FORGOT YOUR DETAILS?

Welkom!

Gemeentenieuws

 • in Actuele informatie

  Vriendjes/vriendinnetjesmiddag en herfstvakantie Zondagsschool

  Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Wij als leiding kijken terug op een paar goede,  gezellige en leerzame middagen waarbij Gods woord centraal staat. We hopen dat jij het ook fijn vond om weer samen te luisteren naar verhalen uit de Bijbel en om de middag gezellig af te sluiten met een spel of knutsel!...
 • in Actuele informatie

  Herinnering: Oproep aan leidinggevende van de clubs en verenigingen binnen onze gemeente

  Het winterwerkseizoen is weer gestart. We zien dat nog niet alle clubs en verenigingen wijzingen voor de website hebben doorgegeven. Daarom een herhaalde oproep voor de leidinggevenden van de clubs en de verenigingen om hun eigen gedeelte van de website nog eens opnieuw te bekijken of deze nog kloppend zijn. Indien er wijzigingen nodig zijn...
 • in Actuele informatie

  Benoeming en verkiezing kerkenraad

  In de kerkenraadsvergadering van 5 oktober jl. is door de kerkenraad in de vacature van Evangelisatie-ouderling benoemd:  H.J. (Hans) Berends. Broeder Berends heeft tot zaterdag 16 oktober om zijn benoeming te overwegen. Wij dragen hem op in uw voorbede en wensen hem van harte Gods nabijheid toe In diezelfde vergadering zijn in de twee vacatur...
 • in Actuele informatie

  Beroepingswerk en kennismaking

  Aangezien er geen bezwaren binnen zijn gekomen tegen de gevolgde procedure bij het beroep op Ds. J. Brouwer uit Veen, Is de beroepingscommissie op 4 oktober bij ds Brouwer het beroep gaan brengen. De contacten zijn warm en hartelijk. In de avonddienst van DV. volgende week zondag 10 oktober zal ds. Brouwer op beroep komen...
 • in Actuele informatie

  Doopdienst 24 oktober

  D.V. 24 oktober hopen wij weer een doopdienst te houden. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht dit, bij voorkeur per mail, te melden bij de scriba. Scriba@hervormdederveen.nl De wijkouderling zal u vervolgens bezoeken en de doopaangifte verder met u bespreken....
 • in Actuele informatie

  Belijdeniscatechese

  Volg je hart en kom naar de belijdenis catechese. Ook als je nog aarzelt, kom, want het is goed toeven aan de voeten van onze Heiland. Ondanks dat onze gemeente vacant is, gaat de belijdenis catechese onder leiding van dominee Prins door. De kerkenraad is dankbaar dat daarmee toch invulling kan worden gegeven aan de...
 • in Actuele informatie

  Nieuwe catecheet

  In het komende jaar blijft pastoraal medewerker Maurits Bos de mentorcatechisaties geven en de catechisaties aan de basisschoolleerlingen. Ds. Prins hoopt, zoals hierboven staat, belijdeniscatechisatie te geven. Omdat onze gemeente vacant is zijn we op zoek gegaan naar een extra catecheet voor de 16+groep en de verdiepingsgroep. In de persoon van J...
 • in Actuele informatie

  Coronamaatregelen

  De kerkenraad is van mening dat de corona maatregelen ook voor kerkbezoek kunnen worden verruimd. De volgende besluiten zijn genomen: We gaan de rijen van de stoelen zo plaatsen dat er een meter afstand tussen de rijen is. (dus 1 of 2 rijen ertussenuit) Dan kunnen alle rijen van de stoelen worden gebruikt. Er wordt...
 • in Actuele informatie

  Herinnering: Verkiezingen

  De kerkenraad wijst u nogmaals op de twee vacatures van wijkouderling en die van evangelisatieouderling, waarvoor u tot 1 oktober namen kunt indienen. De dubbeltallen voor wijkouderling en de benoeming van de evangelisatieouderling zullen in de kerkenraadvergadering van 5 oktober worden vastgesteld. Op 10 oktober kunnen we die aan u bekend maken. D...
 • in Actuele informatie

  Herinnering: Oproep aan leidinggevende van de clubs en verenigingen binnen onze gemeente

  Het winterwerkseizoen hebben we afgelopen zondag mogen openen. Een goed moment om de website van onze gemeente weer onder de loep te nemen. Hiertoe roepen wij de leidinggevenden van de clubs en de verenigingen op om hun eigen gedeelte van de website nog eens opnieuw te bekijken of deze nog kloppend zijn. Indien er wijzigingen...
 • in Actuele informatie

  Tienerclub Krith

  We gaan weer beginnen!! Op D.V vrijdag 8 oktober is iedereen die in het 1e of 2e jaar van het voortgezet onderwijs zit (weer) van harte welkom op de zolder van Kerkheem. We hopen om 19.00 uur te beginnen en rond 21.00 uur weer te eindigen. De contributie bedraagt 20 euro voor het hele seizoen,...
 • in Actuele informatie

  5G

  Het 5G Jongerenweekend komt eraan! Een mooie plek om nieuwe onvergetelijke herinneringen te maken! Jij doet toch ook mee? Geef je dan snel op via https://www.5gemeenten.nl/ Het weekend is van D.V. 15-18 oktober 2021 (evt. kan je ook op zondagavond naar huis) voor jongeren tussen de 16-25 jaar uit de Hervormde Gemeentes van Woudenberg, Scherpenzeel,...
 • in Actuele informatie

  Kerk schoonmaken

  Op maandagmorgen 25 en dinsdagmorgen 26 oktober willen we weer de kerk en zalen schoonmaken. We beginnen om 9 uur en om 12 uur stoppen we. Graag emmer en doeken meebrengen. Iedereen is welkom, oud en jong en natuurlijk ook mannen. Tot dan! Groeten Angelique en Ans...
 • in Actuele informatie

  Gemeente ‘zijn’

  Fijn dat we weer mogen uitzien naar het opstarten van gemeentewerk. We mogen er op verschillende manieren voor elkaar ‘zijn’. Heb jij ook behoefte om vanuit Zijn liefde te bouwen aan het gemeentewerk? Lees dan deze oproep, om samen te bouwen aan een warme gemeente waar voor ieder een plek is. Heb je een warm...

Gewijde muziek aanvragen

Iedere donderdagavond van 19:00 - 20:00 wordt er gewijde muziek uitgezonden via de kerkradio / internet. U kunt middels onderstaand formulier verzoeknummers aanvragen.

Maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kunnen diensten vanaf zondag 15 maart uitsluitend worden gevolgd via kerkdienstgemist.nl (alleen audio) en de livestream hieronder (audio en video). Wij houden u op de hoogte middels deze website.

TOP