FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Ds. Molenaar kan beroep helaas niet aannemen

  Zaterdag 12 juni kwam het bericht dat ds. Molenaar heeft bedankt voor het beroep dat onze gemeente op hem had uitgebracht. We kijken terug op een goede ontmoeting. Ds. Molenaar bedankt de gemeente voor de openheid tijdens de gesprekken. Op deze manier kon hij echt ervaren waar onze gemeente behoefte aan had. Toch kreeg hij...
 • in Actuele informatie

  Vakantie Ds. Prins

  Dominee Prins gaat D.V. 14 juni tot 3 juli op vakantie. Dan is hij niet bereikbaar. Mocht u pastorale zorg of hulp nodig hebben kunt u altijd contact opnemen met pastoraal medewerker M(aurits) Bos (0611891219)....
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 13 juni

  Op D.V. zondag 13 juni hopen we weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich aanmelden bij de scriba, broeder G. Boon via scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal vervolgens een afspraak maken voor een doopbezoek....
 • in Actuele informatie

  Vrijwilligers gezocht!

  Voor het in aanbouw zijnde jongerenhuis in Ederveen worden vrijwilligers gezocht! De organisatie is  op zoek naar 20 tot 25 vrijwilligers vanuit de verschillende kerken. Beschrijving van de werkzaamheden voor vrijwilligers die het geheel van het project ondersteunen; Opzet is dat er door de vrijwilligers taken gedaan worden en het project zo g...
 • in Actuele informatie

  Houd het vuur brandend

  Vurige boeketten De zendingscommissie is dankbaar voor het mooie resultaat dat de actie ‘Vurige pinksterboeketten’ heeft opgeleverd voor het project Licht voor Libanon / familie van der Knijff. Er zijn 78 boeketten besteld en per boeket gaat daarvan ongeveer 5 euro naar dit project. Dat komt dus neer op ca. 390 euro. Bingo Ongeveer 80...
 • in Actuele informatie

  Solidariteitskas 2021

  In week 21 houden we weer de jaarlijkse actie ten behoeve van de solidariteitskas. U ontvangt dan een brief en een folder over deze actie. ´Gemeenten helpen elkaar´ dat is de gedachte achter de solidariteitskas. De solidariteitskas is een fonds van de landelijke kerk en bedoeld om gemeenten te ondersteunen die in financiële problemen dreigen...
 • in Actuele informatie

  Bestel een vurig pinksterboeket

  Heeft u al besteld? Dank u wel! Zo niet, dat kan nog t/m D.V. 8 mei bij:Herman Franken (h-franken@outlook.com / 06-23567641) Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van elk boeket komt ten goede aan het (zendings-)werk van Kees en Esther van der Knijff: Licht...
 • in Actuele informatie

  D.V. za. 15 mei: YOUTH ON FIRE

  13.30 – 16.00 uur CHALLENGE vanuit je huis Zaterdagmiddag start (via een livestream) de GZB challenge ‘Youth on fire’. Door middel van verschillende opdrachten dagen ze zoveel mogelijk kinderen en tieners in Nederland uit ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur).Het is...
 • in Actuele informatie

  Schoonmaken Kerk en Kerkheem

  Op maandagmorgen 3 mei en dinsdagmorgen 4 mei willen we weer de kerk en kerkheem schoonmaken. Helpt u allemaal weer mee? Samen is het zo gebeurt, ook jongeren zijn welkom. Oppas is aanwezig. Neemt u zelf emmer en doeken mee? We beginnen om 9.00 uur en om 12.00 uur houden we op. Groeten Angelique en...
 • in Actuele informatie

  De Brug / Nieuwbouw Julianaschool

  Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over de gesprekken die er waren met de Gemeente Ede i.v.m. de nieuwbouw van de school en daarbij horend De Brug. Wij, als gemeente, zijn hierbij betrokken omdat wij ‘mede participant’ zijn. We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden. Zodra wij meer informatie...
 • in Actuele informatie

  Ondersteuning Pastoraat

  Na het vertrek van Ds. Bloemendal is er ondersteuning nodig in het pastoraat. In overleg met Br. Maurits Bos is gekeken naar op welke stukken er ondersteuning nodig is. Hiervoor is Ds. Prins bereid gevonden. Hij zal onze gemeenten komen ondersteunen per 19 april. Ds. Prins zal zich richten op: Verjaardagen 75+ Verpleeghuizen Belijdeniscatechese (bi...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  Graag nodigt de kerkenraad de gemeenteleden uit om namen in te dienen van predikanten die u op de lijst van mogelijk te beroepen predikanten wilt hebben staan. De kerkenraad maakt dan een totaallijst waaruit door de kerkenraad een keuze kan worden gemaakt. U kunt uw voorkeur mailen naar scriba@hervormdederveen.nl of sturen naar scriba G. Boon,...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 18 april 2021

  Op D.V. 18 april zal er weer een doopdienst worden gehouden. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee De Borst uit Den Bommel. Hij is de vader van een van de doopouders, mevrouw Labordus.Er zal aan een vijftal kinderen uit de gemeente de doop worden bediend. Dit zijn: Emma Marieke (Femke) Donkelaar, Meikade 7c.Johanna...
 • in Actuele informatie

  door Ds. Bloemendal

  Nu ik deze woorden schrijf staan we voor een week waarin afscheid genomen zal worden van uw gemeente. Opnieuw stapelen de verhuisdozen zich op; en er komen er nog velen bij, want de kasten zijn nog niet leeg. Ik probeer te omschrijven welke gevoelens er door mij heengaan: weemoed, dankbaarheid, zorg, vreugde, verwondering…!? Er zijn...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP