FORGOT YOUR DETAILS?

5.7 Doopcatechese

De kerkenraad bezint zich op de vraag hoe zij jonge ouders kan ondersteunen in de mooie maar ook moeilijke taak aangaande de christelijke opvoeding. Zij heeft daarom het besluit genomen om voor ouders die hun kindje laten dopen met een bepaalde regelmaat doopcatechese te verzorgen.

Ouders die hun kind laten dopen worden hiervoor direct bij de doopaangifte, of al in een eerder stadium, uitgenodigd.

Tijdens deze catechese, die drie avonden in beslag zal nemen, zal gesproken worden over de betekenis van de heilige doop en belangrijke aspecten van de christelijke opvoeding. Er zullen uiteenlopende thema’s aan de orde komen die te maken hebben met de doopbeloften en de verantwoordelijkheden die wij als ouders hebben.

Het is dus belangrijk dat alle drie avonden door beide ouders worden bezocht. We gaan ervan uit dat alle doopouders die hun kind ten doop houden daarmee instemmen.

De data en locatie zullen aan de betreffende ouders in een vroegtijdig stadium worden verstrekt.

TOP