FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Kerstfeestviering ouderencontact 2019

  Woensdag 18 december hopen we met elkaar stil te staan bij het wonder van de komst van onze Heere Jezus. We doen dit aan de hand van het kerstdeclamatorium “…verheerlijkende en prijzende God”. Ds Bloemendal verzorgt een meditatie en ons ouderenkoor verleent weer medewerking bij de zang. Kinderen van de Julianaschool komen ons vooraf verrassen...
 • in Actuele informatie

  Parkeren

  Voor de kerk is het grasveld vervangen door bestrating. Dit is een tijdelijke oplossing voor de parkeergelegenheid vanwege de plaatsing van de noodlokalen. Om voldoende parkeergelegenheid te hebben en het in- en uitrijden zo soepel mogelijk te laten verlopen willen u vragen op de volgende wijze te parkeren, zie voorbeeld/tekening. Graag aansluiten!...
 • in Actuele informatie

  Zendingsavond

  Zendingsavond 7 januari 2020. In december en januari hoopt de familie Schurink met verlof in Nederland te zijn.  In deze periode zullen zij verschillende gemeenten en bijeenkomsten bezoeken, waaronder ook Ederveen. Op 7 januari 2020 hoopt de familie Schurink aanwezig te zijn op de zendingsavond die in het teken staat van het Project Hart voor...
 • in Actuele informatie

  Herzien beleidsplan en plaatselijke regeling

  In het afgelopen jaar is het beleidsplan en de plaatselijke regeling door de kerkenraad herzien. Hieraan hebben diverse geledingen uit onze gemeente aan meegewerkt en informatie aangeleverd. De kerkenraad is voornemens het beleidsplan 2020-2024 en de plaatselijke regeling vast te stellen in de kerkenraadsvergadering van januari 2020. Gemeenteleden ...
 • in Actuele informatie

  Doopaangifte

  D.V. zondag 15 december zal er, wanneer daarvoor aanmeldingen zijn, bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Doopaangifte is mogelijk op dinsdag 3 december in de consistorie van de kerk, aanvang 19.30 uur. Graag vóór zaterdag 30 november aanmelden bij de scriba van de kerkenraad. Brengen jullie je trouwboekje mee? Welkom!...
 • in Actuele informatie

  Bezinning Heilig Avondmaal

  Op zaterdagavond 30 november, voorafgaand aan de avondmaalszondag, zal er een moment van bezinning zijn op de viering van dit sacrament. Het is fijn wanneer u of jij een lied, gedicht of iets anders hebt om op te geven of voor te dragen. Inbreng van de kant van de gemeente wordt zeer gewaardeerd. Van harte...
 • in Actuele informatie

  Beroepen br. Budding

  Br. Budding maakte bekend dat hij het beroep naar de gemeente van Goudswaard met grote vrijmoedigheid heeft mogen aannemen. Dat betekent tegelijkertijd dat hij voor het uitgebrachte beroep naar Uddel heeft bedankt. We zijn dankbaar dat de weg duidelijk mocht worden en bidden hem en zijn gezin van harte rust en Gods nabijheid toe bij...
 • in Actuele informatie

  Herdenken overleden gemeenteleden

  Zoals gebruikelijk worden in onze gemeente op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, diegenen herdacht die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Dit zal plaats vinden in de ochtenddienst op zondag 24 november aanstaande. De naaste families van de overledenen hebben een schriftelijke uitnodiging voor deze dienst ontvangen. We willen hierbij ook d...
 • in Actuele informatie

  Uitzending gewijde muziek

  Hierbij willen wij jullie nogmaals attenderen op de wekelijkse uitzendingen gewijde muziek op donderdagavond. De uitzending begint om 19:00 uur en duur tot 20:00 uur. U kunt meeluisteren met het programma via internet en de Lucas-ontvanger. Als u via internet mee wilt luisteren, kunt u dit doen op www.hervormdederveen.nl. Luisteraars en presentator...
 • in Actuele informatie

  Kerkenraadsverkiezingen

  Tijdens de gehouden verkiezingen van 18 oktober jl. is in de vacature van wijkouderling gekozen br. J.W. Berkhof Spiraeastraat 33. In de vacature van diaken is gekozen br. H. Franken Oudendijk 39. Inmiddels is de termijn van overweging verstreken en de beide broeders konden de verkiezing aannemen. We zijn de Heere hiervoor erg dankbaar dat...
 • in Actuele informatie

  Bankrekeningnummer

  Vorig jaar is onze bank, SKG Gouda, over gestapt naar een andere onderliggende bank. Hierdoor is ons rekeningnummer vorig jaar gewijzigd. Als service werden de gelden doorgestort van de oude rekening naar de nieuwe rekening. Deze service stopt per 30 november a.s. Dit betekent dat het oude rekeningnummer niet meer gebruikt kan worden. Dit oude...
 • in Actuele informatie

  Noodlokalen Julianaschool / parkeren

  Zoals eerder geschreven worden er noodlokalen geplaatst op het parkeerterrein van de kerk. Doordat er gestart wordt met de sloop van een deel van de school zijn deze lokalen nodig. Ze worden geplaatst naast de Brug. Ter vervanging van de parkeerplaatsen, kan er binnenkort geparkeerd worden op het grasveld voor de kerk. Dit zal bestraat...
 • in Actuele informatie

  De Kandelaar 30 jaar jubileum

  Alle leden hebben een uitnodiging gehad voor donderdag 14 november. Afgelopen januari mocht de Kandelaar 30 jaar bestaan. Wij willen hierbij stilstaan en God hiervoor de dank brengen tijdens een jubileumavond. Het beloofd een verrassende avond te worden. Inmiddels zijn er alweer 3 verenigingsavonden voorbij. We hebben met elkaar gesproken over de b...
 • in Actuele informatie

  Catechisaties

  De afgelopen weken hebben we een frisse start mogen maken met de catechisaties in een nieuw seizoen. De herfstvakantie staat inmiddels voor de deur en dan zullen er geen catechisaties worden gehouden. Dit betreft week 43. Op 28 en 29 oktober zien we jullie D.V. wel weer verschijnen....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

TOP