FORGOT YOUR DETAILS?

4.3e Rouwdiensten

Bij een sterfgeval is het nodig dat men de predikant (of pastoraal werker, in tijd van vacature)  hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Hij moet zich kunnen voorbereiden op de pastorale begeleiding van de rouwdragenden en de verzorging van de rouwdienst. In de regel wordt de rouwdienst in de kerk gehouden. Op verzoek kan Kerkheem gebruikt worden. Via de begrafenisondernemer kan dit met de koster worden geregeld.

TOP