FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Aangepaste profielschetsen

  De kerkenraad heeft de profielschetsen bijgewerkt. Deze profielschetsen worden gebruikt bij het beroepingswerk. U kunt de nieuwste versie hier vinden....
 • in Actuele informatie

  Bericht Maurits Bos n.a.v. voornemend beroep

  Afgelopen zondag heeft de kerkenraad bekend gemaakt een beroep op mij te zullen uitbrengen. Dit beroep zou in kunnen gaan op het moment dat ik beroepbaar ben. In principe is dat ergens in februari, dus dat duurt nog wel enkele weken. Eerst krijgt u ook nog gelegenheid om bezwaar in te dienen bij de kerkenraad...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 11 februari

  Op 11 februari hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Verkiezingen

  De kerkenraad heeft in haar vergadering van donderdag 18 januari besloten een nieuw dubbeltal op te stellen voor de vacature van Wijkouderling. De namen van het dubbeltal zijn in alfabetische volgorde: Broeder Gijs Hardeman van de Veldjesgraaf 45 en broeder Kees Jan van Zee van de Hoofdweg 80. De verkiezing van dit dubbeltal is voorzien...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  De kerkenraad heeft het voornemen om een beroep uit te brengen op proponent M. (Maurits) Bos uit Lunteren. U heeft als gemeente tot en met vrijdag 26 januari de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure. Bij geen bezwaar gaat dit beroep in op het moment dat broeder Bos beroepbaar wordt. Dit is...
 • in Actuele informatie

  PLUS Boodschappenpakket – voedselbank

  Er kan bij de PLUS supermarkt weer volop gespaard worden voor een boodschappenpakket. Graag roepen wij u op uw geheel of gedeeltelijk van spaarzegels voorziene spaarkaart of losse spaarzegels beschikbaar te stellen aan de diaconie. De diaconie zorgt er dan voor dat volle spaarkaarten ingeleverd worden bij de PLUS supermarkt en zodoende een boodscha...
 • in Actuele informatie

  Beeld en Geluid

  Dankbaar zijn wij met de inzet van vele vrijwilligers die ingezet hebben om het beeld en geluid in onze kerk aan te passen en uit te breiden. We zijn ook verheugd dat zich vrijwilligers hebben aangemeld om te assisteren bij de bediening. Als u het ook leuk vindt om een bijdrage te leveren? We zijn...
 • in Actuele informatie

  Seniorencontactmiddag (herinnering)

  We willen u herinneren aan de contactmiddag van woensdag 31 januari. Welkom vanaf 14.00 uur. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Mocht u opgehaald willen worden of thuis gebracht, dan kunt u bellen met Joke 06-23023308....
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner (herinnering)

  We herinneren u aan het kerkdiner van 10 februari, waarvoor u t/m 5 februari kunt reserveren bij Joke 06-23023308....
 • in Actuele informatie

  Afscheid Kees Nijburg

  Vanaf half december 2023 heeft onze broeder Kees Nijburg aangegeven te willen stoppen als kerkrentmeester (lid Com. van bijstand). Hij wil meer tijd en aandacht geven aan zijn gezin en kan dat niet langer combineren met zijn taak als kerkrentmeester. Wij respecteren zijn besluit en willen Kees bedanken voor zijn inzet en wensen hem en...
 • in Actuele informatie

  Beeld en Geluid

  Dankbaar zijn wij met de inzet van vele vrijwilligers die ingezet hebben om het beeld en geluid in onze kerk aan te passen en uit te breiden. We zijn ook verheugd dat zich vrijwilligers hebben aangemeld om te assisteren bij de bediening. Als u het ook leuk vindt om een bijdrage te leveren? We zijn...
 • in Actuele informatie

  Actie Kerkbalans 2024

  In de ochtenddienst van zondag 14 januari starten we de actie kerkbalans 2023. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. In de week van 14 januari worden de brieven met een flyer met daarin de toelichting op de Actie Kerkbalans bezorgd door vrijwilligers uit onze kerk. Met deze flyer willen...
 • in Actuele informatie

  Uitnodiging Start Emmaüscursus Ederveen

  Op 30 januari starten we weer met de Emmaüscursus in Ederveen. De cursus is bedoeld voor iedereen die graag meer wil weten over de basis van het christelijk geloof. Misschien omdat het iets uit je jeugd is en je het graag wilt opfrissen, of je bent net christen en wilt meer leren. Het kan natuurlijk...
 • in Actuele informatie

  Uit eten? Kom naar het Kerkdiner!

  Denkt u eraan om een keer gezellig uit eten te gaan, kom dan naar ons! Waar: in Kerkheem;Wanneer: 10 februari. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom.Kosten €25,00 p.p. exclusief drank.Reserveren kan t/m 5 februari bij Joke 0623023308....
 • in Actuele informatie

  Inschrijvingen nieuwe leerlingen CBS De Waterstroom – Ederveen

  In de komende periode willen we ouders in de gelegenheid stellen kinderen, die in het schooljaar 2024-2025 naar school zullen gaan, in te schrijven. Dat kan op de volgende tijden plaatsvinden:– dinsdag 23 januari: 11.00 uur – 14.45 uur – woensdag 24 januari: 8.45 uur – 12.00 uur– donderdag 25 januari: 8.45 uur – 12.00...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  Helaas hebben we opnieuw een teleurstelling te verwerken nu ds. De Koeijer het beroep dat wij hebben uitgebracht niet kon aannemen. De weg van de Heere is anders. In ons gebed mogen we onze teleurstelling bij de Heere brengen en blijven vragen om een nieuwe herder en leraar voor Ederveen. De Heere zal voorzien (Gen...
 • in Actuele informatie

  Bevestiging en afscheid ambtsdragers

  In de avonddienst van 7 januari hoopt dominee A. Bloemendal uit Barneveld 2 nieuwe ambtsdragers te bevestigen. We mogen Gods zegen ervaren omdat weer 2 broeders hun verkiezing tot het ambt mochten aanvaarden. Dat zijn broeder Jaap Beek als wijkouderling voor wijk 5. Hij zal samen met bezoekbroeder Jaap Nijburg, die onlangs zijn benoeming tot...
 • in Actuele informatie

  Liturgie

  In 2022 hebben we als gemeente en kerkenraad een zorgvuldige bezinning gedaan over de liturgie. De uitkomst daarvan is dat in 2023 tijdens bijzondere diensten een lied kon worden gezongen en vanaf 2024 in iedere kerkdienst. Nu het nieuwe jaar aanbreekt, zal er dus vaker een lied worden opgegeven. De keuze daarvoor ligt bij de...
 • in Actuele informatie

  Begroting 2024

  De begroting voor 2024 is vastgesteld. Voor inzage van de begroting kunt u tot en met 30 december een afspraak maken met Leendert Honkoop, mail adres: penningmeester@hervormdederveen.nl De begroting 2024 van het College van Diakenen ligt tot en met 30 december ter inzage bij de penningmeester. Vriendelijk verzoek om vooraf telefonisch een afspraak ...
 • in Actuele informatie

  Beeld en Geluid

  In de afgelopen maanden hebben diverse vrijwilligers zich toegewijd ingezet om beeld en geluid aan te passen en uit te breiden. We willen onze dankbaarheid uiten voor hun harde werk. We zijn ook verheugd dat zich vrijwilligers hebben aangemeld om te assisteren bij de bediening. Als u het ook leuk vindt om een bijdrage te...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Diensten terugluisteren

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP