FORGOT YOUR DETAILS?

11.2 Ouderenpastoraat

Gemeenteleden van 74 jaar en ouder ontvangen rond hun verjaardag een bezoek van de pastoraal werker (Ds. G. Wassinkmaat). Het is de bedoeling dat de leeftijd van de te bezoeken ouderen op gaat lopen tot 75 jaar. Gemeenteleden van de Vrouwendienst verzorgen de bloemengroet. Ter gelegenheid van het Kerstfeest krijgen bepaalde gemeenteleden via de Diaconie een kerstpakket.

TOP