FORGOT YOUR DETAILS?

10.4 Julianaschool

Wij willen u attent maken op de CBS de Waterstroom voor basisonderwijs. Deze school maakt sinds 1 augustus 2006 deel uit van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs “De Viermaster”. Onder deze vereniging vallen ook de Protestant Christelijk scholen te Elst (Utr.), Overberg, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. CBS De Waterstroom staat achter ons kerkgebouw. Met deze school heeft onze gemeente nauwe banden. Iedere zondagse eredienst begint met een psalm als voorzang. Deze psalm is door de kinderen op school geleerd.

Op bid- en dankdag zijn in de morgendienst alle kinderen van CBS De Waterstroom met veel ouders in de kerk en is alle aandacht gericht op de kinderen. Deze diensten worden voorbereid door de predikant in samenwerking met het personeel van de school. Ook wordt voor de gehele school, met ouders en belangstellenden, één van de christelijke feestdagen in ons kerkgebouw gevierd. De directeur van de school is de heer IJ. van der Veer, Kamillelaan 14, 3925 RJ Scherpenzeel, tel. 033-2774376.

Het adres van de school is: CBS De Waterstroom, Schoolstraat 1, 6744 WS Ederveen, tel. 571170.
E-mail: info@cbsdewaterstroom.nl
Website: www.cbsdewaterstroom.nl

TOP