FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Stiltemomenten lijdensweek

  In de week van Goede Vrijdag zullen er geen 2, maar 4 stiltemomenten gehouden worden, namelijk maandagavond 6 april t/m donderdagavond 9 april van 19.30u – 20.00u.  Tijdens dit half uur wordt een gedeelte uit het Lijdensevangelie overdacht en beluisterd.  Net zoals de kerkdiensten, zullen de stiltemomenten uitgezonden worden (beeld ...
 • in Actuele informatie

  Uitzending 4 Stiltemomenten lijdensweek

  “Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,dat U het kruis voor mij droeg.U bewijst uw genade aan mij telkens weer.Uw genade is mij genoeg.” Juist in deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt, mogen wij als Christenen deze woorden belijden en ons als gemeente met elkaar verbonden weten. In de week van...
 • in Actuele informatie

  Sing-out: Zondag 5 april, 14:30 uur

  Zondagmiddag is er een Sing-out, deze bijeenkomst wordt gestreamd vanaf 14:30u en is te zien/ te beluisteren op kerkdienstgemist.nl. Deze Sing-out is speciaal voor de kinderen, iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te kijken of te luisteren.  Klik hier om de sing-out te bekijken. Liedlijst Sing-Out! 5 april 2020 Kom op het feest Spring...
 • in Actuele informatie

  Verplaatst: Kerkelijke inzegening huwelijken

  De eerder aangekondigde huwelijken zijn niet doorgegaan.  Er zijn inmiddels nieuwe data gepland. Dirk Randewijk en Jamie van Doorn zullen D.V. 10 juni in het huwelijk treden. Maarten Kamp en Jacobien Methorst hebben hun trouwdag verzet naar 3 juli. Luuc Mertens en Willeke Nijburg hebben hun huwelijksvoltrekking op 3 april wel laten doorgaan; h...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst (afgelast wegens coronamaatregelen)

  De laatste tijd zijn een aantal kinderen in onze gemeente geboren. Er staat voor zondag 19 april een doopdienst op het rooster, maar onder de huidige omstandigheden zal dit eveneens uitgesteld moeten worden. Dit is voor de ouders een pijnlijke zaak; wanneer je graag Gods verbondsbeloften verzegeld ziet op het hoofd van je kind. Tegelijkertijd...
 • in Actuele informatie

  Belijdenis van het geloof (afgelast wegens coronamaatregelen)

  In het vorige kerkblad heb ik u de namen bekend gemaakt van een zestal jonge gemeenteleden die graag in het openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen. Helaas zal ook dit nu nog geen doorgang kunnen vinden; tevens is de aannemingsavond uitgesteld tot een later moment. De belijdenisdienst is vastgesteld op zondagochtend 7 juni. Maar...
 • in Actuele informatie

  Crisistijd

  En dát is het, zo hoor je overal: crisistijd. Het is voor ons bijna niet te bevatten dat we op deze wijze terecht zijn gekomen in een crisis van wereldwijde omvang. Het hele openbare leven is zo goed als stil komen te liggen. Dat geldt ook voor het leven binnen onze gemeente. Vergaderingen gaan niet...
 • in Actuele informatie

  Zondagsschool (afgelast wegens coronamaatregelen)

  ‘k Stel mijn vertrouwenOp de Heer, mijn GodWant in Zijn Hand,Ligt heel mijn levenslot,Hem heb ik lief.Zijn vrede woont in mij,‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:Hij is mij steeds nabij! Helaas zal onze geplande spelmiddag op 18 april en de afscheidsdienst van 19 april niet doorgaan, vanwege de verscherpte maatregelen tegen verdere verspreiding van...
 • in Actuele informatie

  Ouderencontact (afgelast wegens coronamaatregelen)

  Zoals u wel bekend zal zijn, worden er voorlopig geen ouderencontactmiddagen meer gehouden. Ook het ouderenreisje gaat helaas niet door. We zullen het geld terug storten van degenen die reeds hadden betaald. Als de omstandigheden het toelaten hopen we het reisje D.V. in het najaar te plannen. Zodra het weer kan en mag hopen we...
 • in Actuele informatie

  Schoonmaken kerk en gebouwen (afgelast wegens coronamaatregelen)

  De geplande schoonmaak in april gaat niet door. Dit zal verzet worden naar 14 en 15 september. Schrijft u het vast in de agenda? Groeten Angelique en Ans...
 • in Actuele informatie

  Uitgifte collectebonnen (afgelast wegens coronamaatregelen)

  Het eerstvolgende moment voor uitgifte van de collectebonnen stond gepland voor 12 mei. I.v.m. het coronavirus gaat dit niet door....
 • in Actuele informatie

  Verjaardagsfonds (afgelast wegens coronamaatregelen)

  I.v.m. het coronavirus willen we het inleveren van de bussen voor het verjaardagsfonds van april overslaan en verplaatsen naar augustus. U ontvangt t.z.t. een bericht over de datum van inleveren. Ook het ophalen van de giften bij de gemeenteleden stellen we uit totdat dit weer verantwoord is. De verjaardagskaarten worden wel verstuurd, maar later b...
 • in Actuele informatie

  Wij helpen u tijdens de coronacrisis

  Juist in deze tijd worden wij opgeroepen elkaar te helpen. Vanuit de diaconie willen wij daar ook aan bijdragen en roepen u, die hulp nodig heeft van harte op contact op te nemen met de diaconie. Denk onder andere aan hulp bij het boodschappen doen, het ophalen van medicijnen, maar ook ondersteuning bij financiële problemen...
 • in Actuele informatie

  Collecten tijdens de diensten

  Zolang we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen in de kerkzaal voor de zondagse erediensten, maar de diensten online volgen zullen we geen collectedoelen meer noemen bij de afkondigingen. We hebben namelijk via de website en de app één collectedoel aangemaakt waar u uw collecte aan kunt bijdragen. Achter de schermen zullen we de...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP