FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Actie kerkbalans 2020

  In de ochtenddienst van zondag 19 januari starten we de actie kerkbalans 2020. Het thema dit jaar is “Geef voor je kerk”. Om onze gemeente in stand te houden zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de opbrengst van de actie kerkbalans. Ieder jaar weer moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de...
 • in Actuele informatie

  Afscheid Kees Budding

  Binnenkort zal Kees Budding afscheid nemen als pastoraal werker van onze gemeente. Hij heeft het beroep dat de gemeente Goudswaard heeft uitgebracht mogen aannemen. We willen een afscheidsavond organiseren op 13 februari 2020. Verder informatie volgt nog....
 • in Actuele informatie

  Bevestiging ambtsdragers

  Op zondag 19 januari zal in de ochtenddienst de (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. In deze dienst worden de volgende broeders bevestigd in het ambt: Br. G. Boon (ouderling-scriba)Br. J.W. Berkhof (wijkouderling)Br. T.J. Bakker (jeugdouderling)Br. H. Franken (diaken) Tevens worden de volgende broeders herbevestigd in het ambt: Br. W. va...
 • in Actuele informatie

  Catechisaties

  Volgende week beginnen we weer met de catechisaties. Voor de eerste catechisatieavond van dit kalenderjaar hebben we een ontmoeting georganiseerd met Danny Schurink. Zoals bekend is hij met zijn gezin deze weken in Nederland en is hij bereid gevonden om de jongeren te ontmoeten en een en ander te vertellen over zijn werk onder de...
 • in Actuele informatie

  Licht in de nacht

  Op dinsdag 24 december hoopt de Chr. Gem. Zangver. de Lofstem uit Ederveen o.l.v. Evert van de Veen hun jaarlijkse kerstconcert te geven in de Herv. kerk aan de Hoofdweg te Ederveen Ook het Kinderkoor Hosanna o.l.v. Ineke Bos – Strootman doet hier aan mee. Verdere medewerking geven, Rene de Ruiter orgel, Jan Broekhuis piano,...
 • in Actuele informatie

  Zendingsavond 7 januari 2020

  Op dit moment zijn Danny en Tabitha met verlof in Nederland. 7 januari 2020 hopen zij ons meer te vertellen over het werk onder de Roma. Aanvang 19.45 uur.  Van harte uitgenodigd!...
 • in Actuele informatie

  Kerstvakantie Zondagsschool

  In verband met de kerstvakantie zal er 29 december 2019 en 5 januari 2020 geen zondagsschool zijn. We kijken er naar uit om jullie zondag 12 januari weer te ontmoeten in je eigen klas. We zien jullie wel graag op 22 december als we het Kerstfeest in onze eigen klas zullen vieren en natuurlijk op...
 • in Actuele informatie

  Kinderkerstfeest: “Ontmoeting bij de kribbe”

  Ook dit jaar willen we, samen met jullie, het feest vieren van de geboorte van Jezus Christus. Als thema staat de ontmoeting bij de kribbe centraal. Deze dienst is voor en door kinderen van de gemeente en daar buiten. Het begint om 10.00u en we hopen er weer een mooie dienst van te maken. En...
 • in Actuele informatie

  Sing In zondag 22 december

  Op zondagavond 22 december is er weer de traditionele Sing in in ons kerkgebouw. Na afloop van de avonddienst is er eerst gelegenheid om koffie te drinken in kerkheem. Aansluitend zal om 20.15 uur de Sign in beginnen. Er is weer druk geoefend aan een mooi programma voor jong en oud. Iedereen van harte uitgenodigd...
 • in Actuele informatie

  GZB Experience Slowakije

  Komende zomer gaat een groep jongeren uit onze gemeente op reis. Zij gaan naar Slowakije, alwaar ze het mooie werk van de familie Schurink gaan bezoeken. Ook gaan ze in praktische zin meewerken, denk hierbij aan het helpen bij het opknappen van een gebouw.Uiteraard kan dit niet zonder de nodige financiële steun.Er worden de komende...
 • in Actuele informatie

  Plus Boodschappenpakket

  Er kan bij de PLUS supermarkt weer gespaard worden voor een boodschappenpakket. Graag roepen wij u op uw geheel of gedeeltelijk van spaarzegels voorziene spaarkaart of losse spaarzegels beschikbaar te stellen aan de diaconie. De diaconie zorgt er dan voor dat volle spaarkaarten ingeleverd worden bij de PLUS supermarkt en zodoende een boodschappenpa...
 • in Actuele informatie

  Grote letter liturgie

  Voor gemeenteleden die behoefte hebben aan de liturgie in grote letters is er de mogelijkheid deze wekelijks te ontvangen. In deze liturgie worden de psalmen en de schriftlezing uitgewerkt en afgebeeld in grote letters. U kunt deze liturgie aanvragen bij ouderling J. Bos: bosjan_1@kpnmail.nl of 0318-574770. U ontvangt dan de liturgie wekelijks per ...
 • in Actuele informatie

  Koffie drinken nieuwjaarsdag

  Woensdag 1 januari is er na de ochtenddienst weer gelegenheid elkaar te ontmoeten en een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Dit vindt plaats in ‘Kerkheem’ waar koffie en thee geschonken zal worden. Van harte aanbevolen!...
 • in Actuele informatie

  Kerkdiensten oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend

  Graag willen we u herinneren aan de aanvangstijden van de kerkdiensten op oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend. De dienst op oudejaarsavond begint om 19.00 uur, de dienst op nieuwjaarsochtend om 10.00 uur. Van harte uitgenodigd om de jaarwisseling rondom het Woord met elkaar door te brengen....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

TOP