FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Heilig Avondmaal

  D.V. Zondag 11 september mag staan in het teken van de bediening van het Heilig Avondmaal. De viering zal zoals nu weer gebruikelijk aan tafel worden gedaan. De wijn zal zoals voorheen in kleine bekertjes worden aangeboden. De avonddienst staat in het teken van de dankzegging. We mogen dankbaar en verwonderd zijn dat God met...
 • in Actuele informatie

  Verkiezingen 

  Aan het einde van dit jaar is als kerkenraadslid aftredend en herkiesbaar diaken Ronald van Bruchem. De kerkenraad is dankbaar dat broeder Van Bruchem zich herkiesbaar wil stellen. U hebt tot 27 augustus gelegenheid om tegenkandidaten in te dienen. Wanneer u geen tegenkandidaten indient, is hij automatisch herkozen.   De volgende amb...
 • in Actuele informatie

  Kerkpleinmarkt

  D.v. 19 november gaan we weer een kerkpleinmarkt houden. De invulling zal zijn gezelligheid samen met een dienstenveiling en eten....
 • in Actuele informatie

  Afsluitingsdienst Vakantie Bijbel Week

  Op zondagochtend 21 augustus is er in de kerk een speciale dienst om de VBW week af te sluiten. In de dienst zal er speciale aandacht zijn voor het thema van de Vakantie Bijbel Week en wordt ook het themalied gezongen. Tijdens deze dienst is er een collecte voor het goede doel van de VBW....
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner, Waar?

  Zoals in de vorige kerkbode is vermeld willen wij, als leiding seniorencontact, een kerkdiner organiseren. U, jij, bent zaterdag 3 september van harte welkom in Kerkheem. Inloop 18.30 uur en diner van 18.45 uur tot 21.00 uur.Hiervoor wel graag voor 29 augustus opgeven bij Joke Nab, Tel.0623023308.Kosten diner €20,- pp. exclusief drank, waarvan €5.-...
 • in Actuele informatie

  Start Zondagsschool ’t Mosterdzaadje Ederveen

  Laat de kinderen tot Mij komen, alle, alle kinderen.Laat de kinderen tot mij komen, niemand mag ze hinderen.Want de poorten van Mijn rijk, staan voor kinderen open.Laat ze allen, groot en klein, bij Mij binnen lopen. Op D.V. zondag 4 september start het zondagschoolseizoen weer. Hopelijk hebben jullie van de vakantie kunnen genieten en weer...
 • in Actuele informatie

  Uitnodiging Startdag 2022

  Op D.V. zaterdag 24 september is het zover!!!! De startdag voor de gehele gemeente. Dankbaar dat we dit, zo God het wil, weer mogen houden!Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze gezellige middag en/of avond bij te wonen. Dus of je nu jong of oud bent, IEDEREEN is van harte welkom. Locatie: Familie SteenbeekSchansweg 9A...
 • in Actuele informatie

  Gewijde muziek

  Vanaf 1e donderdag van september zal de uitzending van gewijde muziek weer zijn. Dit zal in het vervolg uitgezonden worden van 18.30 uur tot 19.30 uur. We hopen weer op vele verzoekjes en luisteraars. Groeten van alle medewerkers gewijde muziek....
 • in Actuele informatie

  Gebedsuur zaterdagmorgen

  Lieve gemeenteleden, Graag willen wij u/jou eraan herinneren dat we elke zaterdagochtend van 9.00-10.00 uur een gebeds uur houden met elkaar! Een uurtje van ontmoeting, bezinning en vooral gebed. Niets beters dan elkaar in het gebed te ontmoeten. Dit geeft échte binding met elkaar, leert ons afhankelijk te zijn en zorgt voor rust en vertrouwen....
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 28 augustus

  D.V. 28 augustus hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner

  Dineren in Ederveen? Dat kan vanaf 3 september, dan organiseert de leiding van het senioren contact een kerk diner.We hopen dat dit winterseizoen 7 keer te doen. Dit doen we om contacten onderling te bevorderen, ook om wat centjes te sparen voor activiteiten voor ouderen in onze gemeente. Iedereen kan zich opgeven, jong en oud,...
 • in Actuele informatie

  Startdag 24-09-2022

  We zijn blij en dankbaar dat we dit jaar weer een startdag kunnen organiseren!Schrijf alvast de datum in uw agenda, zodat u en jullie er allemaal bij kunnen zijn!Verdere informatie zal volgen in de komende tijd via de kerkbode en website. Natuurlijk zijn we ook gebaat bij en redden wij het niet zonder vrijwilligers die...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  Donderdag 7 juli jl. ontvingen wij het bericht van dominee Mulder dat hij voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht, moest bedanken. De weg voor dominee en mevrouw Mulder moet gaan naar Dordrecht. Het beroep vanuit onze gemeente heeft dominee Mulder en zijn vrouw erg bezig gehouden. Vooral ook na de ontmoeting...
 • in Actuele informatie

  Jaarrekening 2021

  Het jaarverslag ligt voor iedereen ter inzage van 18 tot 22 juli 2022 bij Eelco Labordus aan de Schoolstraat 66 Ederveen. Graag vooraf een afspraak maken. Eelco is bereikbaar op nummer 06-13225068....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP