heetkamp, voorzitter
J. van Dijk, secretaris
E. Labordus, penningmeester

Het adres van het college van kerkrentmeesters is: Hoofdweg 85, 6744 WH Ederveen

Bankrelatie: SKG Gouda, rek. nr. NL37 RABO 0373 7077 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Ederveen.

Bij bijzondere diensten wordt de organist via de koster geregeld.

TOP