FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Plaatselijke regeling aangepast

  De kerkenraad heeft de plaatselijke regeling aangepast. U vindt deze op de website van de kerk en het is gedeeld in de kerkapp. De belangrijkste wijziging vindt u in § 2.2.4 waar het gaat over de verkiezing door middel van dubbeltallen. Na 2 keer een dubbeltal te hebben gesteld kan de kerkenraad als de vacature...
 • in Actuele informatie

  Verbouw pastorie

  De verbouw van de pastorie is in volle gang. We zijn blij met de inzet van vele vrijwilligers. Wanneer je je op wilt geven graag een mail zenden aan kerkrentmeester@hervormdederveen.nl. De collecte voor de verbouw heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 4.934,50. Wij bedanken iedereen....
 • in Actuele informatie

  Koster

  Ons kostersechtpaar heeft, na ongeveer 15 jaar met grote toewijding hun taak te hebben vervuld, aangegeven dat ze hun taak als kostersechtpaar terug gaan geven. We zijn dankbaar voor hun jarenlange trouwe dienst in en om onze gemeente en danken ons kostersechtpaar. Als kerkrentmeesters zijn wij zoekende naar een gepassioneerde vervanger. Het streve...
 • in Actuele informatie

  Orgel

  De pijpen in het front van ons orgel zijn gedemonteerd voor noodzakelijk onderhoud. Het orgel kan wel gewoon gebruikt worden voor de begeleiding tijdens onze diensten. De pijpen worden voor de intrededienst van prop. M. Bos weer gemonteerd....
 • in Actuele informatie

  Uitnodiging zangdienst 2e pinksterdag

  Graag nodigen we u en jullie alvast uit voor de komende zangdienst op 2e pinksterdag. We hopen in deze dienst stil te staan bij de uitstorting van de Heilige Geest door met elkaar mooie liederen en psalmen te zingen. Proponent M. Bos zal in deze dienst de meditatie verzorgen. De dienst begint om 9.30 uur. We...
 • in Actuele informatie

  Toerustingsavond gezinnen donderdag 23 mei

  Donderdagavond 23 mei zal er een toerustingsavond voor gezinnen gehouden worden. Inloop 19.45 uur – start 20.00 uur – zaal Kerkheem. Op deze avond zijn beide(!) ouders welkom van zowel gezinnen met jonge kinderen als met oudere kinderen. De ouders met oudere kinderen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor de gezinnen met jongere kinderen en...
 • in Actuele informatie

  Sing-in met Gospelkoor Ha Kol Tsa Ier & Elise Mannah

  Zaterdagavond 15 juni 2024 organiseert gospelkoor Ha Kol Tsa Ier uit Ederveen, onder leiding van Dennis de Bruijn, een sing-in. Elise Mannah zal haar eigen liederen zingen en het koor vocaal ondersteunen. Elise zingt over geloof, hoop en liefde en het leven van iedere dag; ze ontroert en laat lachen. Het belooft een prachtige avond...
 • in Actuele informatie

  Aangepaste plaatselijke regeling

  De kerkenraad heeft de plaatselijke regeling aangepast. De belangrijkste wijziging vindt u in paragraaf 2.2.4 waar het gaat over de verkiezing van ambtsdragers door middel van dubbeltallen. Na 2x een dubbeltal te hebben gesteld kan de kerkenraad als de vacature niet is vervuld overgaan tot een benoeming. Mocht u zich niet kunnen vinden in deze...
 • in Actuele informatie

  Verbouw pastorie

  In de komende maanden wordt de pastorie verbouwd voor de komst van onze nieuwe dominee. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de verbouw. Dit zijn allerlei kluswerkzaamheden. Wanneer je je op wilt geven graag een mail zenden aan kerkrentmeester@hervormdederveen.nl....
 • in Actuele informatie

  Koster: Gepassioneerde vervanger gezocht voor kostersechtpaar Gerdo en Angelique

  Ons kostersechtpaar heeft, na ongeveer 15 jaar met grote toewijding hun taak te hebben vervuld, aangegeven dat ze hun taak als kostersechtpaar terug gaan geven. We zijn dankbaar voor hun jarenlange trouwe dienst in en om onze gemeente en danken ons kostersechtpaar. Als kerkrentmeesters zijn wij zoekende naar een gepassioneerde vervanger. Het streve...
 • in Actuele informatie

  Seniorencontact  reisje

  Nog even een herinnering voor ons dagje uit. Graag op 8 mei a.s. om 8.15 uur aanwezig zodat we samen de dag kunnen beginnen en we om 8.45 uur vertrekken naar onze bestemming. Hartelijke groet Joke, Ria en Marja....
 • in Actuele informatie

  Kledinginzamelingsactie CBS de Waterstroom

  Op dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei wordt er op CBS de Waterstroom weer kleding ingezameld! In samenwerking met de organisatie Bag2school verdient de school hiermee een bijdrage die dit schooljaar bestemd is voor de Veenderij in Ederveen. Zij willen de binnentuin gaan herinrichten en kunnen hierbij een extraatje goed gebruiken. Doet u mee?...
 • in Actuele informatie

  Groot is Gods trouw!

  Wij zijn als gemeente blij en dankbaar dat God naar ons heeft omgezien door ons weer een eigen predikant te schenken. Proponent M. Bos uit Lunteren mocht het beroep dat op hem is uitgebracht aanvaarden. Daarmee is een intensieve periode van overdenken en biddend vragen om Gods leiding voor het gezin Bos voorbij. Tegelijk is...
 • in Actuele informatie

  Huwelijk Arne van Bruchem en Christa Kornet

  Op 24 april hopen Arne van Bruchem en Christa Kornet in het huwelijk te treden. Zij willen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de Alpha en Omega kerk aan de Pluimenweg 15 in Scherpenzeel. In deze dienst die om 14.00 uur begint zal dominee D.A. Pater voorgaan.  Zij gaan wonen aan...
 • in Actuele informatie

  Verbouw pastorie

  In de komende maanden wordt de pastorie verbouwd voor de komst van onze nieuwe dominee. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de verbouw. Dit zijn allerlei kluswerkzaamheden. Wanneer je je op wilt geven graag een mail zenden aan kerkrentmeester@hervormdederveen.nl....
 • in Actuele informatie

  Einde van het zondagsschoolseizoen

  Nog heel even en dan loopt ook het zondagsschoolseizoen ten einde. Eerst gaan we nog met iedereen gezellig een dagje naar Malkenschoten in Apeldoorn. Een week later, zondagmiddag 21 april zien we jullie graag samen met alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden om 14.00 uur in de kerk. Tijdens deze middag zullen we...
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner

  Voor deze avond op 13 april zijn er nog plaatsen vrij, schroom niet en reserveer. Voor € 25.00 p.p. excl. drank serveren wij een heerlijk 3 gangen diner. Reserveren kan t/m 8 april bij Joke 06-23023308....
 • in Actuele informatie

  Belijdenisdienst

  Zondag 7 april staat de morgendienst in het teken van Openbare geloofsbelijdenis. Dan zal Rebekka van de Vliert (geb. 29-07-2005, Buurtdwarsweg 7, 6744PS, belijdenis doen van het geloof. Omdat zij de enige was die zich voor dit catechisatieseizoen had opgegeven, heeft zij de belijdeniscatechese gevolgd met een groep jongeren uit de Hervormde Gemeen...
 • in Actuele informatie

  Afsluiting winterseizoen

  Hey jongeren, op zondag 7 april is het alweer zover, de afsluiting van het winterseizoen. In aansluiting op de avonddienst is er een ontmoeting met elkaar op het zoldertje van Kerkheem. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. We beginnen deze ontmoeting met wat drinken en lekkers, en vervolgens zullen we met elkaar...
 • in Actuele informatie

  Maandpsalm

  Inmiddels bent u/jij vast al gewend aan de psalmuitleg op zondagochtend via de schermen. Binnenkort komt er ook materiaal (digitaal) beschikbaar van de maandpsalm. Deze uitwerking is gemaakt voor iedereen in de gemeente en kan zowel thuis gebruikt worden als op de jeugdclubs/kringen etc. Op een A4-tje wordt de hele psalm uitgelegd én er zijn...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP