FORGOT YOUR DETAILS?

11.8 Acute hulpverlening

In noodgevallen wordt hulp verleend, bijv. in gezinnen waarin de moeder plotseling uitvalt en gezinshulp niet direct voorhanden is. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de diakenen.

Acute hulp, maar ook de wat langdurigere praktische hulp wordt verleend door vrijwilligers van de Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD) van onze gemeente. De hulpverlening wordt dan voor een bepaalde periode afgesproken, bijv. 6 weken, en in overleg, weer afgebouwd.

De volgende activiteiten vallen bijvoorbeeld onder de HVD:
- Boodschappen doen en andere kleine klusjes
- Begeleiden (vervoer, ziekenbezoek)
- Recreatie en gezelschap (voorlezen, wandelhulp, spel- en creatieve activiteiten)
- Taakverlichting van de mantelzorg (oppas bij bijv. dementerenden)
- Hulp bij huishoudelijke taken

De activiteiten worden alleen vanuit de HVD verricht, als er behoefte is aan structurele hulp, noodzakelijk voor het dagelijkse leven en als er geen bestaande instantie is, die deze hulp op professionele wijze invult. De te verrichten activiteiten zijn vergelijkbaar met ‘burenhulp’.

Coördinatie: Deze hulp wordt gecoördineerd door Ans Nijburg, Gerda Jansen en Gea van de Berkt. Hulpvragen worden beoordeeld door de diaconie, waarna deze via contactpersoon diaken Herman Franken aan hen wordt doorgegeven en daarna gaan zij per specifieke hulpvraag vrijwilligers werven. (tel. 06-23567641 of hermanfranken@caiway.net)

TOP