FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Financiele factsheet kerkbalans 2022

  In de ochtenddienst van zondag 16 januari starten we de actie kerkbalans 2021. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Om onze gemeente in stand te houden zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de opbrengst van de actie kerkbalans. Ieder jaar weer moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar...
 • in Actuele informatie

  Bevestiging ambtsdragers op 9 januari

  Op D.V. 9 januari zullen in de ochtenddienst die wordt geleid door dominee B. Jongeneel uit Lunteren de broeders Hans Berends (evangelisatieouderling) en Jan van Dijk (ouderling kerkrentmeester)  worden bevestigd in het ambt. De broeders Bert van de Lagemaat (diaken) en Wim van Eck (wijkouderling) zullen worden herbevestigd Afscheid als ambtsd...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  We willen in 2022 met Gods hulp het beroepingswerk weer oppakken. Nu ds. D. Jongeneel bedankt heeft voor Waddinxveen wil de kerkenraad een beroep uitbrengen op ds D. Jongeneel. Ten aanzien van de gevolgde procedure heeft u gelegenheid hiertegen bezwaar in te dienen tot D.V. 8 januari. Als er geen bezwaren komen, gaat het beroep...
 • in Actuele informatie

  Actie kerkbalans 2022

  In de ochtenddienst van DV. zondag 16 januari starten we de actie kerkbalans 2022. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”, dat lichten we graag aan u toe. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Dat is waardevol en...
 • in Actuele informatie

  Vrouwenontmoetingsochtend

  We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten op 19 januari. Zoals jullie begrijpen is het nu nog onzeker of dat mogelijk is gezien de regelgeving. We communiceren t.z.t. via de mail of kerkapp. Groeten team Vrouwenontmoetingsochtenden Beste vrouwen uit de gemeente, Na opnieuw een tijd waarin we elkaar niet op kerkelijke grond konden...
 • in Actuele informatie

  Gebedsgroep jeugd

  Beste broeders en zusters, Graag willen we jullie op de hoogte stellen dat de gebedsgroep van de maandagmiddag vanwege praktische overwegingen vanaf het nieuwe jaar is verplaatst naar de vrijdagmiddag van 13.15-14.15 uur in ’t Kerkheem.We komen eenmaal per 2 weken samen. De eerstvolgende datum is op vrijdag 21 januari 2022. Nogmaals willen we julli...
 • in Actuele informatie

  Vakantie Maurits Bos

  In de week tussen kerst en oud en nieuw neem ik (Maurits Bos) een week vrij. Voor pastorale zaken kunt u in die week contact opnemen met dominee Prins....
 • in Actuele informatie

  Begroting 2022

  De begroting van de Diaconie voor 2022 is gereed en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 24 november jl. De begroting ligt van 27 december t/m 31 december ter inzage bij Herman Franken, Oudendijk 39 (tel 06 235 67 641), graag van tevoren even telefonisch contact opnemen voor een afspraak....
 • in Actuele informatie

  Kerstvakantie zondagsschool

  Op 2 en 9 januari 2022 is er geen zondagsschool. 25 December is het kinderkerstfeest in de kerk! Voor nu een fijne vakantie allemaal en wij hopen jullie allemaal in het nieuwe jaar weer te zien. Zondag 16 januari hopen we weer te starten! Groetjes van alle leiding...
 • in Actuele informatie

  Kinderkerstfeest

  Op eerste Kerstdag zal er een Kinderkerstfeest gehouden worden in de Kerk. Het thema van deze dienst is “Gegrepen door Gods Liefde”. Deze dienst is van 15.00u tot 16.00u. Iedereen is van harte welkom om deze dienst online te volgen. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een besloten dienst zijn. De kinderen en ouders worden per...
 • in Actuele informatie

  Catechese

  Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord kan de basiscatechese fysiek doorgang vinden op de gebruikelijke tijdstippen. Helaas geldt dit niet de catechisaties die in de avond worden gegeven. Deze catechisaties zullen vanaf 13 december online gegeven worden. Voor de kerst zien we elkaar dan nog twee keer (13 december en 20 december). We begrijpen dat jong...
 • in Actuele informatie

  Toerustingskring en Bijbelgesprekskring

  Op 15 december gaat de Toerustingskring online via Zoom door. De zoomlink wordt te zijner tijd in de appgroep gedeeld. Hopelijk kan iedereen erbij zijn! De Bijbelgesprekskring ging op 2 december helaas niet door. We hopen elkaar op 6 januari weer fysiek te ontmoeten. Mocht dit niet mogelijk zijn vanwege de maatregelen, dan komt ook...
 • in Actuele informatie

  Ouderencontactmiddag

  Op woensdagmiddag 22 december, om 14:30, begint de ouderencontactmiddag. We kunnen helaas niet, zoals andere jaren wel het geval was, kerstfeest vieren  in de Brug. We willen u daarom uitnodigen om samen fysiek kerstfeest te vieren in de kerk. U bent van harte welkom, we zorgen ervoor dat u ruim uit elkaar kunt zitten. De...
 • in Actuele informatie

  Verkiezing ambtsdragers

  Graag attenderen wij u aan de verkiezing van ambtsdragers van DV aanstaande vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. Het tijdstip om te stemmen in de avond, is verplaatst naar zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. U wordt verzocht om uw eigen pen of potlood mee te nemen.  Wij noemen u de dubbeltallen nog eens: Wijkouderling...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP