FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Kerkdiner

  Alvast een herinnering: 11 februari willen we weer een kerkdiner organiseren Zodat u deze datum vast kunt noteren. Hiervoor graag reserveren bij Joke tel. 0623023308....
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 12 februari

  12 februari hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk 2023

  De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van voorkeurspredikanten die beroepbaar zijn. Dit kan tot en met zaterdag 28 januari, bij voorkeur per mail, maar anders schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad. De adresgegevens vindt u in de kerkbode. De profielschets van de predikant en gemeente is...
 • in Actuele informatie

  Actie Kerkbalans 2023

  In de ochtenddienst van zondag 22 januari starten we de actie kerkbalans 2023. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. In de week van 22 januari worden de brieven met een flyer met daarin de toelichting op de Actie Kerkbalans bezorgd door vrijwilligers uit onze kerk. Met deze flyer willen...
 • in Actuele informatie

  Uitzending gewijde muziek

  Hierbij willen wij jullie attenderen op de wekelijkse uitzendingen gewijde muziek op donderdagavond. De uitzending begint om 18:30 uur en duurt tot 19:30 uur. U kunt meeluisteren met het programma via internet en de Lucas-ontvanger. Als u via internet mee wilt luisteren, kunt u dit doen op www.hervormdederveen.nl. Luisteraars en presentatoren vinde...
 • in Actuele informatie

  CBS De Waterstroom – Ederveen

  In de komende periode willen we ouders in de gelegenheid stellen kinderen, die in het schooljaar 2023-2024 naar school zullen gaan, in te schrijven. Dat kan op de volgende tijden plaatsvinden:– woensdag 25 januari: 11.00 uur – 14.00 uur– donderdag 26 januari: 8.45 uur – 12.00 uur– vrijdag 27 januari: 8.45 uur – 12.00 uur...
 • in Actuele informatie

  Open repetitie gospelkoor Ha Kol Tsa Ier

  Ha Kol Tsa Ier is een gospelkoor voor iedereen van 16 jaar en ouder. Met bijna 25 leden uit Ederveen en omgeving zijn we iedere donderdag te vinden in het dorpshuis van Ederveen. Op donderdag 26 januari organiseren we een open repetitie. We repeteren van 20.15 uur tot 22.00 uur in het dorpshuis van Ederveen....
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk

  Graag nodigt de kerkenraad de gemeenteleden uit om namen in te dienen van predikanten die u op de lijst van mogelijk te beroepen predikanten wilt hebben staan. De kerkenraad maakt dan een totaallijst waaruit door de kerkenraad een keuze kan worden gemaakt. U kunt uw voorkeur mailen naar scriba@hervormdederveen.nl of sturen naar scriba G. Boon,...
 • in Actuele informatie

  Bevestigingsdienst 8 januari

  Op 8 januari hopen we een dienst te houden waarin sommige leden van de kerkenraad en de commissie van bijstand afscheid nemen omdat hun werk erop zit. Tegelijk zullen broeders worden bevestigd in het ambt, of worden voorgesteld als lid van de commissie van bijstand. De vertrekkende broeders uit de commissie van bijstand zijn Adriaan...
 • in Actuele informatie

  Ondersteuning pastoraal werk

  Na het vertrek van ds. Prins hebben we het ondersteunende werk in het pastoraat kunnen invullen met de komst van ds. G. Wassinkmaat uit Ede. Onze dank voor deze invulling, wij wensen ds. Wassinkmaat Gods zegen toe in de uitvoering van de werkzaamheden. Onderstaand een korte introductie door ds. Wassinkmaat; Graag wil ik in de...
 • in Actuele informatie

  Penningmeester college van kerkrentmeesters

  Eelco Labordus heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester en zich bezig te gaan houden met alle ICT en beeld en geluid werkzaamheden binnen de commissie van bijstand. Daarom zoeken we een nieuwe penningmeester. Dit betreft een benoeming waarvoor u namen kunt indienen. Dit kunt u, bij voorkeur per mail, maar ook sch...
 • in Actuele informatie

  Kerkdiner 14 januari 2023 GEANNULEERD

  Wij wensen iedereen een voorspoedig nieuwjaar toe. Na alle kerstdiners, buffetten en oliebollen hebben we besloten om het kerkdiner van 14 januari niet door te laten gaan. 11 februari staan we weer klaar om voor u een kerkdiner te verzorgen. Graag reserveren bij Joke tel. 0623023308. Kosten €20.- p.p. excl. drank van dit bedrag gaat € 5,-...
 • in Actuele informatie

  CBS De Waterstroom – Ederveen

  In de komende periode willen we ouders in de gelegenheid stellen kinderen, die in het schooljaar 2023-2024 naar school zullen gaan, in te schrijven. Dat kan op de volgende tijden plaatsvinden:woensdag 25 januari: 11.00 uur – 14.00 uurdonderdag 26 januari: 8.45 uur – 12.00 uurvrijdag 27 januari: 8.45 uur – 12.00 uur Voor:· Kinderen die...
 • in Actuele informatie

  Kinderkerstfeest 2e kerstdag

  Het is alweer bijna Kerst en dat willen we vieren, speciaal ook met jou. Dit willen we doen op 2e Kerstdag, in een dienst voor en door kinderen. En het is dubbel feest, want we mogen het dit jaar weer op de ouderwetse manier vieren, zonder corona-maatregelen. Wat zou het dan ook fijn zijn als...
 • in Actuele informatie

  Muziekale kersttocht: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!

  25 december hopen wij als gemeente de straat op te gaan om het goede Nieuws te laten klinken door heel Ederveen. De Heere Jezus is geboren! Doet u / doe jij ook mee? Om 07:45 uur verzamelen we bij Kerkheem waar u in een groep wordt ingedeeld. Op verschillende plekken in Ederveen staan we stil...
 • in Actuele informatie

  Begroting 2023

  De begroting voor 2023 is vastgesteld. Voor inzage van de begroting kunt u tot en met 30 december een afspraak maken met Eelco Labordus, tel 06-13225068....
 • in Actuele informatie

  PLUS Boodschappenpakket – voedselbank

  Er kan bij de PLUS supermarkt weer volop gespaard worden voor een boodschappenpakket. Graag roepen wij u op uw geheel of gedeeltelijk van spaarzegels voorziene spaarkaart of losse spaarzegels beschikbaar te stellen aan de diaconie. De diaconie zorgt er dan voor dat volle spaarkaarten ingeleverd worden bij de PLUS supermarkt en zodoende een boodscha...
 • in Actuele informatie

  11 december: Kerst Sing-in

  U wordt allen van harte uitgenodigd voor de Kerst Sing-in op 11 december a.s. Als gemeente samenkomen en zingen tot eer van God! Na de avonddienst zal er eerst gelegenheid zijn om koffie of wat fris te drinken in kerkheem. Aansluitend zal de Kerst Sing-in in de kerkzaal gehouden worden. Iedereen van harte uitgenodigd!...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 18 december

  D.V. 18 december hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl. De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Schoonmaakploeg kerk

  Voor de schoonmaakploeg van de kerk zijn we op zoek naar versterking. Graag opgeven bij Angelique Hardeman tel 06-83080546....

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP