FORGOT YOUR DETAILS?

6.2 Zondagschool 't Mosterdzaadje

Jezus echter riep de kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. (Lukas 18:16).

Waarom is zondagsschool zo belangrijk? In bovenstaand Bijbelgedeelte kunnen we lezen dat Jezus de (kleine) kinderen tot Zich roept. Want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. De zondagsschool is een zinvol zondagmiddaguurtje, waar we op kinderlijk niveau met de Bijbel bezig zijn! Op deze manier leren de kinderen Hem (steeds meer) kennen.

Wat doen we dan op zo’n zondagsschooluur? We beginnen altijd met gebed en het zingen van enkele liedjes en een psalm. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal en vervolgens sluiten we af met het maken van een werkje of het doen van een spel. Natuurlijk is er tijdens de zondagsschool ook gelegenheid voor de kinderen om vragen te stellen over het verhaal of samen te praten over iets anders uit de Bijbel!

We willen graag op deze manier het Woord doorgeven aan onze kinderen. Graag zien wij uw kind(eren) vanaf D.V. de eerste zondag van september in Kerkheem!

Ouders, stimuleert u uw kinderen dan ook om naar de zondagsschool te gaan? U heeft immers beloofd bij de doop om uw kind naar de Bijbel te doen onderwijzen. Kinderen die naar een speciale school voor basisonderwijs gaan, zijn ook van harte welkom. We overleggen dan in welke klas uw kind zich het beste thuis zal voelen.

Laat ze gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen. Alle kinderen zijn van harte welkom op de zondagsschool!

Heeft u nog vragen? Bel dan naar Tineke van de Loenhorst op 06-30966128.

Voor wie
Alle kinderen van 4 tot 10 jaar.

Wanneer
Zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Waar
In Kerkheem:
Klas 1 in de creche
Klas 2 in zaal 1
Klas 3 op de zolder

Door wie
Klas 1 door Dieke Berkhof en Tineke van de Loenhorst
Klas 2 door Gertina van der Zouwen en Inge Dorresteijn
Klas 3 door Jurian Kunst en Ciska Veldhuizen

Elke klas heeft zijn eigen assistenten.

Data
3, 10, 17 en 24 september,
1, 8, 22 en 29 oktober,
5, 12, 19 en 26 november,
3, 10 en 17 december
7,14, 21 en 28 januari
4, 11 en 25 februari
3, 10, 17 en 24 maart
1, 7, 14 en 21 april

TOP