FORGOT YOUR DETAILS?

5.3 Mentorcatechese

Er wordt inmiddels een aantal jaar mentorcatechese gegeven. Dit wordt gedaan bij de volgende groepen:

 • 12 - 13 jarigen
 • 14 - 15 jarigen
 • 16 - 17 jarigen

Om een goed beeld te geven van wat mentorcatechese is, geven we er een beschrijving van. Wij beginnen de avond centraal met de hele groep. Na het zingen van een Psalm en gebed wordt het onderwerp aan de orde gesteld. Dit wordt door middel van een PowerPoint presentatie gedaan. Geprobeerd wordt om aan te sluiten bij de belevingswereld van vandaag. Het centrale deel duurt ongeveer 20 - 25 minuten. Na het centrale gedeelte worden de groepen verdeeld in ongeveer 8-10 catechisanten per groep. Iedere groep heeft een aparte mentor die de leiding heeft binnen zijn of haar groep. Wij gebruiken inmiddels voor het tweede jaar de methode Leer & Leef. Dit is een nieuwe methode die samengesteld is door een aantal predikanten uit de Gereformeerde Bond uit onze kerk. Op de website van de HGJB is het volgende te vinden over deze methode: “Net als Leer Ons Geloven is de nieuwe methode een klassieke methode, in die zin dat ze zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast komen er extra lessen over actuele thema’s als de islam, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie. Daaruit blijkt al dat de methode tegelijkertijd ook een eigentijdse methode is. De leefwereld van tieners wordt helemaal serieus genomen.”

Ook wordt wel eigen materiaal gemaakt om catechisanten meer praktisch aan de slag te laten gaan. Na ongeveer 25 – 30 minuten wordt er binnen de groep afgesloten met dankgebed.

De mentorcatechese in het kort:

 • De jongeren volgen gedurende 20 weken elke week één uur catechese
 • De groepen zijn verdeeld in een groep 12 en 13 jarigen, een groep 14 en 15 jarigen
 • De catechese wordt gegeven door een catecheet
 • Elke groep heeft een 2 of 3 mentoren
 • Na het plenaire gedeelte gaat de groep in 3 of 4 mentorgroepen uiteen
 • De mentorgroepen worden op leeftijd ingedeeld en blijven het gehelen seizoen bestaan in dezelfde samenstelling. Dit om een vertrouwensband met de mentor en de jongeren op te kunnen bouwen
 • In de mentorgroep wordt vaak een werkblad met verschillende werkvormen gemaakt, waarbij de aangeboden stof van het plenaire gedeelte verwerkt wordt.
 • Bij iedere les wordt een werkvorm aangeboden om een gesprek op gang te brengen in de groep, waarbij ieders mening en vragen belangrijk zijn.
 • In de mentorgroep gaat de Bijbel open en wordt een Bijbelgedeelte besproken wat betrekking heeft op het thema.

Door verschillende werkvormen worden de jongeren uitgedaagd zelf het Bijbelgedeelte te bestuderen en te verwoorden wat het te zeggen heeft met betrekking tot het thema. Wij hopen dit seizoen weer alle jongeren te ontmoeten en samen met hen bezig te zijn met het Woord van God. Daarin lezen we van hoop en redding door de Heere Jezus alleen. Al tijdens de heilige Doop heeft de HEERE laten zien, dat Hij ons behoud op het oog heeft. ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken’ Dat geeft hoop, maar ook verantwoordelijkheid! Ouders, laten we onze kinderen aanmoedigen om trouw met de catechese mee te doen en bidden om de Heilige Geest, Die ook door de Catechese, geloof in de Heere Jezus wil werken en verdiepen. Het geloof waardoor wij en onze kinderen behouden worden en leren leven tot Gods eer.

Datum Leer en Leef deel 1 onderbouw (geel) Bijzonderheden
  1-10-‘18 Wat is catechese?/ intro project/ groepsindeling
  8-10-‘18 Les 1 God is er!
15-10-‘18 Les 2 God heeft alles geschapen
22-10-‘18  Geen catechese Herfstvakantie
29-10-‘18  Alcohol en drugsspel
  5-11-‘18  Geen catechese Dankdag
12-11-‘18 Les 3 De duivel is er ook nog
19-11-‘18 Les 4 God die jou gemaakt heeft
26-11-‘18 Les 5 God als Vader
  3-12-‘18 Avond over project
10-12-‘18 Les 6 Ik doop u…
17-12-‘18 Les 7 Ik geloof!
24-12-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
31-12-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
  7-01-‘19 Geen catechese
14-01-‘19 Les 8 Geloven mag je leren!
21-01-‘19 Les 9 Een heilige dag!
28-01-‘19 Les 10 Neem jezelf mee naar de kerk!
  4-02-‘19 Les 11 Leren, bekeren en erop teren
11-02-‘19 Les 12 Extra vader- en moederdag
18-02-‘19 Les 13 Goed af met de overheid
25-02-‘19 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  4-03-‘19 Ouderen/jongeren contact?
11-03-‘19 Geen catechese Biddag
18-03-‘19 Les 14 Niet stelen, maar delen
25-03-’19 Les 15 Goed spreken
Datum Leer en Leef deel 3 onderbouw (lime) Bijzonderheden
  1-10-‘18 Wat is catechese/intro project/groepsindeling
  8-10-‘18 Les 1 Meer dan Bijbelkennis .
15-10-‘18 Les 2 Genoeg om te geloven
22-10-‘18 Geen catechese Herfstvakantie
29-10-‘18 Alcohol en drugsspel
  5-11-‘18 Geen catechese Dankdag
12-11-‘18 Les 3 Niet zo makkelijk als een stripboek
19-11-‘18 Les 4 Zelfgemaakte (denk) beelden
26-11-‘18 Les 5 Een goede naam
  3-12-‘18 Avond over het project
 10-12’18 Les 6 De schepping zucht
17-12-‘18 Les 7 (Geen) zin om te zondigen
24-12-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
31-12-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
  7-01-‘19 Geen catechese
14-01-‘19 Les 12 Kijk eens om je heen!
21-01-‘19 Les 13 Verkering is geen speelgoed
28-01-‘19 Les 14 Seksualiteit is bijzonder!
  4-02-‘19 Les 15 ‘Ik ben homo! Wat nu?
11-02-‘19 Les 8 Er is al voor je betaald!
 18-02’19 Les 9 Nieuw leven!
25-02-‘19 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  4-03-‘19 Ouderen/jongerencontact?
11-03-‘19 Geen catechese Biddag
18-03-‘19 Les 10 Ver weg of dichtbij?
25-03-‘19 Les 11 Als Jezus terugkomt
Datum Leer en Leef deel 2 bovenbouw (paars) Bijzonderheden
  2-10-‘18 Wat is catechese/ intro project/ kennismaking
  9-10-‘18
16-10-‘18
23-10-‘18 Geen catechese Herfstvakantie
30-10-‘18 Alcohol en drugsspel
  6-11-‘18 Geen catechese Dankdag
13-11-‘18
20-11-‘18
27-11-‘18
  4-12-‘18 Avond over het project
11-12-‘18
18-12-‘18
25-12-‘18 Geen catechese Kerstvakantie
  1-01-‘19 Geen catechese Kerstvakantie
  8-01-‘19 Geen catechese
15-01-‘19
22-01-‘19
29-01-‘19
  5-02-‘19
12-02-‘19
19-02-‘19
26-02-‘19 Geen catechese Voorjaarsvakantie
  5-03-‘19 Ouderen/jongeren contact?
12-03-‘19 Geen catechese Biddag
19-03-‘19
26-03-‘19
TOP