FORGOT YOUR DETAILS?

11.10 Psycho-pastorale zorg

De aardse gebrokenheid treft ieders bestaan. Soms raakt deze gebrokenheid door ingrijpende gebeurtenissen heel pijnlijk ons leven. Dit kan eenzaamheid, machteloosheid, pijn, verdriet, bitterheid geven. Mede hierdoor ontstaat geestelijke nood. Tijdens de pastorale bezoeken in de gemeente heeft de kerkenraad dit geproefd. Daarom is het initiatief genomen om hierin een helpende hand te bieden. Wat kan het troostvol zijn als er iemand komt, die vanuit het Evangelie kan luisteren en eventueel een weg wijzen uit de nood. Een aantal gemeenteleden heeft daartoe de opleiding Psycho-Pastorale-Toerusting gevolgd. Zij zijn beschikbaar om u of jou hierin bij te staan. U kunt deze hulp inroepen via de predikant, de pastoraal werker of de wijkouderling. De predikant coördineert de hulpvraag en geeft deze door aan de contactpersoon van de psycho-pastorale begeleiders. U begrijpt dat de gesprekken tussen de hulpvrager en de psycho-pastorale begeleiders vertrouwelijk zijn. Daarom benadrukken we dat de psycho-pastorale begeleiders het besprokene voor zichzelf houden. Daartoe hebben zij bij hun aanstelling de belofte van geheimhouding afgelegd. We hopen dat de gemeenteleden die deze hulp nodig hebben, deze zullen aanvragen Bel contactpersoon Henk Jan Versteeg (06 53802061). Laten we samen bidden om kracht en wijsheid voor de psycho-pastoraal begeleiders. Dit alles mogen we biddend doen vanuit de oproep, die staat in Galaten 6 : 2 ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus!’

TOP