FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  De Waarheidsvriend 37-2022

  ...
 • in Actuele informatie

  Kerkenraadsvergadering over de liturgie

  De kerkenraad heeft in haar vergadering van 18 juni 2022 en in de vergadering van 8 september uitgebreid gesproken over de mooie gemeenteavond en de vele reacties die er zijn gekomen op het voorgenomen besluit om de liturgie in de eredienst uit te breiden. We zijn blij met de vele reacties. We lezen hierin uw...
 • in Actuele informatie

  Dubbeltal voor diaken

  In de vacature voor diaken is in de kerkenraadsvergadering van 8 september een dubbeltal vastgesteld. Dit zijn in alfabetische volgorde de broeders:Bas van Beek, Munnikebeekhof 6 Hans van de Meent, Schoolstraat 50 Wij vragen uw voorbede voor beide broeders. De verkiezing waarbij belijdende leden hun stem kunnen uitbrengen is op D.V. vrijdag 30 sept...
 • in Actuele informatie

  Aanvaarden benoemingen Jeugdambtsdragers

  Met grote dankbaarheid aan de HEERE mag de kerkenraad u meedelen dat in de vacatures van respectievelijk jeugdouderling en jeugddiaken, de broeders Berry de Lange, Munnikebeekhof 3, en Matthieu van Dijk, Hoofdweg 91, beide hun benoeming mochten aanvaarden.De HEERE ziet nog om naar Zijn gemeente in Ederveen. Wij wensen beide broeders Gods zegen toe ...
 • in Actuele informatie

  Toerustingskring en Bijbelgesprekskring

  Het winterseizoen staat weer voor de deur. Na twee onvoorspelbare jaren van corona lijken we nu voor een wat rustiger jaar te staan. Laten we daar in elk geval om bidden, dat het gemeentewerk zijn doorgang mag vinden tot eer van Zijn Naam, tot opbouw van de gemeente en tot heil voor onszelf. Ik heb...
 • in Actuele informatie

  Schoonmaakploeg kerk

  Voor de schoonmaakploeg van de kerk zijn we op zoek naar versterking. Graag opgeven bij Angelique Hardeman tel 06-83080546....
 • in Actuele informatie

  Startdag

  Beste mensen, jong en oud, Aankomend weekend is het startweekend voor het winterseizoen! Zaterdag de startdag waarop we met elkaar hopen op en bidden voor een gezegende dag! Het programma kunt u vinden in voorgaande kerkbodes en op de website van onze gemeente! Onthoud maar dat u ’s middags vanaf 14.00 uur bij de kerk kunt...
 • in Actuele informatie

  Preekbespreking – zondagochtend 25 september

  Hey jongelui!! Zondag, 25 september, is het zover! De opening van het winterseizoen!Aansluitend aan de ochtenddienst willen we elkaar ontmoeten op het zoldertje van Kerkheem.We zullen beginnen met wat drinken en lekkers, vervolgens gaan we in groepjes met elkaar nadenken én vragen over de preek bespreken.We zullen met elkaar afsluiten d.m.v. een br...
 • in Actuele informatie

  Huisbijbelkringen

  Ook de huisbijbelkringen gaan beide weer van start. We komen in huiselijke kring samen om m.b.v. een bijbelstudieboekje een gedeelte uit Gods Woord te overdenken en te zoeken naar wat God ons zegt, wat het voor ons kan betekenen in ons dagelijks leven. Op maandagavond: 1x per 2 weken. Start op maandag 26 September om...
 • in Actuele informatie

  Ouderencontact

  Beste senioren en ouderen, Op woensdag 28 september hopen we weer een ouderen/senioren contact middag te houden. U bent welkom vanaf 14:00 uur en we beginnen om 14:30 uur. Wat we gaan doen is een verrassing. Graag even uw aandacht voor het volgende: Wilt u een oude foto van uzelf met naam op achterkant in een...
 • in Actuele informatie

  Vrouwenontmoetingsochtend

  28 september staat de eerste ochtend gepland. We kijken er als werkgroep naar uit jullie, voor het eerst of opnieuw, te ontmoeten. Dit seizoen willen we aan de hand van Bijbelstudies het boek Prediker gaan bespreken. Misschien een wat onderbelicht gedeelte uit de Bijbel maar de woorden klinken verrassend actueel. Je kunt er iets mee...
 • in Actuele informatie

  Tienerclub Krith

  De eerste clubavond is op vrijdag 30 september 2022. Zit je in het eerste of tweede jaar van het voortgezet onderwijs? Kom dan op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur naar de zolder van Kerkheem. De contributie bedraagt € 20,- voor het hele seizoen, dit wordt aan het begin van de eerste avond betaald....
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner

  Zaterdag 1 oktober bent u, jong en oud, weer van harte uitgenodigd voor het kerkdiner. De eerste avond hadden we 13 personen om te dineren en net voor het inleveren van deze kopij kwam er een verzoek binnen voor 36 personen. Dit is een diner wat los staat van de andere avonden maar wel ten...
 • in Actuele informatie

  Kerkdienst voor Anders begaafden

  Op de zondagavond  van 2 oktober a.s. is er weer een kerkdienst voor anders begaafden aanvang 18:30 uur waarin Ds. Molenaar uit Barneveld zal voorgaan. Het thema van de dienst zal zijn: God is er bij! Na afloop van de dienst gaan we wat drinken en  liederen zingen in Kerkheem. Van harte welkom! De eerste clubmiddag...
 • in Actuele informatie

  Vrouwen ontmoetings wandeling (VOW)

  Lieve vrouwen, We hopen op woensdag 5 oktober opnieuw te gaan wandelen! We hopen dat we jullie en wellicht nog andere/ nieuwe gezichten zullen zien. Datum; Woensdag 5 oktober Tijd; 9.30 uur verzamelen bij de kerk. Vertrek 9.45 uur Route; +/- 5 km We zien er naar uit u/ jou te ontmoeten!...
 • in Actuele informatie

  Mannenvereniging

  De eerste vergadering van de mannenvereniging van komend seizoen staat gepland voor donderdag 6 oktober. We willen beginnen met de Bijbelstudie van de nachtgezichten van Zacharia. Deel 1 van de serie staat in de Hervormde Vaan nummer 4, van april 2022. Een Bijbelgedeelte uit het oude testament, maar nog erg actueel. We beginnen om 19.45...
 • in Actuele informatie

  Vrouwenbijbelstudiekring ‘de Kandelaar’

  We komen op de donderdagavonden 1 keer per 2 weken bij elkaar voor ontmoeting en Bijbelstudie. Dit jaar met het thema ‘de Psalmen’ door ds van Zetten. We hopen dit jaar stil te staan bij het onderwijs wat uit de psalmen naar ons toekomt (hoe actueel!) en we beginnen dan ook de eerste avond, 6...
 • in Actuele informatie

  Oproep t.b.v. Jongerenhuis Wallenburg

  Jongerenhuis Ederveen is inmiddels een half jaar geleden van start gegaan. Er wonen nu vijf jongeren en binnenkort wordt ook de zesde studio bewoond. Het project wordt mogelijk gemaakt door allerlei vrijwilligers. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar een aantal extra kookvrijwilligers. Deze helpen de jongeren met het koken vanaf het maken...
 • in Actuele informatie

  Kerkpleinmarkt

  D.v. 26 november gaan we weer een kerkpleinmarkt houden. De invulling zal zijn gezelligheid samen met een dienstenveiling en eten....
 • in Actuele informatie

  Belijdeniscatechese

  Ook dit jaar starten we weer met de belijdeniscatechese. We hebben onze consulent Ds. van Goch bereid gevonden om deze belijdeniscatechese te leiden.  We nodigen iedereen uit die overweegt om belijdeniscatechisatie te volgen op om zich aan te melden vóór 23 september bij de scriba van de kerkenraad. Ook als je het nog niet zeker weet ben je van har...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Diensten terugluisteren

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP