FORGOT YOUR DETAILS?

4.2 Over de diensten

En laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat zoveel te meer, als we zien dat “de dag des Heeren” nadert (Hebreeën 10:25).

Twee keer op een zondag wil de HEERE door Zijn Woord in Zijn gemeente zijn. Laten wij als Zijn gemeente er dan ook zijn. Want in de kerk waar de gemeente vergaderd is, wil Hij werken door Zijn Woord en Geest. Iedere zondag zijn er dus twee kerkdiensten: een morgendienst om 09.30 uur en een avonddienst om 18.30 uur. Op Goede Vrijdag en op Oudejaarsavond begint de dienst om 19.30 uur.

Verder zijn er diensten op Nieuwjaarsmorgen en op Hemelvaartsdag. Op de tweede  Pinksterdag is er een zangdienst met meditatie. Al deze diensten beginnen om 09.30 uur.

Op Bid- en Dankdagen voor gewas en arbeid, die respectievelijk vallen op de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november, worden twee diensten gehouden, die beginnen om 08.45 uur en 19.30 uur. In de dienst van 08.45 uur krijgen de schoolkinderen extra aandacht.

Eventuele gewijzigde aanvangstijden worden in het kerkblad en op de website vermeld.

Elke dienst kent een voorzang. De te zingen voorzang wordt tijdens schoolperioden door de kinderen van de Julianaschool in de voorafgaande week op school geleerd. De te zingen psalmverzen staan aangegeven op psalmborden. Met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt de voorzang in de morgendienst van de eerste dag uitgebreid met enkele passende geestelijke liederen. Uitgezonderd de banken van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn alle plaatsen in de kerk vrij.

In iedere eredienst wordt gecollecteerd. De opbrengsten zijn voor de diaconie, voor de kerk en andere doeleinden. Op bepaalde zondagen wordt een extra collecte gehouden. Alle collecten worden in het kerkblad vooraf aangekondigd.

Speciaal voor mensen die minder goed zien of door omstandigheden de kerkdiensten niet bij kunnen wonen, is er de mogelijkheid om op zaterdag voorafgaande aan de zondag de liturgie, volledig uitgetypt en met grote dikke letters, te ontvangen via de mail. De psalmen en de bijbel gedeelten worden volledig uitgeschreven.
U kunt dan de liturgie zelf uitdraaien of iemand anders vragen, de liturgie uit te printen.
Heeft u belangstelling voor de Grote letter liturgie, stuur dan een mail naar Jan Bos: bosjan@kpnplanet.nl of bel: 0318-574770.

TOP