FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Open Huisbijbelkringavonden (ma-do)

  Zou je meer willen weten over God? Of zou je je meer willen verdiepen in de Bijbel? Maar komt het er niet zo van? Dan is de HBK misschien iets voor jou? Dan kun je samen met anderen, aan de hand van een boekje bezig zijn met de Bijbel en wat God daarin zegt. Zo...
 • in Actuele informatie

  Diaconie – plaatselijk werk

  Diaconaat is een Bijbelse opdracht aan de gehele gemeente om, in samenhang met de evangelieverkondiging, een open oog, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Daarbij hebben we oog voor onze medemens in de ruimste zin van het woord. Hierbij denken we aan de naaste in onze eigen gemeente of buiten de gemeente;...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 19 december

  D.V. 19 december hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Heilig Avondmaal

  D.V. Zondag 5 december mag staan in het teken van de bediening van het Heilig Avondmaal.Er zal ’s morgens én naar alle waarschijnlijkheid ’s avonds avondmaal worden gevierd. Uiteraard zal de avonddienst daarbij ook staan in het teken van de dankzegging. Iedereen die zich wil opgeven voor de diensten kan dit gewoon doen, maar zij...
 • in Actuele informatie

  Bezinning Heilig Avondmaal zaterdagavond 4 december

  Op zaterdagavond, voorafgaand aan de avondmaalszondag, zal er D.V. een moment van bezinning zijn op de viering van dit sacrament. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden; bij het binnenkomen kunt u zich wel registreren. Het is fijn wanneer u of jij een lied, gedicht of iets anders hebt om op te geven of...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  De kerkenraad heeft het voornemen een beroep uit te brengen op dominee D. Jongeneel uit Katwijk aan Zee. Momenteel heeft dominee Jongeneel een beroep vanuit Waddinxveen. Omdat de familie Jongeneel ook Corona heeft gehad, is de beslissing op dat beroep uitgesteld tot D.V. 13 december. Aangezien dominee Jongeneel één beroep tegelijk in overweging wil...
 • in Actuele informatie

  Winterfair 2021

  Zie je het al voor je… tegen de schemer, vuurkorven aan, kraampjes met leuke spulletjes, aangekleed met gezellige lampjes, erwtensoep, broodje rookworst, warme choco of een ander hapje en drankje, elkaar ontmoeten kortom…Gezelligheid! Dit hadden we voor ogen echter, door de aanscherping van de coronamaatregelen moeten we wederom ons bedachte progra...
 • in Actuele informatie

  Herdenken overleden gemeenteleden

  Zoals gebruikelijk worden in onze gemeente op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, diegenen herdacht die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Dit zal plaats vinden in de ochtenddienst op zondag 21 november aanstaande. De naaste families van de overledenen hebben een schriftelijke uitnodiging voor deze dienst ontvangen....
 • in Actuele informatie

  Dankdag – CBS De Waterstroom

  Op D.V. woensdag 3 november a.s. is het dankdag voor gewas en arbeid. We hopen weer met alle kinderen van de CBS DE Waterstroom naar de kerk te gaan. In deze dienst zal ds. P.M. van ’t Hof uit Rijssen voorgaan. Ouders en andere gemeenteleden zijn ook van harte welkom in deze dienst. De dienst...
 • in Actuele informatie

  Vriendjes/vriendinnetjesmiddag en herfstvakantie Zondagsschool

  Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Wij als leiding kijken terug op een paar goede,  gezellige en leerzame middagen waarbij Gods woord centraal staat. We hopen dat jij het ook fijn vond om weer samen te luisteren naar verhalen uit de Bijbel en om de middag gezellig af te sluiten met een spel of knutsel!...
 • in Actuele informatie

  Herinnering: Oproep aan leidinggevende van de clubs en verenigingen binnen onze gemeente

  Het winterwerkseizoen is weer gestart. We zien dat nog niet alle clubs en verenigingen wijzingen voor de website hebben doorgegeven. Daarom een herhaalde oproep voor de leidinggevenden van de clubs en de verenigingen om hun eigen gedeelte van de website nog eens opnieuw te bekijken of deze nog kloppend zijn. Indien er wijzigingen nodig zijn...
 • in Actuele informatie

  Benoeming en verkiezing kerkenraad

  In de kerkenraadsvergadering van 5 oktober jl. is door de kerkenraad in de vacature van Evangelisatie-ouderling benoemd:  H.J. (Hans) Berends. Broeder Berends heeft tot zaterdag 16 oktober om zijn benoeming te overwegen. Wij dragen hem op in uw voorbede en wensen hem van harte Gods nabijheid toe In diezelfde vergadering zijn in de twee vacatur...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk en kennismaking

  Aangezien er geen bezwaren binnen zijn gekomen tegen de gevolgde procedure bij het beroep op Ds. J. Brouwer uit Veen, Is de beroepingscommissie op 4 oktober bij ds Brouwer het beroep gaan brengen. De contacten zijn warm en hartelijk. In de avonddienst van DV. volgende week zondag 10 oktober zal ds. Brouwer op beroep komen...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 24 oktober

  D.V. 24 oktober hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP