FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Chillpoint 2.0

  Beste jongeren, Na een paar gezellige avonden met jullie, vinden we het nu tijd voor een gezellige barbecue! Je bent van harte welkom op woensdag 3 juli, vanaf 17 uur, Poelweg 18. Wordt het wat later? Schuif gezellig aan. Ben je tussen de 16 en 21 jaar? Hou dan de brievenbus in de gaten! Ben...
 • in Actuele informatie

  Intrededienst

  Zondag 30 juni is de intrededienst van prop. M. Bos in onze gemeente. We verwachten een grote drukte bij zowel de bevestigingsdienst als de intrededienst. Wij willen vragen of zoveel mogelijk gemeenteleden en bezoekers op de fiets kunnen komen....
 • in Actuele informatie

  Heilig Avondmaal

  Zondag 9 juni mag staan in het teken van de bediening van het Heilig Avondmaal. De avonddienst staat in het teken van de dankzegging. We mogen dankbaar en verwonderd zijn dat God met ons is. De genade van Christus is niet veranderd en Zijn opzoekende zondaarsliefde evenmin. Zijn verzoening is volkomen, bijna niet voor te...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 23 juni

  23 juni hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba: Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Verbouw pastorie

  De verbouw van de pastorie is in volle gang. We zijn blij met de inzet van vele vrijwilligers. Wanneer je je op wilt geven graag een mail zenden aan kerkrentmeester@hervormdederveen.nl....
 • in Actuele informatie

  Orgel

  De pijpen in het front van ons orgel zijn gedemonteerd voor noodzakelijk onderhoud. Het orgel kan wel gewoon gebruikt worden voor de begeleiding tijdens onze diensten. De pijpen worden voor de intrededienst van prop. M. Bos weer gemonteerd....
 • in Actuele informatie

  Seniorencontact: campingdag

  woensdag 12 juni, start onze eerste campingdag, daarna volgen er nog twee en wel op 17 juli en 21 augustus. We verwachten u deze dag om 9.30 uur bij Kerkheem waarna we naar onze bestemming vertrekken. Hier krijgt u ook te horen waar we heen gaan, het blijft dus nog even een verrassing. Als het kan...
 • in Actuele informatie

  Vrijwilligers gezocht Ederveense dag

  Vrijdag 5 juli is er weer een Ederveense interfererende dag. Op deze dag hopen we weer te mogen evangeliseren namens de hervormde gemeente Ederveen en samen met stichting Sjofar.Hiervoor zijn we afhankelijk van vrijwilligers die samen met ons deze dag willen invullen zowel binnen als buiten onze gemeente.Ken jij of ben jij iemand die graag...
 • in Actuele informatie

  Tip voor gezinnen met kinderen in de basschoolleeftijd

  In het blad De Waarheidsvriend van de Gereformeerde Bond stond onlangs onderstaande boekbespreking. Boek Psalmen voor jou. Een schat aan rijkdom ligt verborgen in de psalmen, en dit boek wil helpen om die schat toegankelijk te maken voor onze jongsten. Wat kan ons hart opengaan als we de psalmen zingen. Toch begrijpen kinderen niet altijd...
 • in Actuele informatie

  Plaatselijke regeling aangepast

  De kerkenraad heeft de plaatselijke regeling aangepast. U vindt deze op de website van de kerk en het is gedeeld in de kerkapp. De belangrijkste wijziging vindt u in § 2.2.4 waar het gaat over de verkiezing door middel van dubbeltallen. Na 2 keer een dubbeltal te hebben gesteld kan de kerkenraad als de vacature...
 • in Actuele informatie

  Verbouw pastorie

  De verbouw van de pastorie is in volle gang. We zijn blij met de inzet van vele vrijwilligers. Wanneer je je op wilt geven graag een mail zenden aan kerkrentmeester@hervormdederveen.nl. De collecte voor de verbouw heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 4.934,50. Wij bedanken iedereen....
 • in Actuele informatie

  Koster

  Ons kostersechtpaar heeft, na ongeveer 15 jaar met grote toewijding hun taak te hebben vervuld, aangegeven dat ze hun taak als kostersechtpaar terug gaan geven. We zijn dankbaar voor hun jarenlange trouwe dienst in en om onze gemeente en danken ons kostersechtpaar. Als kerkrentmeesters zijn wij zoekende naar een gepassioneerde vervanger. Het streve...
 • in Actuele informatie

  Orgel

  De pijpen in het front van ons orgel zijn gedemonteerd voor noodzakelijk onderhoud. Het orgel kan wel gewoon gebruikt worden voor de begeleiding tijdens onze diensten. De pijpen worden voor de intrededienst van prop. M. Bos weer gemonteerd....
 • in Actuele informatie

  Uitnodiging zangdienst 2e pinksterdag

  Graag nodigen we u en jullie alvast uit voor de komende zangdienst op 2e pinksterdag. We hopen in deze dienst stil te staan bij de uitstorting van de Heilige Geest door met elkaar mooie liederen en psalmen te zingen. Proponent M. Bos zal in deze dienst de meditatie verzorgen. De dienst begint om 9.30 uur. We...
 • in Actuele informatie

  Toerustingsavond gezinnen donderdag 23 mei

  Donderdagavond 23 mei zal er een toerustingsavond voor gezinnen gehouden worden. Inloop 19.45 uur – start 20.00 uur – zaal Kerkheem. Op deze avond zijn beide(!) ouders welkom van zowel gezinnen met jonge kinderen als met oudere kinderen. De ouders met oudere kinderen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor de gezinnen met jongere kinderen en...
 • in Actuele informatie

  Sing-in met Gospelkoor Ha Kol Tsa Ier & Elise Mannah

  Zaterdagavond 15 juni 2024 organiseert gospelkoor Ha Kol Tsa Ier uit Ederveen, onder leiding van Dennis de Bruijn, een sing-in. Elise Mannah zal haar eigen liederen zingen en het koor vocaal ondersteunen. Elise zingt over geloof, hoop en liefde en het leven van iedere dag; ze ontroert en laat lachen. Het belooft een prachtige avond...
 • in Actuele informatie

  Aangepaste plaatselijke regeling

  De kerkenraad heeft de plaatselijke regeling aangepast. De belangrijkste wijziging vindt u in paragraaf 2.2.4 waar het gaat over de verkiezing van ambtsdragers door middel van dubbeltallen. Na 2x een dubbeltal te hebben gesteld kan de kerkenraad als de vacature niet is vervuld overgaan tot een benoeming. Mocht u zich niet kunnen vinden in deze...
 • in Actuele informatie

  Verbouw pastorie

  In de komende maanden wordt de pastorie verbouwd voor de komst van onze nieuwe dominee. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de verbouw. Dit zijn allerlei kluswerkzaamheden. Wanneer je je op wilt geven graag een mail zenden aan kerkrentmeester@hervormdederveen.nl....
 • in Actuele informatie

  Koster: Gepassioneerde vervanger gezocht voor kostersechtpaar Gerdo en Angelique

  Ons kostersechtpaar heeft, na ongeveer 15 jaar met grote toewijding hun taak te hebben vervuld, aangegeven dat ze hun taak als kostersechtpaar terug gaan geven. We zijn dankbaar voor hun jarenlange trouwe dienst in en om onze gemeente en danken ons kostersechtpaar. Als kerkrentmeesters zijn wij zoekende naar een gepassioneerde vervanger. Het streve...
 • in Actuele informatie

  Seniorencontact  reisje

  Nog even een herinnering voor ons dagje uit. Graag op 8 mei a.s. om 8.15 uur aanwezig zodat we samen de dag kunnen beginnen en we om 8.45 uur vertrekken naar onze bestemming. Hartelijke groet Joke, Ria en Marja....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Diensten terugluisteren

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP