FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Heilig Avondmaal

  Zondag 11 juni mag staan in het teken van de bediening van het Heilig Avondmaal. De avonddienst staat in het teken van de dankzegging. We mogen dankbaar en verwonderd zijn dat God met ons is. De genade van Christus is niet veranderd en Zijn opzoekende zondaarsliefde evenmin. Het Avondmaal des HEEREN wijst ons naar Hem...
 • in Actuele informatie

  Penningmeester

  Ter ondersteuning van de penningmeester gaan Christiaan van Ravenswaaij en Ina van Eck de penningmeester bijstaan bij de administratie. Hier zijn wij erg dankbaar voor....
 • in Actuele informatie

  Oproep schoonmaakvrijwilligers Jongerenhuis Wallenburg

  Jongerenhuis “Wallenburg” in Ederveen is in april 2022 van start gegaan en voorziet duidelijk in een behoefte. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Op dit moment hebben we voldoende kookvrijwilligers en tuinvrijwilligers, maar we zoeken nog een aantal mensen die af en toe een paar uur willen helpen m...
 • in Actuele informatie

  Mei 2023 uitgave van “Alle volken”

  ...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  Op 11 april ontvingen wij het bericht van ds. Langeweg dat hij het beroep naar Barendrecht heeft moeten aannemen, na aanvankelijk bedankt te hebben. Zij konden niet onder de krachtige stem van de Heere uit, die tot hen kwam door Zijn Woord. Het verwondert ons hoe krachtig het Woord spreekt en Zijn dienaren zendt en leidt. Wel...
 • in Actuele informatie

  Einde van het zondagsschoolseizoen

  Nog heel even en dan loopt ook het zondagsschoolseizoen ten einde. Samen met alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zien we jullie graag op zondag 23 april om 14.00 uur in de kerk. Tijdens deze middag zullen we afscheid nemen van 8 kinderen die de zondagsschool gaan verlaten en willen we met elkaar...
 • in Actuele informatie

  Kledinginzamelingsactie CBS de Waterstroom

  Heeft u nog bruikbare kleding liggen wat weg mag? Op dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei wordt er op CBS de Waterstroom kleding ingezameld in samenwerking met de organisatie Bag2school. De school verdient op deze manier een bijdrage die ook dit keer bestemd is voor jongerenhuis Wallenburg in Ederveen. Doet u mee? Dichtgeknoopte zakken...
 • in Actuele informatie

  Oproep t.b.v. Jongerenhuis Wallenburg

  Jongerenhuis Ederveen is inmiddels een  ruim  jaar geleden van start gegaan. Er wonen nu zes jongeren. Het project wordt mogelijk gemaakt door verschillende vrijwilligers. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar een aantal extra kookvrijwilligers. Deze helpen de jongeren met het koken vanaf het maken van een plan (in het seizoen eten we...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 23 april

  D.V. 23 april hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba.Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Zondagsschool ’t Mosterdzaadje

  Zondag 9 april Vieren we het Paasfeest in onze eigen klas, gewoon van 14.00 uur tot 15.00 uur. Zaterdag 15 april Traditiegetrouw is er ook (bijna) aan het einde van dit zondagsschoolseizoen een gezellige spelmiddag. Het belooft heel leuk te worden! Wat we gaan doen, blijft nog even een verrassing! En aan het eind hopen...
 • in Actuele informatie

  Uitnodiging om samen te bidden

  Graag willen wij u en jou nog eens informeren over de mogelijkheden en uitnodigen om met andere christenen te bidden!Ook in onze gemeente wordt er (naast de persoonlijke gebeden) ook met elkaar gebeden!Op verschillende dagen/avonden komen we samen om met elkaar om stil te staan bij de zegeningen, zorgen en noden die er in ons...
 • in Actuele informatie

  GEZOCHT: Creatieve/sportieve vrijwilligers

  Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) verbindt Edenaren aan mensen met een vluchtelingenachtergrond. CVVE maakt onderdeel uit van Stichting Netwerk Dien je Stad, waarbij we gedreven worden door de inspiratie die Jezus ons heeft gegeven om onze naaste te dienen. Heb jij liefde voor kinderen en houd je van creatief of sportief bezig zijn...
 • in Actuele informatie

  Belijdenisdienst 26 maart 2023

  Met vreugde en dankbaarheid maken we bekend dat een zevental gemeenteleden het verlangen heeft om belijdenis van het geloof af te leggen voor het aangezicht van God en in het midden van onze gemeente. Zij hopen dit te doen op zondagmorgen 26 maart. De aannemingsavond staat gepland voor maandagavond 20 maart. Hun namen zijn:-Arne van...
 • in Actuele informatie

  Tochtsluis

  Vanaf april 2023 gaan we weer gebruik maken van alle toegangen van de kerk, de tochtsluis vervalt in de warmere maanden. Bedankt voor het begrip in de afgelopen maanden....
 • in Actuele informatie

  Paas sing-in

  Beste gemeenteleden,Op zondag 2 april zal er een paas sing-in worden gehouden!We hopen met elkaar stil te staan bij het lijden van onze Heere Jezus, maar ook bij Zijn opstanding!Alle reden om hierover met elkaar te zingen!De Sing-in begint omstreeks 20.15 uur.Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie/ thee of fris te drinken met...
 • in Actuele informatie

  Stiltemomenten Lijdensweek

  Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,Dan kan ik U alleen maar danken.En als ik denk aan de strijd die U streed, Dan kan ik U alleen maar danken. In de week voor Pasen – de Stille Week – worden er weer stiltemomenten gehouden. Tijdens deze bezinningsmomenten kunt u zich persoonlijk voorbereiden...
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner

  Zaterdag 15 april is het laatste kerkdiner van dit winterseizoen, hiervoor alvast een herinnering. U kunt hiervoor al wel reserveren, bij Joke Nab, tel. 0623023308. Tot dan, Joke, Bep en Marja...
 • in Actuele informatie

  Jongerenreis 2023

  In oktober van dit jaar hopen we met 11 jongeren en 4 leiding op een jongerenreis naar Albanië te gaan. De reis wordt georganiseerd door GZB Experience. We willen daar diaconaal werk doen, zoals boodschappen pakketten maken en uitdelen, minder bedeelde mensen, met name jongeren, ontmoeten en bemoedigen en praktische hand- en spandiensten uitvoeren....
 • in Actuele informatie

  Zingen tussen Passie en Pasen

  Op zaterdag 8 april  2023 willen de Chr. Gem. Zangv. de Lofstem, o.l.v. Evert van de Veen, en kinderkoor Hosanna, o.l.v. Wilna Sierksma passie – en paasliederen zingen in de Hervormde kerk van Ederveen. U bent van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te beleven. Het is goed om te zingen en te overdenken wat Pas...
 • in Actuele informatie

  Jongeren-Ouderen-Contact

  Na de gezellige en fijne ontmoetingen van voorgaande jaren wordt dit jaar ook weer een Jongeren-Ouderen-Contact georganiseerd. Dit is een ontmoeting tussen de ouderen van onze gemeente (vanaf 70 jaar) en de jongeren en wordt gehouden op maandag 13 maart 2023. De locatie is Het Dorpshuis, Marktplein 10 te Ederveen. Vanaf 16.00 uur staat er...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP