FORGOT YOUR DETAILS?

11.6 Pastoraat in verzorgingstehuizen

Gemeenteleden die in verpleeghuizen als bijvoorbeeld “De Meent” in Veenendaal zijn opgenomen, krijgen bezoek van de predikant, de pastoraal werker, de diaconie en de Vrouwendienst, volgens een vastgesteld rooster. Hun namen en adressen staan van tijd tot tijd in de kerkbode vermeld. Medeleven van de kant van de gemeente is ook zeer welkom.

TOP