FORGOT YOUR DETAILS?

2.1 Onze gemeente

Onze gemeente is sinds 1943 zelfstandig. Daarvoor hoorde ze bij Ede en voor een deel bij Renswoude. In 1884 kregen we een eigen voorganger. Dat was de bekende Hendricus Roelofsen, die godsdienstonderwijzer was. Jarenlang werden er kerkdiensten gehouden in de school aan de Schras. Vanwege ruimtegebrek moest, na verloop van tijd, naar een groter onderkomen worden uitgezien. Een comité werd in het leven geroepen om de bouw van een kerk voor te bereiden. Deze genomen moeite werd rijk ‘beloond’. Want in 1889 kon de kerk in gebruik worden genomen.

Toen het kerkgebouw aan de Schras te klein werd, zijn er veel initiatieven geweest om een nieuw en groter kerkgebouw te kunnen realiseren, dat op woensdag 15 februari 1956 aan de Hoofdweg in gebruik werd genomen. Ds. C. Treure bediende tijdens de ingebruikneming het Woord uit Psalm 132 de verzen 13-16.

Want de Heere heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: “Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen; haar nooddruftigen zal Ik met brood verzadigen. En haar priesters zal Ik met heil bekleden en haar gunstgenoten zullen zeer juichen”.

De kerkzaal is in 2012 volledig gerenoveerd en in september 2012 weer in gebruik genomen.

Na H. Roelofsen (1884-1895) werd het Woord bediend door C.W.H. Eigeman (1895-1913), D.E. de Bruijn (1913-1941) en na de verzelfstandiging van onze gemeente door ds. A.J. de Jong (1943-1948), ds. W. Bieshaar (1948-1950) en ds. C. Treure (1950-1958). In de ambtsperiode van laatstgenoemde, dat was in 1956, maakte het kerkgebouw aan de Schras plaats voor een nieuw onderkomen aan de Hoofdweg. Daar mocht na ds. C. Treure, het Woord worden bediend door ds. K. Schipper (1959-1964), ds. J.C. de Bie (1964-1969), ds. J.D. van Roest (1972-1978), ds. G.H. Abma (1979-1983), ds. J. van Oostende (1984-1989), ds. Joh. Post (1989-1994), ds. K.C. Kos (1996-2005), ds. J. Prins (2007-2014) en ds. A. Bloemendal (2016-2021).

Tot op heden mogen we in datzelfde bedehuis, tweemaal per zondag, als gemeente samenkomen. Wij spreken de wens uit dat dit zo mag blijven tot in lengte van jaren.

TOP