FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Belijdenis van het geloof

  Nogmaals breng ik dit onder de aandacht: D.V. dinsdag 1 oktober zullen we beginnen met de belijdeniscatechese. Inmiddels hebben een zestal jonge mensen zich opgegeven om komend seizoen de belijdeniscatechisatie te volgen. Ik las ergens: belijdenis van je geloof afleggen is zoiets als een bruiloft: je houdt je relatie niet geheim, maar iedereen mag ...
 • in Actuele informatie

  Toerustingskring

  De Toerustingskring is een kring waarop we de Bijbel bestuderen, met elkaar vragen stellen en bespreken en proberen het ook gezellig te maken. In het verleden stond deze kring open voor gemeenteleden van 0 tot 40 jaar. Vanaf het nieuwe seizoen kent de kring geen definitieve leeftijdsgrens en zijn de veertigers en/of vijftigers ook welkom....
 • in Actuele informatie

  Start winterwerk 29 September met preekbespreking!

  Beste Jongeren Op D.V. zondag 29 september willen wij samen als gemeente het winterwerk weer starten. Daarvan zal de morgendienst in het teken staan. Het is de bedoeling dat we als voorgaande jaren weer een preekbespreking houden met jullie (jongeren vanaf 12 jaar). Na de dienst zal er koffie/fris met iets lekkers zijn, daarna bespreken...
 • in Actuele informatie

  Bidden voor de jeugd

  Nu de vakantieperiode weer voorbij is, willen we weer beginnen met onze momenten van gebed, waarin we bidden voor de jeugd. Onze kinderen en jongeren in de gemeente en in ons dorp hebben onze liefde, aandacht en gebed hard nodig. Er komt veel op ons allen af. Hoe beschermen we onze kinderen voor afval? Hoe...
 • in Actuele informatie

  Bijbelgesprekskring

  Wat gaat de tijd weer snel. Nog een paar weken en dan begint het winterseizoen weer…De voorbereiding hiervan is alweer in volle gang. We mogen ook het komende seizoen elkaar ontmoeten rondom het geopende woord van God. In het verleden was deze kring bedoeld voor iedereen van 40 jaar en ouder. Naar aanleiding van de...
 • in Actuele informatie

  Ambtsdragersverkiezingen

  Voor de kerkenraad hanteren we een 2 jaarlijkse procedure voor het aan- en aftreden van ambtsdragers. Aan het einde van dit jaar zijn de volgende kerkenraadsleden aftredend en herkiesbaar: br. W. van Heerdt (wijkouderling),br. G.J. van de Heetkamp (ouderling-kerkrentmeester)br. J. Muller (ouderling-kerkrentmeester) De kerkenraad is dankbaar dat dez...
 • in Actuele informatie

  GZB Experience 2020

  Komende zomer hopen we, in navolging op de jongerenreis naar Armenië vorig jaar, opnieuw met een groep jongeren op pad te gaan.We zijn achter de schermen al druk bezig met de planning. Nog niet alles is bekend, maar wat we wel alvast kunnen zeggen is dat we naar de familie Schurink in Slowakije hopen te...
 • in Actuele informatie

  Agenda/informatie website

  Binnenkort beginnen er weer veel activiteiten in de gemeente. We willen ervoor zorgen dat de website weer up to date is. Mochten er wijzigingen nodig bij de clubs, verenigingen, catechese etc. wilt u deze wijzigingen dan aanleveren bij emailadres: penningmeester@hervormdederveen.nl. (tekstuele veranderingen duidelijk en volledig aanleveren/ data ap...
 • in Actuele informatie

  Jaargids

  Zodra de wijzigingen doorgevoerd en de data aangepast zijn op de website, kunnen we eventueel een papieren versie hiervan maken. Mocht u deze papieren versie/ jaargids willen hebben, wilt u dat aangeven via kerkrentmeester@hervormdederveen.nl of bellen naar 0318-301701....
 • in Actuele informatie

  Ouderenmiddag

  Woensdag 25 september hopen we weer een ouderenmiddag te houden, zoals gewoonlijk beginnen we om half drie. Na de meditatie krijgen we een presentatie over de ons bekende fa  P. Bos naar aanleiding van het 125 jarig bestaan. Alle ouderen van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

TOP