FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Online Catechisatie via Zoom

  In verband met de coronamaatregelen, hoop ik vanaf maandag 18 januari catechesatie te gaan geven via Zoom. Klik op de link om deel te nemen aan de online Catechisatie: https://us02web.zoom.us/j/3984618475?pwd=bTVyOHJQMnUvekk0NnZoWGRNOVFrdz09 Meeting ID: 398 461 8475Passcode: i8Ve6s Hartelijke groet,Maurits Bos...
 • in Actuele informatie

  Financiele factsheet kerkbalans 2021

  In de ochtenddienst van zondag 17 januari starten we de actie kerkbalans 2021. Het thema dit jaar is “Geef voor je kerk”. Om onze gemeente in stand te houden zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de opbrengst van de actie kerkbalans. Ieder jaar weer moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de...
 • in Actuele informatie

  Kinderkerstfeest 2e Kerstdag

  VOLG HET SPOOR! Op 2e Kerstdag vieren wij het Kinderkerstfeest. Van 10 tot 11 uur is deze te volgen via de livestream. Dit jaar kunnen alléén de kinderen die een taak hebben, zoals tekst lezen of muziek verzorgen, in de kerk aanwezig zijn.Alle andere kinderen, ouders en andere belangstellenden kunnen de dienst online volgen via:...
 • in Actuele informatie

  Komende 2 weken alleen online diensten

  Na uitvoerige en zorgvuldige afweging komt de kerkenraad tot het besluit om de kerkdiensten met onmiddellijke ingang voor twee weken digitaal te gaan houden. We komen tot dit moeilijke besluit omdat er een dringend beroep door de burgermeester hiertoe is gedaan in een bericht waarin hij het volgende schrijft: “Gisteren had ik contact met het...
 • in Actuele informatie

  Beroep ds. A. Bloemendal

  Zoals u inmiddels hebt gehoord was de roep naar wijk 5 in Barneveld dusdanig sterk dat ik gemeend hebt dit te moeten aanvaarden. Ik kan wel zeggen dat het geen gemakkelijke beslissing was; Ineke en ik zijn dankbaar voor de vele gebeden en bemoedigingen die wij op allerlei manieren uit uw midden hebben ontvangen. Dat...
 • in Actuele informatie

  Catechisaties

  Vanaf volgende week zijn er geen catechisaties in verband met kerstdagen en jaarwisseling. Het is de bedoeling dat de catechisaties allemaal weer beginnen in de tweede week van het nieuwe jaar, vanaf 11 januari. We wensen alle jongeren ondanks alle beperkingen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling....
 • in Actuele informatie

  Vakantie ds. A. Bloemendal

  De eerste week van januari zal ik een weekje vakantie nemen. Van maandag 4 tot zondag 10 januari kunt u voor bijzonderheden eventueel terecht bij br. Bos of uw wijkouderling....
 • in Actuele informatie

  Volg het spoor

  Op 2e Kerstdag vieren wij weer Kinderkerstfeest. Van 10-11 uur bij de Hervormde Kerk in Ederveen. Dit jaar alléén voor alle kinderen van de clubs en de Zondagsschool. Er is een collecte bij de ingang. Ouders, broers, zussen en andere belangstellenden kunnen de dienst online volgen via: www.hervormdederveen.nl.We hopen dat er veel kinderen komen, om...
 • in Actuele informatie

  PLUS Boodschappenpakket

  Er kan bij de PLUS supermarkt weer gespaard worden voor een boodschappenpakket. Graag roepen wij u op uw geheel of gedeeltelijk van spaarzegels voorziene spaarkaart of losse spaarzegels beschikbaar te stellen aan de diaconie. De diaconie zorgt er dan voor dat volle spaarkaarten ingeleverd worden bij de PLUS supermarkt en zodoende een boodschappenpa...
 • in Actuele informatie

  Begroting 2021

  In de kerkenraadsvergadering van 25 november  is de begroting van 2021 van het college van kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting ligt voor gemeenteleden ter inzage van maandag 21 december t/m donderdag 24 december op de Hoofdweg 133. Graag vooraf een afspraak maken met Gerald van Dijk tel. 0318-589723....
 • in Actuele informatie

  Ventilatie Kerkheem

  In Kerkheem is een nieuw ventilatie systeem aangebracht. Hierdoor kunnen we deze zaal op een verantwoorde wijze gebruiken om samen te komen. Hartelijke dank aan de vrijwilligers en sponsoren!...
 • in Actuele informatie

  Sing In op zondagavond 20 december!

  Het is in deze coronatijd allemaal anders maar de Sing In kan gelukkig wel doorgaan. We starten op zondagavond een kwartier na afloop van de kerkdienst. De Sing In wordt uitgezonden via de live stream , u kunt de Sing In dus net als de kerkdienst volgen! Om thuis mee te kunnen zingen is het...
 • in Actuele informatie

  Ouderencontact

  Zoals u wel zal begrijpen kunnen we helaas niet zoals andere jaren kerstfeest vieren in De Brug. We willen nu dinsdag 22 december in de kerk, ruim een uur kerstliederen, gedichten en een meditatie houden. U kunt dit volgen via livestream. We hopen toch ondanks alle corona maatregelen op een gezegend uur. Zoals gebruikelijk hebben...
 • in Actuele informatie

  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!

  25 december hopen wij als gemeente in groepen (Corona-proof uiteraard!) de straat op te gaan om het goede Nieuws te laten klinken door de straten van Ederveen. Zo bereiken we veel mensen met het Geschenk van Gods liefde. Doet u / doe jij ook mee? Om 07:45 uur verzamelen we op het kerkplein. Daar wordt...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP