FORGOT YOUR DETAILS?

5.3 Mentorcatechese

Er wordt inmiddels een aantal jaar mentorcatechese gegeven. Dit wordt gedaan bij de volgende groepen:

 • 12 - 13 jarigen
 • 14 - 15 jarigen
 • 16 - 17 jarigen

Om een goed beeld te geven van wat mentorcatechese is, geven we er een beschrijving van. Wij beginnen de avond centraal met de hele groep. Na het zingen van een Psalm en gebed wordt het onderwerp aan de orde gesteld. Dit wordt door middel van een PowerPoint presentatie gedaan. Geprobeerd wordt om aan te sluiten bij de belevingswereld van vandaag. Het centrale deel duurt ongeveer 20 - 25 minuten. Na het centrale gedeelte worden de groepen verdeeld in ongeveer 8-10 catechisanten per groep. Iedere groep heeft een aparte mentor die de leiding heeft binnen zijn of haar groep. Wij gebruiken inmiddels voor het tweede jaar de methode Leer & Leef. Dit is een nieuwe methode die samengesteld is door een aantal predikanten uit de Gereformeerde Bond uit onze kerk. Op de website van de HGJB is het volgende te vinden over deze methode: “Net als Leer Ons Geloven is de nieuwe methode een klassieke methode, in die zin dat ze zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast komen er extra lessen over actuele thema’s als de islam, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie. Daaruit blijkt al dat de methode tegelijkertijd ook een eigentijdse methode is. De leefwereld van tieners wordt helemaal serieus genomen.”

Ook wordt wel eigen materiaal gemaakt om catechisanten meer praktisch aan de slag te laten gaan. Na ongeveer 25 – 30 minuten wordt er binnen de groep afgesloten met dankgebed.

De mentorcatechese in het kort:

 • De jongeren volgen gedurende 20 weken elke week één uur catechese
 • De groepen zijn verdeeld in een groep 12 en 13 jarigen, een groep 14 en 15 jarigen
 • De catechese wordt gegeven door een catecheet
 • Elke groep heeft een 2 of 3 mentoren
 • Na het plenaire gedeelte gaat de groep in 3 of 4 mentorgroepen uiteen
 • De mentorgroepen worden op leeftijd ingedeeld en blijven het gehelen seizoen bestaan in dezelfde samenstelling. Dit om een vertrouwensband met de mentor en de jongeren op te kunnen bouwen
 • In de mentorgroep wordt vaak een werkblad met verschillende werkvormen gemaakt, waarbij de aangeboden stof van het plenaire gedeelte verwerkt wordt.
 • Bij iedere les wordt een werkvorm aangeboden om een gesprek op gang te brengen in de groep, waarbij ieders mening en vragen belangrijk zijn.
 • In de mentorgroep gaat de Bijbel open en wordt een Bijbelgedeelte besproken wat betrekking heeft op het thema.

Door verschillende werkvormen worden de jongeren uitgedaagd zelf het Bijbelgedeelte te bestuderen en te verwoorden wat het te zeggen heeft met betrekking tot het thema. Wij hopen dit seizoen weer alle jongeren te ontmoeten en samen met hen bezig te zijn met het Woord van God. Daarin lezen we van hoop en redding door de Heere Jezus alleen. Al tijdens de heilige Doop heeft de HEERE laten zien, dat Hij ons behoud op het oog heeft. ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken’ Dat geeft hoop, maar ook verantwoordelijkheid! Ouders, laten we onze kinderen aanmoedigen om trouw met de catechese mee te doen en bidden om de Heilige Geest, Die ook door de Catechese, geloof in de Heere Jezus wil werken en verdiepen. Het geloof waardoor wij en onze kinderen behouden worden en leren leven tot Gods eer.

Datum Leer en leef onderbouw deel 2  (rood) Bijzonderheden
27-09-‘21
  4-10-‘21 Start: kennismaken, werkwijze, mentorgroepen
11-10-‘21 Les 1 Gods geboden geven een goed leven
18-10-‘21 Geen catechese Herfstvakantie
25-10-‘21 Les 2 God heb ik lief!
  1-11-‘21  Geen catechese Dankdag
  8-11-‘21 Les 3 Youssef en Fadilah
15-11-‘21 Les 4 Engelen en jij
22-11-‘21 Les 5 Is occultisme nep?
29-11-‘21 Avond over project? Afhank. Van de mogelijkheden van Albert van Bragt
  6-12-‘21 Les 6 Jezus = God met ons
13-12-‘21 Les 7 Was Jezus een supermens?
20-12-‘21 Geen catechese Kerstvakantie
27-12-‘21 Geen catechese Kerstvakantie
  3-01-‘22 Geen catechese
10-01-‘22 Les 8 Hij is het helemaal!
17-01-‘22 Les 9 Je lichaam doet ertoe
24-01-‘22 Avond met diakenen of over project (datum afhankelijk van mogelijkheden diakenen)
31-01-‘22 Les 10 Als je depri bent
  7-02-‘22 Les 11 het leven is een geschenk
14-02-‘22 Les 12 De dood is een vijand
20-02-‘22 Les 13 Gevoelens bij terrorisme
28-02-‘22 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  7-03-‘22 Geen catechese Biddag
14-03-‘22 Les 14 Praten met God
21-03-’22 Les 15 Hoe het (niet) moet / Les 16 Bidden voor…. Gods Koninkrijk

 

Datum Leer en leef bovenbouw deel 1 (zeegroen) Bijzonderheden
27-09-‘21
  4-10-‘21 Start: kennismaken, werkwijze, mentorgroepen  
11-10-‘21 Les 1 Hij gaat voorop  
18-10-‘21 Geen catechese Herfstvakantie
25-10-‘21 Les 2 Vergeving van jouw zonden  
  1-11-‘21  Geen catechese Dankdag
  8-11-‘21 Les 3  ‘Het spijt me…’  
15-11-‘21 Les 4  Van twijfel naar vertrouwen  
22-11-‘21 Les 5  Volhouden!
29-11-‘21 Les over project afh. Van mogelijkheden van Albert van Bragt  
  6-12-‘21 Les 6 God is in zichzelf liefde  
13-12-‘21 Les 7  ‘Hij is altijd bij mij’  
20-12-‘21 Geen catechese Kerstvakantie
27-12-‘21 Geen catechese Kerstvakantie
  3-01-‘22 Geen catechese  
10-01-‘22 Les 8 Je wordt niet met geloof geboren  
17-01-‘22 Les 9 Jouw leven als tuin  
24-01-‘22 Avond met diakenen of over project, afh. Van de mogelijkheden van de diakenen  
31-01-‘22 Les 10 Geen talentenshow
  7-02-‘22 Les 12  De stem van de Herder  
14-02-‘22 Les 12 Goed luisteren!  
20-02-‘22 Les 13 Welke kant gaat het op?
28-02-‘22 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  7-03-‘22 Geen catechese Biddag
14-03-‘22 Les 14 Gods oordeel brengt recht  
21-03-’22 Les 15 De hemel: genieten van God  
Datum Bijzonderheden
27-09-‘21 1e les, kennismaken, werkwijze
  4-10-‘21 Start: kennismaken, werkwijze  
11-10-‘21 Les 1  
18-10-‘21 Geen catechese Herfstvakantie
25-10-‘21 Les 2  
  1-11-‘21  Geen catechese Dankdag
  8-11-‘21 Les 3  
15-11-‘21 Les 4  
22-11-‘21 Les 5 Les over project of op 29-11
29-11-‘21 Les 6  
  6-12-‘21 Les 7  
13-12-‘21 Les 8  
20-12-‘21 Geen catechese Kerstvakantie
27-12-‘21 Geen catechese Kerstvakantie
  3-01-‘22 Geen catechese  
10-01-‘22 Les 9  
17-01-‘22 Les 10  
24-01-‘22 Avond met diakenen of over project  
31-02-‘22 Les 11
  7-02-‘22 Les 12  
14-02-‘22 Les 13  
21-02-‘22 Les 14
28-02-‘22 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  7-03-‘22 Geen catechese Biddag
14-03-‘22 Les 15  
22-03-’22 Les 16  
28-03-‘22 Les 17  
TOP